Facebook


Instagram

Skånetrafiken tar hållbarhetsarbetet ett steg längre


2019-11-14

Batterierna laddas på Ön i Limhamn.
Bild: Skånetrafiken
Batterierna laddas på Ön i Limhamn.

Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.
Bild: Skånetrafiken
Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Skånetrafiken ställer successivt om sin bussflotta till förnybar eldrift, vilket minskar klimatutsläppen med 90 procent jämfört med bussar med förbränningsmotorer. Men nu tas ännu ett steg.
– Vi tittar på batterierna i bussarna, till exempel hur stor miljöpåverkan de har under sin livscykel och vilka risker det finns med batteritillverkningen utifrån ett socialt perspektiv, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Sedan 2018 körs alla bussar i Skånetrafikens regi med 100 procent förnybara bränslen. I flera skånska städer kör elbussar, som drivs med förnybar el. Elbussar har större batterier än bussar med förbränningsmotor, men bullrar mindre och släpper inte ut några avgaser. Därmed bidrar de till renare luft och bättre stadsmiljöer.

Batterierna kan återanvändas
Samtidigt är batteriernas produktion och hållbarhet ännu relativt outforskad. Därför har Skånetrafiken tagit ett initiativ för att få veta mer. Inom ramen för detta initiativ har Lunds tekniska högskola (LTH), IVL Svenska Miljöinstitutet och Rädda Barnen nu tagit fram varsin rapport för att kunskapsluckorna ska fyllas.

– Vi tittar på de här frågorna både ur ett klimatperspektiv och ett socialt perspektiv. Tack vare rapporterna vet vi till exempel att brytning av kobolt till batterierna förorenar närmiljön, att det i vissa gruvor förekommer barnarbete, att den största klimatpåverkan uppstår via energianvändning i produktionen och att batterierna behöver vårdas för att de ska hålla så länge som möjligt, säger Iris Rehnström.

– Batterier kan till exempel inte längre användas i bussar när deras laddningskapacitet gått ner till 80 procent. Istället skulle batterierna kunna användas för att lagra energi som har producerats via till exempel solceller på depå-tak, säger Iris Rehnström.

Nu fortsätter arbetet tillsammans med andra trafikhuvudmän i Sverige.

– Vi har byggt kunskap och nu ska vi använda denna kunskap för att formulera hållbarhetskrav på batterier i våra avtal med trafikföretagen.


Ett stort ansvar
– Vi har ju ett stort ansvar att utforma vår trafik så hållbart som möjligt både utifrån ett socialt perspektiv och ett klimatperspektiv. Ställer vi om till förnybar eldrift så behöver vi ta ansvar för den påverkan som uppstår, både här i Sverige men även globalt, säger Iris Rehnström.Källa: Skånetrafiken


Skriv utBilden är en visionsillustration.
Bilden är en visionsillustration.

Framtidens Malmö i storstadsförpackning

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är lättillgänglig infrastruktur en nyckelfaktor. Genom ”Storstadspaketet” kommer stadens infrastruktur och...

Läs mer
Malux transport
Preem raffinaderi i Göteborg.

Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur...

Läs mer
Pacetell
Cyklister och fotgängare på bilens högra sida är svåra att upptäcka för den som kör lastbil.

Mercedes-Benz lanserar eftermontering av dödvinkelassistent för tunga lastbilar

Cyklister och fotgängare på bilens högra sida är svåra att upptäcka...

Läs mer
Vattenfall


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se