Måndagen den 22 maj 2017 - klockan 17:18Väder Göteborg


Väder Stockholm


Väder Malmö

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI


2017-04-03

Bild:VTI

Krockprover utförda av VTI visar att vägräckesstolpar bör ha ett nedstick i marken som är minst 1 meter. Dessutom bör inte slänt anläggas närmre än 0,6 meter bakom ett vägräcke.

Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning och gav uppdraget till VTI att testa detta. För att få fram underlag har VTI:s krocklaboratorium gjort dynamiska prov med krockvagn, några statiska dragprov samt ett par krockprov med fordon.

– Resultaten visar att ståndarens (stolpens) funktion tämligen direkt beror på dess nedgrävda längd i väl packad mark, oavsett stolptyp eller stolpfundament, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI.

I sammanlagt 28 prov har olika vägräckesståndare provats, såväl dynamiskt som statiskt. I rapporten konstaterar författaren att ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån än 1,0 meter kategoriskt bör undvikas, då dessa lättare dras upp av det deformerade vägräcket eller roterar upp ur marken vid påkörning.

En annan slutsats är att slänter inte bör anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett vägräcke, eftersom den av slänten störda grusvolymen gör att vägräckets funktion minskas. Projektet visar också att man med all sannolikhet enkelt kan förbättra vägräckens generella funktion i mark med sämre bärighet eller packningsbarhet, genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken.

– Troligen finns ett behov av en framtida mätmetod som snabbt och enkelt kan mäta markens sidostablitet i fält med avseende på vägräckens funktion. Ett sådant verktyg skulle underlätta för entreprenören som sätter ut ett vägräcke, så att denne vet att det blir rätt. Det skulle samtidigt underlätta för väghållaren som enklare kan göra ett korrekt förfrågningsunderlag och i efterhand kontrollera om han fått det funktionella vägräcke som var beställt, säger Jan Wenäll.

I rapporten konstateras avslutningsvis att det finns annan vägutrustning som är lika beroende av markförhållanden, till exempel belysnings- och skyltstolpar, vägräckesändar – kanske särskilt de vägräckesändar/förankringar för vajerräcken som är konstant belastade av en sidledes kraft, samt diverse olika krockdämpare förankrade i mark.

Källa: VTI


Skriv utTrafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen ä...

Läs mer


WSP rekryterar specialist inom geoteknik

WSP har rekryterat Fredrik Clifford som seniorkonsult och specialist inom geoteknik på WSP...

Läs mer

Anna Johansson deltar i kinesiskt toppmöte om infrastruktursatsningar

<span class=\

13-16 maj reser infrastrukturminister Anna Johansson till Kina. Den 14 maj deltar hon i ”Belt...

Läs mer


Nu görs detaljplanerna för Tvärförbindelse Södertörn

Huddinges kommunstyrelses samhällsbyggnadsutskott beslutade på sitt sammanträde den...

Läs mer

Produktion av Holte Electronics kabelsökare i Tyskland og introduktion av ny metod för att mäta tjockleken på asfaltbeläggningar i Norge

Holte Electronics AS (www.holte-electronics.no) har inngått et samarbets­avtal med MIT...

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Trafikverket och LKAB för ny E10 i anslutning till Kiruna

Trafikverket och LKAB har nu tecknat ett genomförandeavtal för ny E10 i anslutning till...

Läs mer

Regeringsuppdrag att förbättra statistiken om lätta lastbilar och distributionsfordon

Omfattningen av godstransporterna i svenska städer förväntas öka i framtiden...

Läs mer

Grävarbete påverkar trafiken på Dag Hammarskiölds vägMotormännen kontrollerar svenska vägnätet

Idag fredag åker Motormännens vägombud ut och ska under fyra månader granska...

Läs mer
Så funkar det:<br /><ol><li>Vid rött ljus väntar man som vanligt. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och något till höger för att stanna i den speciellt markerade väntytan som finns framför övergångsstället.</li><li>I väntytan inväntar man grönt ljus. Nya trafiksignaler finns i korsningen för att göra det tydligt när det blir grönt.</li><li>Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och kan på så vis svänga vänster genom korsningen åt alla fyra håll på ett tryggare och enklare sätt.</li></ol>

Försök med yta för vänstersvängande cyklister

Stockholms stad gör stora satsningar på att göra det enklare och tryggare att cykla...

Läs mer
Frontmonterade sandspridaren ex100 från exero lanseras på MaskinExpo.

Ökad säkerhet med frontmonterad sandspridare för lastbilar

De milda vintrarna med regn på frusna vägar har gjort halkbekämpningen farlig och...

Läs mer
Uppsala kommun anlitar Svevia för arbete med trafikanordningar vid behov att att stänga av eller leda om trafik.

Uppdrag för trafiksäkerhet i Uppsala

Att leda om trafik och skylta vid vägarbeten kräver fordon, material, skyltar och sä...

Läs mer


Nu ökar antalet dödade i trafiken igen

Under 2016 dog 270 personer i trafiken i Sverige, det är 11 fler än året innan....

Läs mer


Mest lästa

varmforzinkning-360

Wennerström Ljuskontroll

svenskvagkompetens360

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Tamtron360

Nordic multilift

Epox-360

Nordic roads

EXTE

Norrsken

blue systems

Flintab

Tågkraft

Eurodrilling

overaasen360

Settler

ECUS

Abandon360

Nordicc360

Balaagri360

Trafiksystem360

SL-Lyftok360

Etebra

lännen tractors

Trinorth

sundsvalls logistikpark

östgöta mobilkranar

Iterio

Swelash

JCP

DSEC

Spraymaster

srisa250

Ferrozink250

Scandihall250

Waldung250

Staffare

Fann250

Trisses

ojsvagsystem250

Blinken250

Lifa250

Skydda250

Hilltip250

Holte

Thorns
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se