Facebook

Instagram

Gångplan ska göra Järfälla mest gångvänlig


2018-04-12

Järfälla vill vara en av de mest gångvänliga kommunerna i Stockholmsområdet. Insikten om gång- och cykeltrafikanters olika behov ledde fram till slutsatsen om att två olika planer behövs. Nu har Järfälla sin första gångplan.

När Järfälla nu växer kraftigt är det ett bra tillfälle att planera för en ökad andel gångresor inom kommunen. Genom att dela upp gång och cykel i var sin plan skapas styrdokument med högre kvalitet och funktionalitet för utveckling och förvaltning av gång- respektive cykelnätet.

Huvudmålet, att vara en av Stockholms mest gångvänliga kommuner, delas upp i tre delmål:

  • Andel gående av den totala andelen trafikanter ska öka.
  • Upplevelsen av Järfälla som attraktiv att gångmiljö ska höjas.
  • Kommunen ska skapa högre standard i gångnätet.

– Vi vill sätta fotgängaren i centrum för att skapa trafiksäkra, attraktiva och hållbara kommundelar, säger Amanda Palmstierna (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Gångplanen innehåller en handlingsplan där nya kopplingar i gångnätet beskrivs och kostnadsuppskattas. Exempel på strategier i gångplanen:

  • Bygga ut huvudgångnätet med nya kopplingar.
  • Pröva sommargågator.
  • Förbättra den sociala tryggheten.
  • Förbättra drift och skötsel.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om Gångplan för Järfälla 2018-2030 den 9 april. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut den 23 april.Källa: Järfälla kommun


Skriv utSvevia utvecklar effektivare vintervägunderhåll med modern digital teknik.
Svevia utvecklar effektivare vintervägunderhåll med modern digital teknik.

Minskad risk för halka med modern teknik

Under vintern kommer Svevia att utöka sitt innovationsprojekt för skräddarsydda åtgärder för vinterväghållning. I vinter ska även driftområdena...

Läs mer
Maxi Grip
För två år sedan blev kommunen kontaktade av klass 1 A på Nyeds skola, som hade önskemål och idéer om en förbättrad trafiklösning. Snart är de verklighet. (Bilden är inte tagen i Molkom.)

Barnens tips blir säkrare skolväg i Molkom

Det ska bli enklare och säkrare att ta sig fram med cykel i Molkom. För två å...

Läs mer
Heatweed
Svevia bygger om väg 40 för bättre trafiksäkerhet. En utmaning i projektet är att leda om den intensiva pendeltrafiken.

Svevia bygger om trafikplats Hedentorp

För att öka trafiksäkerheten och minska köerna på väg 40 och vä...

Läs mer
ABAS
40 och 60 km i timmen gäller redan i stan, snart också i Hortlax och Bergsviken.

Nya hastigheter införs i Hortlax och Bergsviken

Från och med 15 oktober inför kommunen nya hastighetsgränser i Hortlax och...

Läs mer
Sluta gräv 550

Unik elväg planeras på Gotland

DLMASKIN550


Skebäcksbron breddas för att öka trafiksäkerheten

Skebäcksbron breddas för att öka trafiksäkerheten och få plats med...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Lars Tegman, produktutvecklare Trejon.

Trejon Optimal DS-spridare fixar halkan

Vintern närmar sig och det är dags att se över utrustningen inför halkan....

Läs mer

Skanska renoverar ikon i New York

Skanska har tecknat avtal med New York City Department of Transportation om att renovera den...

Läs mer
Vattenbilning med robotburen vattenbilningsutrustning i ett garage i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Miljöserviceföretaget förvärvar ytterligare bolag:

Delete köper Waterjet Stockholm och W-tech

Delete Sweden AB köper ytterligare två bolag av European Hydro Demolition AB.
– Med...

Läs mer


Hur säkra är cykelstråken i din kommun?

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se