Facebook

Instagram

Ombyggnaden av Ekebykorset i Karlskoga skjuts upp


2019-06-27

Trafikverket kommer att bygga om plankorsningen Ekebykorset i Karlskoga till en cirkulationsplats med ny gång- och cykeltunnel under E18. Projektet beräknas vara klart vid slutet av 2021.

Upphandlingen av en entreprenör för ombyggnaden pågår och Trafikverket har tidigare räknat med att komma igång med produktionen under hösten i år. Byggstarten måste dock flyttas fram på grund av problem med att säkra hanteringen av grundvatten och ledningar vid korsningen. Detta har gjort att kostnaden för ombyggnaden har ökat kraftigt.

Trafikverket genomför rutinmässiga kontroller av kalkyler och har funnit att produktionskostnaden inte ryms i budgeten för 2019–2020. Däremot kan projektet finansieras efterföljande år och kommer därför att färdigställas cirka ett år senare än beräknat.

Trafikverket och Karlskoga kommun har försökt att hitta en alternativ finansieringslösning, där kommunen skulle ha förskotterat kostnadsökningen. Trafikverket skulle då kunna starta produktionen under hösten. Men det skulle ta så lång tid att få ett nödvändigt regeringsbeslut i frågan att det ändå inte hade lett till någon tidsvinst.

– Vi hoppas att trafikanter och närboende har förståelse för de rutiner som styr vår verksamhet och att de är särskilt uppmärksamma när de passerar Ekebykorset tills det byggts om, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket.

När ombyggnaden är klar kommer Ekebykorset att bli säkrare och tryggare för alla oskyddade trafikanter som korsar E18, och det blir en optimal trafiklösning utifrån såväl framkomlighet som trafiksäkerhet och miljö.Källa: Trafikverket


Skriv utPeab bygger trafikplats i Moelv i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny planskild korsning på E6:an i Moelv, mellan...

Läs mer
Zinga
Anna Karlsson, Trafikverkets projektledare.

Mycket block och sten när E4-an täpps till

Just nu byggs sista motorvägsdelen av E4-an norr om Ljungby. Sen kan trafiken rulla fram...

Läs mer
ABAS

Peab Asfalt utför underhållsbeläggningar i Strömsunds kommun


Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Strömsunds kommun gällande underhållsbelä...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se