Facebook

Instagram

Hjälp Trafikverket att rädda grodorna!


2018-04-12

Nu startar Trafikverket en omfattande inventering av groddjur i Stockholm och i stora delar av östra Sverige. Målet är att hitta vägsträckor där många groddjur blir överkörda. Trafikverket behöver därför tips från allmänheten om sådana sträckor.

I Trafikverkets arbete ingår att göra vägarna säkrare för både människor och djur. Intensiv trafik och ett allt tätare vägnät är ett allvarligt hot mot groddjur. Trafikverket tar därför ett krafttag för att hindra att fler groddjur dör på vägarna. Nu startar en stor inventering av var riskfyllda sträckor för groddjur finns. Inventeringen ska bidra med kunskap om vilka sträckor som är särskilt farliga för groddjuren. Därefter kommer eventuella åtgärder för säkrare passager för grodorna att föreslås.

– Transportsystemet påverkar djur och växter, bland annat genom att vara barriärer i djurens väg. Aktuella åtgärder för groddjur består främst av att minska den trafikrelaterade dödligheten, säger David Brobäck, miljöspecialist på Trafikverket. Detta gör vi genom att exempelvis anlägga trummor med styrande ledarmar eller barriärer som hindrar groddjuren att gå upp på vägen.

Trafikverket kommer under 2018 att samla in uppgifter från allmänheten om sträckor där groddjur blir överkörda. Allmänheten kan gå in på Trafikverkets webbplats, och där finns ett frågeformulär med karta där man kan ange var man har sett trafikdödade groddjur. Inventeringen och insamlingen av tips pågår i Stockholms, Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

– Groddjuren är känsliga för miljöförändringar, och de är globalt en av de mest hotade djurgrupperna, säger David Brobäck. Även i Sverige är groddjuren hårt trängda av landskapsförändringar. Kan vi säkerställa var grodorna är mest hotade längs våra vägar och därefter skapa säkrare passager, har vi kommit en bra bit på vägen för en bättre livsmiljö för dessa djur.
Källa: Trafikverket


Skriv utKommunen samordnar planering för vägunderhåll

Det senaste året har Linköpingsborna fått vänja sig vid flera stora vägarbeten. I samband med kommande underhåll av vägar, gång- och cykelbanor har...

Läs mer
EntreprenadLive550

Bro ökar säkerheten för djur och bilister

Trafikverket bygger en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området...

Läs mer
Svarven550


Örebro kommuns avtal med NCC avseende asfaltsbeläggningar är hävt

Örebro kommun har upptäckt att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med...

Läs mer
Heatweed


Bättre standard mellan Bräcke och Albacken

Den befintliga grusvägen som är sliten och har dålig bärighet ska rustas upp...

Läs mer
ABAS

Ny cykelbana knyter ihop Rydet med Rottne

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till...

Läs mer
Dynapac
Svevia är entreprenör för vägunderhållet under de närmaste fyra åren i Eksjö.

Svevia tar hand om vägarna i Eksjö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta som vägentreprenör...

Läs mer
Sluta gräv 550
Nu lanseras Grävallvar, ett nätverk för alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer som gemensamt ska arbeta för att motverka och minska antalet grävskador.

Grävallvar kan motverka grävskador för 400 miljoner

I början av april lanserades Grävallvar, ett nätverk som etableras med avsikten att...

Läs mer
DLMASKIN550
Lastbil längs med elvägen, eroadArlanda.

Världsunik elväg möjliggör fossilfria vägtransporter

I onsdags invigdes eRoadArlanda, en svensk innovation och den första i sitt slag i vä...

Läs mer
Verksamhetsplatsen

Gångplan ska göra Järfälla mest gångvänligPeab Asfalt erhåller kontrakt på RV63

Peab Asfalt har fått en beställning av Veidekke Entreprenad avseende belä...

Läs mer

Hjälp Trafikverket att rädda grodorna!

Nu startar Trafikverket en omfattande inventering av groddjur i Stockholm och i stora delar av...

Läs mer
<span class=\

Nolas planteringskärl som trafikhinder i city

Stockholms stad har köpt in ett flertal planteringskrukor från Nola och placerat...

Läs mer
Vägarna i Hallsberg ska skötas om av Svevia under de närmaste fyra åren.

Svevia behåller vägunderhållet i Hallsberg

Under de närmaste fyra åren får Svevia fortsatt förtroende som ansvarig...

Läs mer
Svevia är ny entreprenör för drift och underhåll av kommunens gator, ytor och VA-ledningar i Härnösand.

Svevia tar över drift och underhåll av gator och VA i Härnösand

Från och med första juni kommer Svevia att vara Härnösand kommuns...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se