Facebook

Instagram

Nytt samarbete om skyddsanordningar


2019-03-12

Nytt samarbete om skyddsanordningar.
Bild: SBSV
Nytt samarbete om skyddsanordningar.

Flera av Sveriges största kommuner – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping – kommer inleda ett samarbete om en ny säkerhetsprodukt vid vägarbeten. Det handlar om en ny sorts korta skyddsanordningar vid vägarbeten i stadsmiljö, som inte finns idag och som skulle öka säkerheten för både oskyddade trafikanter och vägarbetare. Det gemensamma projektet presenteras under mässan På Väg på Elmia i Jönköping 13 – 14 mars.

– De barriärer, skyddsanordningar, som finns och används idag är testade enligt europeisk standard med resultatet att de ska vara långa och raka, och det är sällsynt att de passar in i stadsmiljö. Det saknas ofta fysiska förutsättningar i miljön för att montera dem, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser.

Dagens barriärer kan ha en minsta monteringslängd på 50 – 100 meter, och då blir det ofta svårt att få till montering i stadsmiljö. För det mesta behövs kortare skyddsanordningar, och som regel används barriärlängder mellan 12 – 25 meter. Ofta placeras de i L-formation eller i form av hagar, där varje sida är mellan 3 – 6 meter. 

– När den faktiska monteringen skiljer sig så kraftigt från vad som testats blir det svårt eller omöjligt för väghållare och entreprenörer att förutspå vilket skydd de ger vid en kollision. Några skyddsanordningar med testade egenskaper för dessa situationer finns inte heller idag, säger Göran Fredriksson.


Stort antal olyckor
Varje år inträffar ett stort antal olyckor just vid vägarbetsplatser i stadsmiljö, och ofta drabbas oskyddade trafikanter, till exempel gående och cyklister. Många vägarbetare löper också stora risker vid vägarbetsplatser i stadsmiljö.

I ett samarbete mellan SBSV och flera av landets största kommuner inleds nu ett gemensamt projekt där de tillsammans tar ett krafttag för att förbättra både arbetarskydd och trafiksäkerhet i trånga trafikmiljöer.

Projektet presenteras under mässan På Väg, där representanter från kommunerna och SBSV berättar om hur de kommer att arbeta för att ta fram en metodbeskrivning för test av skyddsanordningarna och en ny sorts barriärer för vägarbetsplatser i stadsmiljö. De kommer också att signera en avsiktsförklaring om projektet.

– Det behövs en reell förändring för att få ner olyckstalet vid dessa vägarbeten, och tillsammans kan vi nå den lösningen genom en ny och säkrare produkt som vi med våra gemensamma erfarenheter och praktiska kunskaper tar fram, säger Göran Fredriksson.Källa: Elmia


Skriv utKrister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.
Krister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.

WSP vinner byggledningsuppdrag för projekt Anneberg-Skanstull tunnel

WSP har tecknat avtal med Svenska kraftnät gällande byggledningsorganisation för tunnelprojektet mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i Södra Hammarbyhamnen. Tunneln är...

Läs mer
Safetyseal

Svevia tryggar vägarna för Sälens skidturister

Vägunderhållet i Malungs driftområde präglas vintertid mycket av skidturister. Svevia fortsätter trygga vägarna och gör de säkra och framkomliga.

Svevia kommer att fortsätta som entreprenör för att snöröja, halkbekä...

Läs mer
Pacetell


Sopsaltade cykelvägar gör att fler vill cykla och minskar olyckorna

Varannan person som cyklar på sommaren ställer cykeln på vintern. Dålig...

Läs mer
Zinga

Svevia ny entreprenör för vägarna i Bollnäs

Svevias vägarbetare utför trafiksäkerhetshöjande arbete.

Från och med 1 september 2019 är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska...

Läs mer
ABAS


NCC tecknar nytt vägserviceavtal för Mjölby

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i...

Läs mer
Uniteam

Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel

Ett konsortium bestående av Sweco och BG Ingénieurs Conseils har fått i uppdrag...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se