Facebook


Instagram

99 miljoner kronor delas ut till satsningar på cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö


2020-11-27

Bild: Åsa Nordgren/Trafikverket

Genom statlig medfinansiering kan alla kommuner i Stockholms län och regionen ansöka om stöd för åtgärder som gör det enklare att cykla och resa kollektivt, men också för förbättringar av trafiksäkerheten och miljön. I år har fler kommuner ansökt om, och beviljats, bidrag för olika cykelåtgärder.

– Nu delar vi ut 41,9 miljoner kronor till de tolv kommuner som beviljats stöd för åtgärder som gör det lättare att välja cykeln. Stödet går i första hand till nya gång- och cykelvägar som bidrar till att de regionala cykelstråken byggs ut men också till cykelparkeringar och belysning på gång- och cykelvägar, säger Anna Blomstedt, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

En åtgärd kan få upp till 50 procent i bidrag från den statliga medfinansieringen men får inte överstiga en total kostnad på 25 miljoner. Det innebär att som mest kan kommunerna få 12,5 miljoner kronor i stöd per åtgärd och den ska tydligt gynna cykel i förhållande till motortrafik och ge god trafiksäkerhet, exempelvis genom bredare cykelbanor och hastighetsäkrade korsningspunkter.

– Vi prioriterar åtgärder som underlättar för barn och unga att cykla till sina aktiviteter, naturområden, idrottsplatser, skolor och liknande, förklarar Anna Blomstedt.


Drygt 57 miljoner kronor går till förbättringar av kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö
Regionen kan söka bidrag för att kunna genomföra förbättringar i kollektivtrafiken och då prioriteras åtgärder för stombussarna, tillgänglighetsanpassningar, trygghetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder på spår och infartsparkeringar. Kommuner kan även söka statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet. Utöver de 41,9 miljoner som beviljats i stöd till förbättringar för cykel har Trafikverket beslutat att regionen och kommunerna får 57,1 miljoner kronor till förbättringsåtgärder inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö.

– Alla åtgärder syftar till att göra det lättare, säkrare och mer attraktivt att resa med såväl kollektivtrafik som cykel. Det handlar om att det ska kännas tryggt och vara enkelt att välja hållbara färdmedel säger Anna Blomstedt.


Källa: Trafikverket


Skriv utVisionsbild över Hisingsledens södra del (bilden är en illustration).

Betonmast Anläggning utvecklar vägnätet på Hisingsleden

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för fö...

Läs mer
Pacetell
Svevia får fortsatt förtroende för att sköta om grönytor och gravplatser på Skogskyrkogårdens norra del.

Svevia sköter om Skogskyrkogården

Svevia fortsätter att under de närmaste tre åren vårda och underhålla...

Läs mer
Zinga
Visionsbild över Karlgårdsbron som ska byggas i Skellefteå (bilden är en illustration).

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai...

Läs mer
Kregis 550


Ny rapport: Mer än var tionde väg är i mycket dåligt skick

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Det visar en ny analys...

Läs mer
Zugol 550


Peab Asfalt vinner kontrakt i Eskilstuna kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och fått förtroendet att utföra underhå...

Läs mer
DLMASKIN550
Svevia ska sköta underhållet av gator och parker i Jönköping kommun under de fyra kommande åren.

Svevia sköter om parker och gator i Jönköpings kommun

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Jönkö...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se