Facebook


Instagram

Götatunnelns norra rör stängs i december


2020-11-29

Bild: Trafik Göteborg

Bild: Trafik Göteborg

Bild: Trafik Göteborg

Den 27 december inleds förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör, där trafiken går i riktning mot Järntorget. Trafiken dubbelriktas i det södra röret.

Förstärkningsarbetena i Götatunneln inleddes redan sommaren 2018 inför byggnationen av Västlänken. Dessa arbeten avbröts dock i oktober samma år på grund av att entreprenören behövde mer tid på sig att genomföra hela förstärkningen.

Den 27 december återupptas förstärkningsarbetena – nu med en del nya trafiklösningar.

Dubbelriktad istället för enkelriktad trafik
Den största skillnaden från förra gången blir att trafiken genom tunneln dubbelriktas istället för enkelriktas. Dubbelriktningen är möjlig på grund av att en mängd säkerhetsåtgärder har utförts – bland annat installerades ett nytt brandbekämpningssystem i tunneln under enkelriktningen 2018.

Förstärkningsarbetena sker i Götatunnelns norra rör som stängs för trafik. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i vardera riktning. Detta kommer att begränsa kapaciteten i och kring tunneln.

Trångt vid Järntorgsmotet
Tunnelmynningen vid Järntorget är för smal för dubbelriktad trafik med mittbarriär, vilket gör att trafiken på Oscarsleden i riktning mot centrum måste ledas om via av- och påfarten i Järntorgsmotet. Detta kommer att skapa köer utmed Oscarsleden i östergående riktning under högtrafik.

Dessutom kommer påfarten mot Götatunneln västerut från Lilla Bommen-motet att stängas. Därmed behöver fordonstrafiken välja andra vägar, till exempel Operagatan (som tidigare hette Västra Sjöfarten) eller Stationsmotet beroende på var man kommer ifrån. Även avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln försvinner, vilket innebär att trafiken till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

Förstärkningsarbetena pågår fram till den 4 juni 2021. Förberedelser inför Götatunnelns dubbelriktning sker den 27-29 december, vilket kommer att påverka trafiken på E45 i båda riktningar.Källa: Trafik Göteborg

Skriv utSvevia ska sköta underhållet av gator och parker i Jönköping kommun under de fyra kommande åren.

Svevia sköter om parker och gator i Jönköpings kommun

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Jönkö...

Läs mer
Pacetell
Anders Thomasson, ny regionchef hos Peab.

Peab satsar på en sammanhållen region för statlig vägdrift i Sverige

Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affä...

Läs mer
Zinga
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan.

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär...

Läs mer
Kregis 550


Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till sä...

Läs mer
Zugol 550
Skiss från broprojektet.

Skanska bygger ersättningsbro i Storbritannien för cirka 580 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Network Rail om att bygga en ersättningsbro i West...

Läs mer
DLMASKIN550

Peab bygger ny bro över Tärendö Älv

Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Tärendö älv i Norrbotten...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se