Facebook

Instagram

Pris för ex-jobb om rättvisa gatuturymmen


2019-04-13

Kajsa Ahlström, trafikplanerare på Norconsult i Malmö och vinnare av Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete..
Bild: Norconsult
Kajsa Ahlström, trafikplanerare på Norconsult i Malmö och vinnare av Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete..

Kajsa Ahlström arbetar som trafikplanerare på Norconsult i Malmö. I veckan nåddes hon av det glädjande och överraskande beskedet om att hon vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete som delades ut på en konferens i Göteborg.

– Det kändes väldigt roligt att mitt examensarbete blev uppmärksammat och jag blev förstås väldigt glad, säger Kajsa.

Titeln till det vinnande bidraget är ”En rättvis fördelning av gatuutrymmet”,och hon hoppas att utmärkelsen kan bidra till att rättviseperspektivet lyfts fram mer inom trafikplaneringen framöver.

– Hur stadens gatuutrymme är fördelat kan likställas med vem som får rätt till staden, förklarar Kajsa. Eftersom ytorna i en stad är begränsad finns all anledning att premiera ytsnåla hållbara färdmedel och målinriktat tilldela mer gatuutrymme till dessa. Samtidigt får vi inte glömma bort att gatan är ett offentligt rum som även bör tillåta vistelse, fortsätter hon.


Juryns motivering
Examensarbetet behandlar ett intressant perspektiv på gaturummet som offentligt rum, där utrymmet är till för både transporter och vistelse. Förutsättningarna för transporter förändras snabbt med anledning av miljökrav, fordonsutveckling och ökat anspråk på trygg och attraktiv miljö för oskyddade trafikanter. Jämlikhetsperspektivet bör därför tydligt beaktas vid planering, utformning, gestaltning samt beslut om gators och platsers utformning. Ämnet är därför speciellt aktuellt i dagens stads- och infrastrukturplanering.

Examensarbetet finns tillgängligt här: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8963383Källa: Norconsult


Skriv utTankbeläggning används på 85 procent av Sveriges vägar och är det mest miljövänliga beläggningsalternativet.
Tankbeläggning används på 85 procent av Sveriges vägar och är det mest miljövänliga beläggningsalternativet.

Svevias toppmoderna fabrik ger miljövänliga vägar

Under onsdagen invigdes Svevias nya fabrik i Örebro. Den är Sveriges mest moderna fabrik för bitumenemulsion som används som bindemedel i det miljövänliga belä...

Läs mer
Safetyseal
Karta över Björkåkla och Hackefors.

Nu får väg 35 ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet står i fokus när väg 35 mellan...

Läs mer
Pacetell
Det behövs kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten.

324 personer omkom i vägtrafiken 2018 – 72 fler än året innan

År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken. Det är 72 fler än året innan...

Läs mer
Zinga
 WSP

Luftig bro med svindlande utsikt

Under onsdagen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att gå ut med upphandlingen...

Läs mer
ABAS

Peab Asfalt vinner 50-miljoners kontrakt i Västerbotten

Väg 363 Björksele och Sikseleberg, Västerbotten.

På uppdrag av Trafikverket kommer Peab Asfalt att utföra vägförstä...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se