Facebook


Instagram

Storsatsning för fler godstransporter på järnväg


2020-09-16

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Det innebär att 400 miljoner kronor årligen avsätts mellan 2021–2025. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill främja överflyttning av transporter från väg till järnväg. Det bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål. Regeringen har tidigare infört en miljökompensation för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att välja tåget för att skicka gods.

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslås nu att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Regeringen föreslår därför att 400 miljoner kronor årligen avsätts under perioden 2021–2025.

Regeringen ser nu över miljökompensationens utformning i syfte att göra den mer ändamålsenlig så att den bidrar till en verklig fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Ambitionen är att effektivisera miljökompensationen för att ytterligare öka miljöstyrningen och träffsäkerheten. Detta avser särskilt en mer träffsäker fördelning av stöd till just de järnvägstransporter där det finns konkurrerande transportsätt som är mer förorenande men inte bär samma kostnader.

Stödet förväntas återspeglas i priset hos godstransportörerna. Detta innebär typiskt sett bibehållna prisnivåer eller prishöjningar som är lägre än de annars skulle ha varit alternativt lägre priser för transportköparna.

Miljökompensationen är en del i arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin med effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som bidrar till jobb och sysselsättning.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv ut

Regeringen vill se kraftigt höjda straffavgifter vid transportfusk

Infrastrukturdepartementet remitterar förslag om bland annat kraftigt höjd avgift för de som bryter mot regler för cabotagetransporter. Syftet är att främja goda...

Läs mer
iNFOSPREAD


Scania utsedd till Green Truck femte året i följd

För femte året i följd har en Scania utsetts till ”Green Truck”, en...

Läs mer
<span><span><span>Bild över Arendal. En lastbil utrustad med 21 sensorer kör nu i Arendalområdet i syfte att samla in data om rutten.</span> <span>Ett första steg mot att implementera autonoma transporter på publika vägar.</span></span></span>

Arendal blir platsen för autonom transportlösning från Volvo Autonomus Solutions

Logistik- och industriområdet Arendal i Göteborg kommer att agera platsen för en ny...

Läs mer
Linje 24 i Trollhättan är en av linjerna som kommer att få elbussar.

Trollhättan och Vänersborg får elbussar

Från nästa år kommer alla stadsbussar i Trollhättan och Vänersborg...

Läs mer

Jönköping satsar på elbussar

E.ON pådrivande i elektrifiering av Sveriges tunga transporter

Skåne satsar på elektrifierade godstransporter

El-dragbil framme i Helsingborgs Hamn

Mercedes-Benz har börjat testa bränslecellsdriven lastbilMest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se