Facebook


Instagram

SSABs landsvägstransporter digitaliseras med hjälp av eTransport


2019-11-25

Bild: SSAB

Juha Harju-Panula från SSAB Europe, som varit projektchef för eTransport.
Bild: SSAB
Juha Harju-Panula från SSAB Europe, som varit projektchef för eTransport.

Digitaliseringen har även nått logistiken. Nya teknologier gör det möjligt att följa upp och planera transporter effektivare än förut. Även SSAB har tagit fasta på kundernas krav på transparens och spårbarhet i transportkedjan. När man digitaliserar transportkedjan är första steget att datorisera informationsöverföringen. När informationen finns i elektroniskt format kan den användas för en rad olika ändamål i takt med att de digitala tjänsterna utvecklas.

SSAB har i många år bedrivit systematiskt utvecklingsarbete med elektronisk dataöverföring vid landsvägstransporter. 2013 började SSABs finska anläggningar med elektronisk överföring av information om transportrörelser. Konceptet fick namnet eTransport. Idag används samma system för bokning och uppföljning av transporter både i Finland och Sverige. Alla anläggningar och servicecenter i Finland samt Borlänge, Oxelösund och Finspång i Sverige är med i eTransportsystemet.

Användningen av eTransport vid landsvägstransporter har ökat varje år och för närvarande är ett 60-tal transportföretag med i systemet. Genom den digitala tjänsten beställer SSABs verksamhetsställe transporter elektroniskt från transportföretaget. Transportföretaget bekräftar transportbeställningen elektroniskt och skickar samtidigt de tilläggsuppgifter som anläggningen behöver, såsom bilens registreringsnummer och hämtningstid. När transportföretaget hämtar lasten från verksamhetsstället registreras hämtningstiden i eTransport. När leveransen är framme rapporterar transportföretaget leveranstiden till systemet. Under transporten kan transportföretaget även rapportera avvikelser eller andra händelser som påverkar transporten via eTransport.

– Tekniskt sett är eTransport en kombination av meddelandebaserad dataöverföring (EDI) och moderna molntjänster. I centrum finns transportrelaterade data, som förmedlas via ett gränssnitt för harmoniserad dataöverföring. Enhetliga data tillsammans med den tekniska lösningen har gjort det lätt att ansluta nya transportföretag till eTransport. Systemet erbjuder samma vy för datainnehållet i rapporteringen för både SSAB och transportföretaget, berättar Juha Harju-Panula från SSAB Europe, som varit projektchef för eTransport.

– När ett transportföretag har anslutits till eTransport kan det kommunicera med alla SSABs verksamhetsställen. Transportföretaget kan även välja det lämpligaste sättet att koppla upp sig till eTransport, antingen med mobil utrustning, webbrowser eller genom en inbyggd EDI-anslutning i sitt eget datasystem, fortsätter Juha.


Nyttan med eTransport
eTransport-konceptet ökar kostnadseffektiviteten i landsvägstransporterna genom att automatisera databehandlingen. Elektroniska transportbeställningar minskar det manuella arbetet och risken för mänskliga misstag.

SSABs anläggningar kan även schemalägga transportföretagens ankomsttider noggrannare och förbereda kommande lastningar innan bilen anländer. På det sättet förkortas hämtningstiderna, lastningen går smidigt och produkterna går i väg snabbare till kunden. 

eTransport stöder SSABs mål om leveransnoggrannhet genom att öka transparensen i transportkedjan. Vissa vägtransporter kan redan nu följas i realtid, vilket gör det möjligt att få information om avvikelser elektroniskt från eTransport. I framtiden kommer kunderna att få spårningsinformation om transporter både genom kundportalen och eTransport.



Källa: SSAB


Skriv ut





Örebro kommun fortsätter kraftsamla kring biogas

Arbetet med biogas har pågått länge inom kommunen. Nu samlar Örebro kommun allt arbete med biogas i en ny verksamhetsgren på Tekniska förvaltningen, GAS. Att öka...

Läs mer
Malux transport
Beijer Byggmaterial inför snart fossilfria leveranser i Stockholm.

Fossilfria leveranser från Beijer Byggmaterial i Stockholmsregionen

Varje år gör Beijer Byggmaterial 200 000 leveranser från sina lager och kör...

Läs mer
Pacetell
Lastning av biogasbil hos Svenska Retursystem i Helsingborg.

Biogaslastbilar rullar i Svenska Retursystems flöden

Nu rullar två tunga biogasbilar i Svenska Retursystems flöden. Satsningen på...

Läs mer
Vattenfall
Peter Lerge, projektledare Vinnergi, framför en av bussladdarna.

Vinnergi integrerar bussladdare i Jönköping – när stadens bussflotta blir helt koldioxidfri

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa



















Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se