Facebook

Instagram

Gångplan ska göra Järfälla mest gångvänlig


2018-04-12

Järfälla vill vara en av de mest gångvänliga kommunerna i Stockholmsområdet. Insikten om gång- och cykeltrafikanters olika behov ledde fram till slutsatsen om att två olika planer behövs. Nu har Järfälla sin första gångplan.

När Järfälla nu växer kraftigt är det ett bra tillfälle att planera för en ökad andel gångresor inom kommunen. Genom att dela upp gång och cykel i var sin plan skapas styrdokument med högre kvalitet och funktionalitet för utveckling och förvaltning av gång- respektive cykelnätet.

Huvudmålet, att vara en av Stockholms mest gångvänliga kommuner, delas upp i tre delmål:

  • Andel gående av den totala andelen trafikanter ska öka.
  • Upplevelsen av Järfälla som attraktiv att gångmiljö ska höjas.
  • Kommunen ska skapa högre standard i gångnätet.

– Vi vill sätta fotgängaren i centrum för att skapa trafiksäkra, attraktiva och hållbara kommundelar, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Gångplanen innehåller en handlingsplan där nya kopplingar i gångnätet beskrivs och kostnadsuppskattas. Exempel på strategier i gångplanen:

  • Bygga ut huvudgångnätet med nya kopplingar.
  • Pröva sommargågator.
  • Förbättra den sociala tryggheten.
  • Förbättra drift och skötsel.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om Gångplan för Järfälla 2018-2030 den 9 april. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut den 23 april.Källa: Järfälla kommun


Skriv ut

Peab Asfalt vinner ytterligare ett stort kontrakt

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande Halvvarma underhållsbeläggningar till Trafikverket region väst 2019


Uppdragen omfattar stabiliseringsfräsning, dikningsarbeten...

Läs mer
Maxi Grip

Bättre vägmarkeringar ger säkrare trafik

Ökat och bättre arbete med vägmarkeringar är en viktig insats för att...

Läs mer
ABAS
Det finns cirka 80 enskilda vägar idag i Piteå kommun som endast har kommunalt bidrag.

Nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar

Från och med 1 januari i år gäller nya bestämmelser för kommunala bidrag...

Läs mer
Uniteam

Räcken räddar liv och gör vägarna säkrare

Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, arbetar för en säkrare...

Läs mer
DLMASKIN550


Peab Asfalt vinner upphandling för 50 miljoner kronor

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Ny teknik från Ramboll analyserar vägar med AI

Varje år mäts cirka 80 000 kilometer väg i Sverige. Nu levererar Ramboll en ny typ...

Läs mer
Fältmätningar har genomförts med VTI:s portabla friktionsmätare.

Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se