Facebook


Instagram

Antalet nyregistrerade bilar ökade med knappt 107 procent i december


2020-01-07

Bild: Trafikanalys

Under december 2019 nyregistrerades 48 365 personbilar. Det är en ökning med 106,6 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 10,6 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,4 procent jämfört med december föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 47 957 av årsmodell 2017 eller senare och 408 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 727 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 22 638 fordon.

Drygt 73 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 41 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 11 453 under december, vilket är en ökning med 140,1 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 10 794, en ökning med 162,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 659. Det var en ökning med 0,5 procent jämfört med december 2018.


Nyregistreringar januari–december 2019
Mellan januari-december 2019 har antalet nyregistreringar av personbilar ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar totalt år 2019 är 117 775. Det är en minskning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 21,8 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 14,9 procent under samma period 2018.


Nyregistrering av fordon under januari–december 2019 fördelat på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedeljanuari-december 2019januari-december 2018Förändring i procent
Personbilar366 961365 5350,4
- därav bensin169 198173 808-2,7
- därav diesel117 775137 409-14,3
- därav el15 7957 147121,0
- därav elhybrider33 12321 02057,6
- därav laddhybrider24 90721 81114,2
- därav etanol1 1671 02014,4
- därav gas4 9663 28851,0
Fordonsslagjanuari-december 2019januari- december 2018Förändring i procent
Personbilar366 961365 5350,4
- därav husbilar4 7217 856-39,9
Lastbilar63 71966 393-4,0
Bussar1 4671 00346,3
Släpvagnar 50 69254 348-6,7
- därav husvagnar3 7193 893-4,5
Traktorer10 3108 99514,6
MC12 77212 6690,8
Mopeder klass 116 02611 63037,8
Snöskotrar10 14710 471-3,1
Terränghjulingar4 3894 2513,2

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.


Fakta om statistiken
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.Källa: Trafikanalys


Skriv utTrafikverket glömde bussresenärerna i Förbifarten

omas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Det pratades mycket om kollektivtrafik när Förbifarten planerades. När bygget nu...

Läs mer
Maxi Grip


Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14...

Läs mer
Zinga
Øresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart drar ett första penseldrag från den specialbyggda målningsplattformen.

Första penseldraget med miljövänlig vattenbaserad färg – i 13 år långt måleriprojekt

Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda må...

Läs mer
Zugol 550
”Bärgar-Karin”, eller Karin Jedselius, arbetar på Assistancekåren, medverkar i TV-programmet Vägens Hjältar på Kanal 5 och är ny ambassadör för Continental Däck i Sverige.

”Bärgar-Karin” blir ny ambassadör för Continental Däck

Karin Jedselius, känd som ”Bärgar-Karin” arbetar på Assistancekå...

Läs mer
DLMASKIN550

Peab bygger ut E6:an vid Trondheim

Peab har fått kontrakt för utbyggnads- och underhållsfasen gällande...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se