Facebook


Instagram

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och säkrare


2020-05-20

Bild: Trafikverket

I sommar bygger Trafikverket nya vägar, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Åtgärderna görs för att öka tillgängligheten och resorna säkrare.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och under sommaren genomförs ett omfattande arbete på våra vägar. Det finns flera anledningar till att arbetena utförs på sommaren, dels är sommarvädret avgörande för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året.

 Volymen på våra vägarbeten i sommar är ungefär detsamma som tidigare år, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. Vägarbetena genomförs i hela landet för att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och även förbättra för kollektivtrafiken.

Mest trafikpåverkande vägarbetena 
Här är ett urval av de arbeten som kan komma att påverka dig som trafikant i högre grad om du väljer att resa på vägarna i sommar. Följ regeringen och Folkhälsomyndihetens rekommendationer för inrikesresor.

  • I Göteborg, som växer, där bygger det om och det byggs nytt. Den som ska ta sig fram i Göteborg under sommaren är ett bra tips att ta god tid på sig. Många projekt på liten yta gör att man behöver hitta nya vägar. Västlänken bygger en järnvägstunnel med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras, Gullbergstunneln byggs i centralenområdet och dessutom pågår en mängd andra arbeten som underlättar för framtida resor när tillgängligheten ökar.

  • Längre söderut bygger vi ut E4an förbi Ljungby i Småland till motorväg. Det gör att sträckan blir mindre känslig för störningar och att mängden trafik kan öka, vilket skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.

  • I Stockholmsområdet görs bland annat förbättringar på Essingeleden och för kollektivtrafiken längs E18 Stocksund – sträckan mellan Danderyds kyrka och Lahäll – där körfälten breddas för att bussar ska komma fram snabbare och säkrare, och trafiken flyta bättre.

  • Korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga byggs om för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.

  • Flera beläggningsåtgärder och även något brounderhåll kommer utföras längs norrlandskusten, E4 mellan Gävle och Örnsköldsvik, för att det ska bli smidigare att ta sig fram framöver.

  • I Norrbotten görs flera arbeten på den normalt sett intensiva pendlarsträckan längs väg 97, bland annat genomförs arbeten med mittseparering för att öka trafiksäkerheten.


Alla vill komma hem från jobbet, även de som jobbar på vägen

Planera resan och var utvilad. Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – öka säkerheten för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.Ta god tid på dig – på grund av trafikarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om. Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på vår hemsida. 

Klicka här för att läsa mer om dom mest trafikpåverkande vägarbetena i hela landetKälla: Trafikverket


Skriv utSvevia ska sköta underhållet av gator och parker i Jönköping kommun under de fyra kommande åren.

Svevia sköter om parker och gator i Jönköpings kommun

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Jönkö...

Läs mer
Pacetell
Anders Thomasson, ny regionchef hos Peab.

Peab satsar på en sammanhållen region för statlig vägdrift i Sverige

Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affä...

Läs mer
Zinga
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan.

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär...

Läs mer
Kregis 550


Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till sä...

Läs mer
Zugol 550
Skiss från broprojektet.

Skanska bygger ersättningsbro i Storbritannien för cirka 580 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Network Rail om att bygga en ersättningsbro i West...

Läs mer
DLMASKIN550

Peab bygger ny bro över Tärendö Älv

Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Tärendö älv i Norrbotten...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se