Facebook


Instagram

Ny smart uppfinning upptäcker vattensamlingar på Österleden


2019-09-11

Radardetektorn monteras över Österleden (väg 111) i räcket på brons utsida och mäter ner mot körbanan. Därifrån känner den av eventuell vattensamling som den signalerar om till stadsbyggnadsförvaltningen.
Bild: Helsingborgs stad
Radardetektorn monteras över Österleden (väg 111) i räcket på brons utsida och mäter ner mot körbanan. Därifrån känner den av eventuell vattensamling som den signalerar om till stadsbyggnadsförvaltningen.

Från och med torsdag 12 september kan den som kör på Österleden få se en annorlunda pryl monterad på en av vägbroarna. Det är en sprillans ny uppfinning från stadsbyggnadsförvaltningen som testkörs. Den känner av ifall vatten skulle bli stående på vägen, och ger därmed en indikation på eventuella brister i dagvattenbrunnarna.

Nej, det är ingen laser eller ett verktyg som mäter hastigheter. Det är en radardetektor från stadsbyggnadsförvaltningen som känner av översvämningar på vägbanor. Vid kraftiga regnväder finns det risk att vatten blir stående på vägbanan om inte brunnarna kan få undan vattnet tillräckligt snabbt. I vissa fall blir det så djupt att personer och fordon kan komma till skada.

Sensorn mäter avståndet från brons underkant ner till vägbanan. Om avståndet minskar med 1-10 cm skapas ett ärende som vi kan hantera, exempelvis kan en rensning av brunnarna vara nödvändig eller kontakt med räddningstjänsten för att stänga av vägen. Större saker som fordon filtreras bort per automatik.

– Upptäcker detektorn en vattenansamling får vi direkt kännedom om detta. På så sätt kan vi tidigt få reda på eventuella brister i dagvattenbrunnarnas funktion, åtgärda problemet snabbare och på så vis också minska olycksrisken, säger Andréas Hall som är utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen och personen bakom idén.

Andréas Hall jobbar bland annat med att koppla upp staden via ”Internet of Things” (IoT), det vill säga att ge föremål en internetuppkoppling, för att skapa bättre förutsättningar för drift och underhåll av stadens offentliga rum.

– Mitt arbete med IoT i staden började med att vi var några stycken som spånade på olika sätt att testa tekniken på. Den ena idén var mer knasig än den andra. En av mina idéer var att få dagvattenbrunnar att kunna larma om de inte fick vatten, vilket visade sig vara en tuff nöt att knäcka. Det mynnade ut i denna radardetektor som vi nu testkör över Österleden. Det blir ett spännande projekt att följa! säger Andréas Hall.

Radardetektorn är framtagen i samarbete med Axis, som har tagit fram radarsensorn och logiken, och Ljungs Smide som har konstruerat hållaren som radarn monteras i. Detektorn monteras över Österleden (väg 111) torsdag 12 september.Källa: Helsingborgs stad


Skriv utSkanska bygger ny motorvägskorsning i Florida, USA för cirka 615 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation(FDOT) om att utveckla och bygga...

Läs mer
Pacetell


Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare

Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda...

Läs mer
Kregis 550


NCC säljer Road Services Danmark till Arkil A/S

NCC säljer den danska verksamheten inom division Road Services till det danska...

Läs mer
Zugol 550


Bron över E6 i Lackarebäcksmotet stängs

Lackarebäcksbron behöver renoveras och stängs för biltrafik från den 10...

Läs mer
DLMASKIN550
Omtoppning av rullbanan.

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se