Facebook

Instagram

Gångplan ska göra Järfälla mest gångvänlig


2018-04-12

Järfälla vill vara en av de mest gångvänliga kommunerna i Stockholmsområdet. Insikten om gång- och cykeltrafikanters olika behov ledde fram till slutsatsen om att två olika planer behövs. Nu har Järfälla sin första gångplan.

När Järfälla nu växer kraftigt är det ett bra tillfälle att planera för en ökad andel gångresor inom kommunen. Genom att dela upp gång och cykel i var sin plan skapas styrdokument med högre kvalitet och funktionalitet för utveckling och förvaltning av gång- respektive cykelnätet.

Huvudmålet, att vara en av Stockholms mest gångvänliga kommuner, delas upp i tre delmål:

  • Andel gående av den totala andelen trafikanter ska öka.
  • Upplevelsen av Järfälla som attraktiv att gångmiljö ska höjas.
  • Kommunen ska skapa högre standard i gångnätet.

– Vi vill sätta fotgängaren i centrum för att skapa trafiksäkra, attraktiva och hållbara kommundelar, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Gångplanen innehåller en handlingsplan där nya kopplingar i gångnätet beskrivs och kostnadsuppskattas. Exempel på strategier i gångplanen:

  • Bygga ut huvudgångnätet med nya kopplingar.
  • Pröva sommargågator.
  • Förbättra den sociala tryggheten.
  • Förbättra drift och skötsel.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om Gångplan för Järfälla 2018-2030 den 9 april. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut den 23 april.Källa: Järfälla kommun


Skriv utKommunen samordnar planering för vägunderhåll

Det senaste året har Linköpingsborna fått vänja sig vid flera stora vägarbeten. I samband med kommande underhåll av vägar, gång- och cykelbanor har...

Läs mer
EntreprenadLive550

Bro ökar säkerheten för djur och bilister

Trafikverket bygger en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området...

Läs mer
Svarven550


Örebro kommuns avtal med NCC avseende asfaltsbeläggningar är hävt

Örebro kommun har upptäckt att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med...

Läs mer
Heatweed


Bättre standard mellan Bräcke och Albacken

Den befintliga grusvägen som är sliten och har dålig bärighet ska rustas upp...

Läs mer
ABAS

Ny cykelbana knyter ihop Rydet med Rottne

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till...

Läs mer
Dynapac
Svevia är entreprenör för vägunderhållet under de närmaste fyra åren i Eksjö.

Svevia tar hand om vägarna i Eksjö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör...

Läs mer
Sluta gräv 550
Nu lanseras Grävallvar, ett nätverk för alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer som gemensamt ska arbeta för att motverka och minska antalet grävskador.

Grävallvar kan motverka grävskador för 400 miljoner

I början av april lanserades Grävallvar, ett nätverk som etableras med avsikten att...

Läs mer
DLMASKIN550
Lastbil längs med elvägen, eroadArlanda.

Världsunik elväg möjliggör fossilfria vägtransporter

I onsdags invigdes eRoadArlanda, en svensk innovation och den första i sitt slag i vä...

Läs mer
Verksamhetsplatsen

Gångplan ska göra Järfälla mest gångvänligPeab Asfalt erhåller kontrakt på RV63

Peab Asfalt har fått en beställning av Veidekke Entreprenad avseende belä...

Läs mer

Hjälp Trafikverket att rädda grodorna!

Nu startar Trafikverket en omfattande inventering av groddjur i Stockholm och i stora delar av...

Läs mer
<span class=\

Nolas planteringskärl som trafikhinder i city

Stockholms stad har köpt in ett flertal planteringskrukor från Nola och placerat...

Läs mer
Vägarna i Hallsberg ska skötas om av Svevia under de närmaste fyra åren.

Svevia behåller vägunderhållet i Hallsberg

Under de närmaste fyra åren får Svevia fortsatt förtroende som ansvarig...

Läs mer
Svevia är ny entreprenör för drift och underhåll av kommunens gator, ytor och VA-ledningar i Härnösand.

Svevia tar över drift och underhåll av gator och VA i Härnösand

Från och med första juni kommer Svevia att vara Härnösand kommuns...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se