Facebook


Instagram

Älvsborgsbrons cykelbana får farthinder


2020-03-24

Bild: Trafik Göteborg

Chikan-liknande farthinder sätts upp på Älvsborgsbrons enda återstående cykelbana. Syftet är att öka säkerheten och förhindra olyckor.

Sedan några veckor tillbaka pågår förberedelser på Älvsborgsbron inför det underhållsarbete som inleds i maj.

Som ett led i detta har den östra gång- och cykelbanan – det vill säga den som vetter in mot staden – på Älvsborgsbron stängts. ndast den västra gång- och cykelbanan, som alltså vetter ut mot havet, är öppen.

Här är cykeltrafiken dubbelriktad, vilket innebär att cyklister måste visa lite extra hänsyn till varandra för att undvika olyckor. Detta var dessvärre något som inträffade i samband med förra årets underhållsarbete på bron, då det på motsvarande sätt också bara fanns en öppen cykelbana.

Snedställda staket sätts upp
För att öka säkerheten, förhindra olyckor och få ned hastigheten sätts nu chikan-liknande farthinder upp på den västra cykelbanan. Hindren består av snedställda ”staket” som placeras ut parvis ungefär var 50:e meter längs hela cykelbanan, och som förses med reflexer och varningsskyltar.

Farthindren kommer att placeras ut så snart som möjligt. Trafikverket uppmanar alla cyklister att ha förståelse för denna åtgärd och att visa hänsyn till varandra.


Fortsatt stängd till 2021

Den stängda östra gång- och cykelbanan väntas enligt planerna vara fortsatt stängd fram till oktober 2021, vilket är längre än vad som tidigare meddelats.

Orsaken till den förlängda stängningen är att det arbete som ska utföras på bron nästa år är mer komplext och tidskrävande än tidigare års arbeten. Den mest tidseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningen uppges därför vara att hålla den stängda gång- och cykelbanan stängd tills hela arbetet på bron är slutfört.Källa: Trafik Göteborg


Skriv utInvigning av gång- och cykelvägen vid Backgårdsskolan i Norrfjärden.

Säkrare skolväg i Norrfjärden invigd

Nu är ombyggnationen av den nya gång- och cykelvägen vid Backgårdsskolan...

Läs mer
Pacetell
E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skå...

Läs mer
Kregis 550
Svevia sköter drift och underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Viskadalen.

Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

Svevia tar över uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområde...

Läs mer
Zugol 550

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer
DLMASKIN550
Svevia sköter drift och underhåll av vägarna inom Borås driftområde.

Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se