Facebook


Instagram

Ombyggnaden av Ekebykorset i Karlskoga skjuts upp


2019-06-27

Trafikverket kommer att bygga om plankorsningen Ekebykorset i Karlskoga till en cirkulationsplats med ny gång- och cykeltunnel under E18. Projektet beräknas vara klart vid slutet av 2021.

Upphandlingen av en entreprenör för ombyggnaden pågår och Trafikverket har tidigare räknat med att komma igång med produktionen under hösten i år. Byggstarten måste dock flyttas fram på grund av problem med att säkra hanteringen av grundvatten och ledningar vid korsningen. Detta har gjort att kostnaden för ombyggnaden har ökat kraftigt.

Trafikverket genomför rutinmässiga kontroller av kalkyler och har funnit att produktionskostnaden inte ryms i budgeten för 2019–2020. Däremot kan projektet finansieras efterföljande år och kommer därför att färdigställas cirka ett år senare än beräknat.

Trafikverket och Karlskoga kommun har försökt att hitta en alternativ finansieringslösning, där kommunen skulle ha förskotterat kostnadsökningen. Trafikverket skulle då kunna starta produktionen under hösten. Men det skulle ta så lång tid att få ett nödvändigt regeringsbeslut i frågan att det ändå inte hade lett till någon tidsvinst.

– Vi hoppas att trafikanter och närboende har förståelse för de rutiner som styr vår verksamhet och att de är särskilt uppmärksamma när de passerar Ekebykorset tills det byggts om, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket.

När ombyggnaden är klar kommer Ekebykorset att bli säkrare och tryggare för alla oskyddade trafikanter som korsar E18, och det blir en optimal trafiklösning utifrån såväl framkomlighet som trafiksäkerhet och miljö.Källa: Trafikverket


Skriv ut

Många arbeten i Stockholmstrafiken i sommar

Sommaren är högsäsong för trafikarbeten. Det beror på att det är...

Läs mer
Pacetell
Den portabla markradarn mäter in ledningar i realtid och har väckt stort intresse bland svenska nätägare.

Portabel markradar ger fullständig rapport över nedgrävda ledningar

En markradar har flera intressanta användningsområden, bland annat kartlä...

Läs mer
Zugol 550
Skiss över ombyggnationen.

Veidekke bygger om E20 åt Trafikverket

Trafikverket valde att utlösa optionen i befintligt kontrakt som avser ombyggnaden av E20...

Läs mer
DLMASKIN550

Mötande trafik i Øresundsbrons tunnel

Vägtrafiken är dubbelriktad i Øresundsbrons tunnel under två nätter...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se