Onsdagen den 26 april 2017 - klockan 10:06Väder Göteborg


Väder Stockholm


Väder Malmö

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI


2017-04-03

Bild:VTI

Krockprover utförda av VTI visar att vägräckesstolpar bör ha ett nedstick i marken som är minst 1 meter. Dessutom bör inte slänt anläggas närmre än 0,6 meter bakom ett vägräcke.

Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning och gav uppdraget till VTI att testa detta. För att få fram underlag har VTI:s krocklaboratorium gjort dynamiska prov med krockvagn, några statiska dragprov samt ett par krockprov med fordon.

– Resultaten visar att ståndarens (stolpens) funktion tämligen direkt beror på dess nedgrävda längd i väl packad mark, oavsett stolptyp eller stolpfundament, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI.

I sammanlagt 28 prov har olika vägräckesståndare provats, såväl dynamiskt som statiskt. I rapporten konstaterar författaren att ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån än 1,0 meter kategoriskt bör undvikas, då dessa lättare dras upp av det deformerade vägräcket eller roterar upp ur marken vid påkörning.

En annan slutsats är att slänter inte bör anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett vägräcke, eftersom den av slänten störda grusvolymen gör att vägräckets funktion minskas. Projektet visar också att man med all sannolikhet enkelt kan förbättra vägräckens generella funktion i mark med sämre bärighet eller packningsbarhet, genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken.

– Troligen finns ett behov av en framtida mätmetod som snabbt och enkelt kan mäta markens sidostablitet i fält med avseende på vägräckens funktion. Ett sådant verktyg skulle underlätta för entreprenören som sätter ut ett vägräcke, så att denne vet att det blir rätt. Det skulle samtidigt underlätta för väghållaren som enklare kan göra ett korrekt förfrågningsunderlag och i efterhand kontrollera om han fått det funktionella vägräcke som var beställt, säger Jan Wenäll.

I rapporten konstateras avslutningsvis att det finns annan vägutrustning som är lika beroende av markförhållanden, till exempel belysnings- och skyltstolpar, vägräckesändar – kanske särskilt de vägräckesändar/förankringar för vajerräcken som är konstant belastade av en sidledes kraft, samt diverse olika krockdämpare förankrade i mark.

Källa: VTI


Skriv utStolp- och räckesklipparen Hymach Road Eagle TRH DP607 TF premiärvisas på MaskinExpo av Hinnagårds Mekaniska.
Stolp- och räckesklipparen Hymach Road Eagle TRH DP607 TF premiärvisas på MaskinExpo av Hinnagårds Mekaniska.

Effektiva räckesklipparen Road Eagel landar på MaskinExpo

Automatisk nivåreglering som väsentligt underlättar framförandet. Det är en av alla vägvinnande innovationer på stolp- och räckesklipparen Road Eagle TRH...

Läs mer

Välkommet tillskott till klimatklivet

Men regeringen missar vätgasen och bygger sin budget på brutna vallöften och...

Läs mer

Underhållet av svenska vägar kan bli mer kostnadseffektivt

Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhå...

Läs mer


Trafiksäkerhetshelg för hela familjen

Till helgen anordnar Rejmes i Halmstad, Falkenberg och Laholm en familjehelg med fullspäckat...

Läs mer

Bilister respekterar inte avstängningarna, utsätter arbetarna för livsfara

Korsningen Trädgårdsgatan - Engelbrektsgatan är avstängd för ombyggnation...

Läs mer


Toppnotering för svenskars bilkörande

Under 2016 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med...

Läs mer
Yllebrons underbyggnad är på plats.

Trafiken på Gamla Kronvägen kan halveras med ny bro

När nya Yllebron tas i bruk väntas hälften av alla fordon som når Partille...

Läs mer

Här är vägarna där trafiken ökar mest under påskhelgen

Andel av personbilsflottan som exporterades till utland under 2016. Avser personbilar som varit i bruk i max fem år i Sverige, fördelad på ägarkategori. Källa: Egna beräkningar, Trafikanalys, Statistik 2017:5.

Den svenska miljöbilsflottans tillväxt hotas av export

Marknadsutvecklingen i Sverige för begagnade miljöbilar är nedslående. Efter...

Läs mer

Bygg mitträcke och rädda liv i Dalarna

E16/RV70 Borlänge-Djurås - en olycksdrabbad sträcka.

- Trafikverket måste se till att mötesseparera den olycksdrabbade sträckan...

Läs mer

Kommunerna bör främja bilpooler

Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång...

Läs mer
Busskuddarna på Luthagsleden är uppskattade. Nu byggs fler på Vaksalagatan och Norbyvägen.

Trafikhinder på Vaksalagatan ska öka trafiksäkerheten

Inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet bygger Uppsala kommun busskuddar, en form av...

Läs mer


Nyttan med mindre nivåskillnader på gångytor

En ny VTI rapport redovisar en studie om fallolyckor och krav på egenskaper för vä...

Läs mer


Mest lästa

varmforzinkning-360

Wennerström Ljuskontroll

svenskvagkompetens360

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Tamtron360

Nordic multilift

Epox-360

Nordic roads

EXTE

Norrsken

blue systems

Flintab

Markskydd

Tågkraft

Eurodrilling

overaasen360

Settler

ECUS

Abandon360

Nordicc360

lännen tractors

Trinorth

sundsvalls logistikpark

östgöta mobilkranar

Iterio

Swelash

JCP

DSEC

Spraymaster

srisa250

Ferrozink250

Scandihall250

Waldung250

Staffare

Fann250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se