Facebook

Instagram

Sopsaltade cykelvägar gör att fler vill cykla och minskar olyckorna


2019-03-15

Bild: Jon Jogensjö

Varannan person som cyklar på sommaren ställer cykeln på vintern. Dålig snöröjning och halkbekämpning är den vanligaste orsaken till att cykeln blir stående. Det visar en rapport som konsultföretaget Trivector har tagit fram på uppdrag av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Rapporten innehåller åtgärder för att få fler att cykla året runt.

Rapporten “Hur ökar Sverige vintercyklandet?” är en slutrapport av det första året med Cykelfrämjandet och Svensk Cyklings innovationstävling Cykling Plus Minus som handlar om att få fram idéer för att öka vintercyklingen . Rapporten presenteras i dag i samband med Cykelriksdagen i Svenska mässan i Göteborg och i en debattartikel på SVT Opinion.

– Resvaneundersökningar från flera svenska kommuner visar att cyklisterna halveras på vintern och att mellan var tredje och var femte sommarcyklist kan tänka sig att cykla på vintern om halkbekämpning och snöröjning blir bättre. Ett av de bästa sätten för att öka antalet cyklister på vintern är därför att använda den snöröjningsmetod som kallas för sopsaltning, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Under vintern 2016/17 använde 26 kommuner i Sverige sopsaltning, som innebär att snön på gång- och cykelvägar sopas bort och att halkan bekämpas med salt. Sedan dess har ännu fler kommuner infört metoden.

– Sopsaltning kostar lite mer än traditionell vinterväghållning, men vinsten ligger i att olyckorna blir färre och fler tar cykeln. Det visar en jämförelse som Stockholms Stad har gjort mellan cykelvägar som snöröjts på olika sätt, säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Svensk Cykling.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har konstaterat att 77 procent av singelolyckor med cykel med allvarlig skada som följd beror på halka eller rullgrus. Med sopsaltning undviks båda dessa risker.

Rapporten tar upp fler åtgärder som arbetsgivare, kommuner, regioner och statliga myndigheter kan göra för att fler ska cykla på vintern. Det handlar om att bygga upp offentliga cykelvårdsanläggningar där man kan tvätta av cykeln, ge information via appar och hemsidor om vilka cykelbanor som för tillfället är snöröjda, göra det möjligt att ta med cykeln i kollektivtrafiken, ha tillgång till inomhusparkeringar för cyklar och möjlighet att dusch på jobbet eller skolan.

– En viktig grej för att öka cyklingen är att man stöttar möjligheten för arbetsgivare att erbjuda cyklar till sina anställda, precis som man gjorde med Hem-PC på 1990-talet. I dag får du friskvårdsbidrag för att cykla på gym, men inte för att cykelpendla till jobbet. Vi har inte råd med skenande kostnader för ökade utsläpp, sämre folkhälsa och trängsel på vägarna, säger Lars Strömgren.

– Regeringen, kommunerna och Trafikverket måste förbättra arbetet med vintercykling och skjuta till mer medel för framkomliga cykelvägar under vintern. Om fler kan cykla förbättras folkhälsan och sjukvårdskostnaderna minskar, säger Klas Elm.Källa: Svensk Cykling


Skriv utKrister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.
Krister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.

WSP vinner byggledningsuppdrag för projekt Anneberg-Skanstull tunnel

WSP har tecknat avtal med Svenska kraftnät gällande byggledningsorganisation för tunnelprojektet mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i Södra Hammarbyhamnen. Tunneln är...

Läs mer
Safetyseal

Svevia tryggar vägarna för Sälens skidturister

Vägunderhållet i Malungs driftområde präglas vintertid mycket av skidturister. Svevia fortsätter trygga vägarna och gör de säkra och framkomliga.

Svevia kommer att fortsätta som entreprenör för att snöröja, halkbekä...

Läs mer
Pacetell


Sopsaltade cykelvägar gör att fler vill cykla och minskar olyckorna

Varannan person som cyklar på sommaren ställer cykeln på vintern. Dålig...

Läs mer
Zinga

Svevia ny entreprenör för vägarna i Bollnäs

Svevias vägarbetare utför trafiksäkerhetshöjande arbete.

Från och med 1 september 2019 är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska...

Läs mer
ABAS


NCC tecknar nytt vägserviceavtal för Mjölby

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i...

Läs mer
Uniteam

Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel

Ett konsortium bestående av Sweco och BG Ingénieurs Conseils har fått i uppdrag...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se