Facebook


Instagram

Ökad trafiksäkerhet på en av Sveriges längsta riksvägar


2020-09-11

Bild: Tyréns

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och ta fram vägplaner och bygghandlingar för att bygga en mötesfri vägsträcka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar. Detta för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.

– Vi är otroligt glada över att vi vann uppdraget och det ska bli spännande att ta oss an en så omskriven vägsträcka som riksväg 26. En utmaning i uppdraget är att anpassa omkörningssträckorna till hur närområdet ser ut, med många intilliggande fastigheter och ån Nissan rinnande på östra sidan om vägen, säger Viktor Åkesson, uppdragsansvarig på Tyréns i Jönköping.

Riksväg 26 även kallad Nissastigen passerar genom två stora tätorter, Gislaved och Smålandsstenar. Vägsträckan har idag en tillåten hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor och dålig sikt. Vägsträckan saknar mittseparering, och har brister i området vid sidan av vägen. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Vägen kommer nu byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst två omkörningssträckor i vardera riktningen. För att minska olyckorna bygger man ett viltstängsel längst hela sträckan och komplettera med en gång- och cykelväg på dryga 4 km mellan Smålandsstenar-Kappeled.

Tyréns ansvarar för att uppföra två vägplaner, typfall 3 med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning.

Det finns en del utmaningar i uppdraget bland annat sträckan norr om Smålandsstenar där vägen passerar ett vattenskyddsområde. En annan utmaning är att främja boendemiljön för närliggande bebyggelse intill vägen.

Uppdragsfakta
Beställare: Trafikverket
Byggstart: 2026

Tyréns uppdrag inkludera bland annat uppdrags- och projekteringsledning, vägutformning, avvattning, geoteknik, miljö, landskap, buller, klimat och vägteknik. Källa: Tyréns


Skriv utSvevia sköter drift och underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Viskadalen.

Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

Svevia tar över uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområde...

Läs mer
Pacetell

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer
Kregis 550
Svevia sköter drift och underhåll av vägarna inom Borås driftområde.

Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag...

Läs mer
Zugol 550
TensarTech TW1-väggsystemet kan byggas utan kranar eller stöd.

Gigantiskt lösning för vägen som går genom öknen:

Ett beprövat system för konstruktion av stödkonstruktioner och brofundament

Konstruktionsingenjörer måste göra val när de möter svår och...

Läs mer
DLMASKIN550


Cykelfält på Stenportsgatan

Lidköpings kommun anlägger cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan,...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se