Facebook


Instagram

Scania etablerar industriell verksamhet i Kina – startpunkt för stor satsning i Asien


2020-11-25

Bild: Scania

Scania tar ett viktigt steg i strategin för att växa i Kina och övriga Asien genom att etablera en helägd anläggning för produktion av lastbilar i Rugao i Jiangsu-provinsen, 150 km nordväst om Shanghai. Serieproduktionen planeras starta i början av 2022.

– Vår expansion i Kina kommer att ske stegvis och i takt med den positiva utvecklingen av marknadsförutsättningarna och den ökande efterfrågan av moderna lastbilar med ett högre teknikinslag som följer av denna. Fram till slutet av 2020-talet kan det bli fråga om betydande investeringar för att kunna dra fördel av utvecklingen liksom för att etablera Kina som det tredje benet i vår globala produktionsstruktur, säger vd och koncernchef Henrik Henriksson.

Den snabba omvandling till ett mer öppet och marknadsekonomiskt baserat system, som idag sker i Kina är bakgrunden till Scanias beslut att satsa i landet. I syfte att öka konkurrensen öppnar Kina nu för utlandsägda företag att bedriva verksamhet i landet – och därmed även bidra till de stora hållbarhetssatsningar som genomförs.

– Att öka närvaron på den kinesiska marknaden är avgörande för Scanias och TRATON-gruppens globala tillväxt. Vår verksamhet i landet kommer att successivt utökas och utvecklas till en fullskalig enhet i Scanias globala produktions- och leverantörsstruktur. Målet är inte bara att göra Kina till vårt tredje industriella ben, utan också till ett regionalt centrum för försäljningen till andra asiatiska marknader, säger Henrik Henriksson.

I Scanias satsning ingår även etablering av forskning och utveckling i landet.

– Detta kommer att stärka Scanias internationella konkurrenskraft och förmåga att vara ledande inom hållbara transporter, eftersom närvaron ger ökad tillgång till ledande teknik och kompetens inom områden som elektrifierade och autonoma fordon. 

Kina är världens enskilt största marknad för kommersiella fordon, med en efterfrågan som idag motsvarar 40 procent av den globala försäljningen. Marknaden domineras av nationella tillverkare, men efterfrågan på moderna fordon med högre teknikinnehåll, bättre prestanda och hög tillgänglighet ökar i takt med allt högre krav på effektiv logistik och hållbara transporter. Scanias program för såväl fordon med förbränningsmotorer som elektrifierade fordon passar därför bra för den kinesiska marknaden.

–  Vi har siktet inställt på att försäljningen i Kina i slutet av 2020-talet ska uppgå till minst samma volymer som på vår idag enskilt största marknad Brasilien, avslutar Henrik Henriksson. Scanias etablering av industriell verksamhet i egen regi i Kinas har möjliggjorts genom förvärvet av det kinesiska bolaget Nantong Gaokai Auto Manufacturing Ltd. Detta bolag uppfyller de licenskrav som ställs när det gäller bland annat arbetsmiljö, miljöprestanda och system för kvalitetsuppföljning i alla led av leverantörskedjan samt förmåga att säkerställa en god kundservice.Källa: Scania


Skriv ut

Stort intresse för Scanias första gröna obligation

Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, försäkringsbolag och pensionsförvaltare deltog. Budgivningen resulterade i att Scania upptar...

Läs mer
Malux transport


Infrastrukturen är motorn i Sverige 3.0

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med...

Läs mer
iNFOSPREAD
Med tjänsten kan kunder välja bussar eller tåg där det är få andra som reser.

Få hjälp att välja bussar och tåg med gott om plats

Nu blir lättare att planera sina resor med bussar och tåg. Med Skånetrafikens app...

Läs mer
Pacetell
FlixBus dubbeldäckare.

FlixBus optimistiska inför det nya året

Det gångna året medförde många utmaningar och förändringar fö...

Läs mer
Zinga
Första exemplaren av eldrivna eActros kommer till Sverige 2021.

Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige

Mercedes-Benz lastbilar fortsätter att jobba stenhårt på den svenska marknaden....

Läs mer
Vattenfall
Den 10 000:e DAF-lastbilen som byggdes i Taiwan har levererats av Seiko Chen, ordförande för DAF-partnern Formosa Plastics Transport Corporation (höger) till Zhi-Yong Qiu, VD på Yong Yuan Transport Corporation (vänster).

Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan

I Dadu i Taiwan har den 10 000:e lokalt monterade DAF-lastbilen rullat av produktionslinjen –...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se