Facebook


Instagram

Nya lösningar för arbetet med väg 83 Bollnäs– Vallsta


2019-11-28

Trafikverket ska förbättra trafiksäkerheten och stabiliteten på väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta. Nu pågår ett intensivt arbete med att hitta nya lösningar och prioritera åtgärder eftersom Trafikverkets kostnadsanalys pekar på väsentliga fördyringar.

Trafikverket och Region Gävleborg har avsatt 180 miljoner till förbättringar av väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta. Trafikverket arbetar just nu med projekteringen i en så kallad vägplan för sträckan. I vägplanen beskrivs, samråds och beslutas vilka åtgärder som ska genomföras.

I september genomfördes en planerad kostnadsanalys för hela projektet. Resultatet pekar på väsentligt högre kostnader än vad som budgeterats. Ökningen är så pass stor att Trafikverket nu behöver se över och justera både tidplanen och de åtgärder som planerats. Nuvarande byggstart är planerad till 2022, men den måste nu flyttas framåt i tiden.

– Naturligtvis är det väldigt olyckligt att byggstarten måste flyttas fram eftersom vi vet hur efterlängtad och betydelsefull en förbättring av både trafiksäkerheten och bärigheten är för boende och näringslivet. Prioriteringen att sträckan ska åtgärdas är oförändrad men ambitionsnivån behöver anpassas efter plånboken, säger Christian Ödgren, projektledare på Trafikverket.

Det finns flera orsaker som bidragit till kostnadsökningen. Regelverk som gäller vid vägombyggnader har förändrats, till exempel har det tillkommit krav som gäller bullernivåer och viltstängsel. Även några lösningar för järnvägskorsningar har blivit mycket kostsamma.

– Vägsträckan är fortfarande högt prioriterad av Trafikverket, och av Region Gävleborg som beslutar om åtgärder i den regionala infrastrukturplanen. Nu pågår arbetet med att identifiera och prioritera de åtgärder som ska göras först. Vi planerar även de åtgärder som kan genomföras senare, när finansiering finns. Vi eftersträvar så stor samhällsnytta som möjligt för de 180 miljoner som avsatts, och det förutsätter att lösningarna är kostnadseffektiva, säger Christian Ödgren.

Arbetet med att ändra vägplanens omfattning genomförs i dialog mellan Region Gävleborg och Trafikverket. Målet är att ha ett färdigt förslag framme till sommaren 2020. Region Gävleborg prioriterar åtgärder i den regionala infrastrukturplanen där väg 83 ingår. Trafikverket ansvarar för kostnadsberäkningar och genomförande av åtgärderna.Källa: Trafikverket


Skriv utDen portabla markradarn mäter in ledningar i realtid och har väckt stort intresse bland svenska nätägare.

Portabel markradar ger fullständig rapport över nedgrävda ledningar

En markradar har flera intressanta användningsområden, bland annat kartlä...

Läs mer
Pacetell
Skiss över ombyggnationen.

Veidekke bygger om E20 åt Trafikverket

Trafikverket valde att utlösa optionen i befintligt kontrakt som avser ombyggnaden av E20...

Läs mer
Zugol 550

Mötande trafik i Øresundsbrons tunnel

Vägtrafiken är dubbelriktad i Øresundsbrons tunnel under två nätter...

Läs mer
DLMASKIN550
Karta ombyggnation av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet.

Ridvägen i Umeå byggs om

Nu startar utvecklingen av Östra Dragonfältet. Först ut är Ridvägen dä...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se