Facebook


Instagram

Skånetrafiken tar hållbarhetsarbetet ett steg längre


2019-11-14

Batterierna laddas på Ön i Limhamn.
Bild: Skånetrafiken
Batterierna laddas på Ön i Limhamn.

Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.
Bild: Skånetrafiken
Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Skånetrafiken ställer successivt om sin bussflotta till förnybar eldrift, vilket minskar klimatutsläppen med 90 procent jämfört med bussar med förbränningsmotorer. Men nu tas ännu ett steg.
– Vi tittar på batterierna i bussarna, till exempel hur stor miljöpåverkan de har under sin livscykel och vilka risker det finns med batteritillverkningen utifrån ett socialt perspektiv, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Sedan 2018 körs alla bussar i Skånetrafikens regi med 100 procent förnybara bränslen. I flera skånska städer kör elbussar, som drivs med förnybar el. Elbussar har större batterier än bussar med förbränningsmotor, men bullrar mindre och släpper inte ut några avgaser. Därmed bidrar de till renare luft och bättre stadsmiljöer.

Batterierna kan återanvändas
Samtidigt är batteriernas produktion och hållbarhet ännu relativt outforskad. Därför har Skånetrafiken tagit ett initiativ för att få veta mer. Inom ramen för detta initiativ har Lunds tekniska högskola (LTH), IVL Svenska Miljöinstitutet och Rädda Barnen nu tagit fram varsin rapport för att kunskapsluckorna ska fyllas.

– Vi tittar på de här frågorna både ur ett klimatperspektiv och ett socialt perspektiv. Tack vare rapporterna vet vi till exempel att brytning av kobolt till batterierna förorenar närmiljön, att det i vissa gruvor förekommer barnarbete, att den största klimatpåverkan uppstår via energianvändning i produktionen och att batterierna behöver vårdas för att de ska hålla så länge som möjligt, säger Iris Rehnström.

– Batterier kan till exempel inte längre användas i bussar när deras laddningskapacitet gått ner till 80 procent. Istället skulle batterierna kunna användas för att lagra energi som har producerats via till exempel solceller på depå-tak, säger Iris Rehnström.

Nu fortsätter arbetet tillsammans med andra trafikhuvudmän i Sverige.

– Vi har byggt kunskap och nu ska vi använda denna kunskap för att formulera hållbarhetskrav på batterier i våra avtal med trafikföretagen.


Ett stort ansvar
– Vi har ju ett stort ansvar att utforma vår trafik så hållbart som möjligt både utifrån ett socialt perspektiv och ett klimatperspektiv. Ställer vi om till förnybar eldrift så behöver vi ta ansvar för den påverkan som uppstår, både här i Sverige men även globalt, säger Iris Rehnström.Källa: Skånetrafiken


Skriv utNya elbussar tar Trelleborg in i framtiden


Igår söndag bytte Skånetrafiken ut alla Trelleborgs bussar till tysta, hållbara och bekväma elbussar. Det betyder noll utsläpp, mindre buller och bekvämare resor...

Läs mer
Vattenfall


Expanderande stationsnätverk i Norden - ny tankstation med flytande gas öppnas i Mariestad

Det nordiska nätverket av tankstationer för gas fortsätter att expandera i snabb...

Läs mer
Maxi Grip


Volvo Lastvagnar presenterar eldrivna tunga konceptlastbilar för anläggning och regionala transporter

Hur kan den tunga godstrafikens miljö- och klimatpåverkan minskas samtidigt som...

Läs mer
Zugol 550

Handeln vänder till positiv jobbprognos – men transportsektorn bromsar in


Arbetsgivare inom handeln vänder från negativ till positiv jobbprognos och fö...

Läs mer
Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon:

Öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se