Facebook

Instagram

Pris för ex-jobb om rättvisa gatuturymmen


2019-04-13

Kajsa Ahlström, trafikplanerare på Norconsult i Malmö och vinnare av Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete..
Bild: Norconsult
Kajsa Ahlström, trafikplanerare på Norconsult i Malmö och vinnare av Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete..

Kajsa Ahlström arbetar som trafikplanerare på Norconsult i Malmö. I veckan nåddes hon av det glädjande och överraskande beskedet om att hon vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete som delades ut på en konferens i Göteborg.

– Det kändes väldigt roligt att mitt examensarbete blev uppmärksammat och jag blev förstås väldigt glad, säger Kajsa.

Titeln till det vinnande bidraget är ”En rättvis fördelning av gatuutrymmet”,och hon hoppas att utmärkelsen kan bidra till att rättviseperspektivet lyfts fram mer inom trafikplaneringen framöver.

– Hur stadens gatuutrymme är fördelat kan likställas med vem som får rätt till staden, förklarar Kajsa. Eftersom ytorna i en stad är begränsad finns all anledning att premiera ytsnåla hållbara färdmedel och målinriktat tilldela mer gatuutrymme till dessa. Samtidigt får vi inte glömma bort att gatan är ett offentligt rum som även bör tillåta vistelse, fortsätter hon.


Juryns motivering
Examensarbetet behandlar ett intressant perspektiv på gaturummet som offentligt rum, där utrymmet är till för både transporter och vistelse. Förutsättningarna för transporter förändras snabbt med anledning av miljökrav, fordonsutveckling och ökat anspråk på trygg och attraktiv miljö för oskyddade trafikanter. Jämlikhetsperspektivet bör därför tydligt beaktas vid planering, utformning, gestaltning samt beslut om gators och platsers utformning. Ämnet är därför speciellt aktuellt i dagens stads- och infrastrukturplanering.

Examensarbetet finns tillgängligt här: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8963383Källa: Norconsult


Skriv utPeab bygger trafikplats i Moelv i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny planskild korsning på E6:an i Moelv, mellan...

Läs mer
Zinga
Anna Karlsson, Trafikverkets projektledare.

Mycket block och sten när E4-an täpps till

Just nu byggs sista motorvägsdelen av E4-an norr om Ljungby. Sen kan trafiken rulla fram...

Läs mer
ABAS

Peab Asfalt utför underhållsbeläggningar i Strömsunds kommun


Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Strömsunds kommun gällande underhållsbelä...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se