Facebook


Instagram

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport


2020-08-07

Omtoppning av rullbanan.
Bild: Peab Industri
Omtoppning av rullbanan.

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av rullbana inklusive vändytor med option på asfaltering av taxibana samt en av plattorna. I projektet ingår det även byte av dagvattenränna samt vissa schaktningsarbeten med återställning av matjord och grässådd.

Hela rullbanan och taxibanan kommer att vattenblästras varefter vissa bärighetshöjande åtgärder kommer att utföras med kolfiberarmering om cirka 4.000 kvadratmeter. Den stora utmaningen i projektet är den korta byggtiden och asfalteringsarbetena kommer därför att utföras i stort sett dygnet runt. Cirka 22.000 ton asfalt kommer att läggas på en yta om cirka 200.000 kvadratmeter. Två lag kommer att arbeta i skift samt cirka 18 asfaltbilar kommer att vara involverade.

– Vi hade aldrig klarat detta kontrakt om vi inte hade haft den bästa personalen hos oss. Hela kedjan från anbudsskedet till losshållning, asfaltverket, asfalttransporter, utläggningen och våra UE, som alla har visat ett stort engagemang och varit lösningsorienterade, Det gör att man känner sig privilegierad att få vara med om ett sådant här kontrakt. En stor eloge till samtliga inblandade, säger Morgan Johansson, arbetschef för projektet.

Peab Asfalt har en stor erfarenhet och kunskap av att utföra banreparationer då man tidigare utfört arbeten på de flesta flygplatserna i Sverige, både på Swedavias, kommunala som privatägda. Men för att optimera och leverera den bästa kvaliteten utifrån Karlstad Airports höga krav lades först en testyta med olika bitumenmängder varefter den bästa valdes. Dessutom förseglas de längsgående skarvarna mellan varje drag med Seal Flex innan nästa drag körs. Basen i asfaltkvaliteten som valdes är Peab Asfalts ECO-Asfalt som bidrar till minskad klimatpåverkan. När alla ytor är asfalterade skall hela banområdet målas om med nya linjer.

– Vår bana har hållit sig längre än normalt tack vare ett väl utfört underhållsarbete, men i år var det alltså dags att ge den en helt ny asfaltstopp. Peab har skött arbetet mycket bra, och haft stora resurser på plats för att kunna genomföra projektet på utsatt tid, säger Lars Ogenvall, verksamhetsansvarig Karlstad Airport.

Karlstad flygplats invigdes år 1997 och var till en början statlig (Swedavia) men sedan december 2010 är flygplatsen kommunal och ägs nu till 100 procent av Karlstads kommun. Normalt bedrivs både reguljär- och chartertrafik vid Karlstad Airport, men som en konsekvens av Covid-19 nyttjas flygplatsen nu främst till samhällsnyttig trafik och ambulanstransporter samt privat -och flygklubbverksamhet.

Tack vare omtoppningen och förstärkningen av rullbanan säkras en framtida användning och utveckling av flygplatsen. Karlstad Airport är också en av de flygplatser som regeringen föreslagit ska utses som ny beredskapsflygplats, vilket skulle ge flygplatsen ökad tillgänglighet för den samhällsnyttiga trafiken.Källa: Peab Industri


Skriv utSkanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer
Pacetell
Svevia sköter drift och underhåll av vägarna inom Borås driftområde.

Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag...

Läs mer
Kregis 550
TensarTech TW1-väggsystemet kan byggas utan kranar eller stöd.

Gigantiskt lösning för vägen som går genom öknen:

Ett beprövat system för konstruktion av stödkonstruktioner och brofundament

Konstruktionsingenjörer måste göra val när de möter svår och...

Läs mer
Zugol 550


Cykelfält på Stenportsgatan

Lidköpings kommun anlägger cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan,...

Läs mer
DLMASKIN550
Visionsbild på Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen (bilden är en illustration).

Vasagatan byggs om – nu startar flera arbeten som påverkar trafiken

Natten mellan den 14 och 15 september startar nya arbeten i tre olika områden på...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se