Söndagen den 25 juni 2017 - klockan 12:15Väder Göteborg


Väder Stockholm


Väder Malmö

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI


2017-04-03

Bild:VTI

Krockprover utförda av VTI visar att vägräckesstolpar bör ha ett nedstick i marken som är minst 1 meter. Dessutom bör inte slänt anläggas närmre än 0,6 meter bakom ett vägräcke.

Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning och gav uppdraget till VTI att testa detta. För att få fram underlag har VTI:s krocklaboratorium gjort dynamiska prov med krockvagn, några statiska dragprov samt ett par krockprov med fordon.

– Resultaten visar att ståndarens (stolpens) funktion tämligen direkt beror på dess nedgrävda längd i väl packad mark, oavsett stolptyp eller stolpfundament, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI.

I sammanlagt 28 prov har olika vägräckesståndare provats, såväl dynamiskt som statiskt. I rapporten konstaterar författaren att ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån än 1,0 meter kategoriskt bör undvikas, då dessa lättare dras upp av det deformerade vägräcket eller roterar upp ur marken vid påkörning.

En annan slutsats är att slänter inte bör anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett vägräcke, eftersom den av slänten störda grusvolymen gör att vägräckets funktion minskas. Projektet visar också att man med all sannolikhet enkelt kan förbättra vägräckens generella funktion i mark med sämre bärighet eller packningsbarhet, genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken.

– Troligen finns ett behov av en framtida mätmetod som snabbt och enkelt kan mäta markens sidostablitet i fält med avseende på vägräckens funktion. Ett sådant verktyg skulle underlätta för entreprenören som sätter ut ett vägräcke, så att denne vet att det blir rätt. Det skulle samtidigt underlätta för väghållaren som enklare kan göra ett korrekt förfrågningsunderlag och i efterhand kontrollera om han fått det funktionella vägräcke som var beställt, säger Jan Wenäll.

I rapporten konstateras avslutningsvis att det finns annan vägutrustning som är lika beroende av markförhållanden, till exempel belysnings- och skyltstolpar, vägräckesändar – kanske särskilt de vägräckesändar/förankringar för vajerräcken som är konstant belastade av en sidledes kraft, samt diverse olika krockdämpare förankrade i mark.

Källa: VTI


Skriv utNCC:s Repavingmetod - återvinna asfalt direkt på vägen

NCC:s Repavingmetod - återvinna asfalt direkt på vägen


NCC:s återvunna asfalt lika het nu som för 45 år sedan

NCC:s unika metod att återvinna asfalt direkt på vägen, Repaving, togs till Sverige på 70-talet då ökade oljepriser ledde till ett behov av billigare...

Läs mer
Medan Trafikverkets prognoser utgår från att trafiken kommer att fortsätta öka och framförallt fokuserar på god framkomlighet, så utgår kommunernas planering från lokala mål om att bromsa, stabilisera eller minska trafikarbetet.

Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med...

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet i Hara


Under sommaren ska en gång- och cykelväg genom byn Hara byggas. När den står...

Läs mer
Kollektivtrafiksatsningar i Sverigeförhandlingen

Göteborg satsar stort på kollektivtrafik och bostäder i Sverigeförhandlingen

I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen...

Läs mer


Ta det lugnt i midsommartrafiken

Nu närmar sig årets mest trafikintensiva helg. Det kommer vara trångt ut frå...

Läs mer


Ändrad hastighetsgräns på Europavägar i Värmland och Västra Götaland

Under sommarperioden juni-augusti ändrar Trafikverket hastighetsgräns på totalt fem...

Läs mer


25 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2017 omkom 25 personer och 192 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det...

Läs mer

Förlängt avtal för Nordens största lastbilsmässa

Nybron i Eksilstuna stängs nattetid för vägarbete


Mellan klockan 22.00 och 06.00, måndag till fredag den här veckan, kommer Nybron i...

Läs mer
Under sommaren kommer E12 genom Hemavan att bygas om.

Ökad trafiksäkerhet genom Hemavan

Europavägen går rakt genom det turistattraktiva Hemavan. Nu bygger Svevia en mer...

Läs mer
Invigning av Växthusvägen

Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana invigd

Igår den 1 juni, invigdes Växthusvägens förlängning mellan Jä...

Läs mer


Dåliga cykelbanor och hög olycksrisk: Det hindrar svenskarna från att cykla mer

Våren är äntligen här och det innebär att många nu har dammat av...

Läs mer

Order från Trafikverket värd 17 mkr

Sensys Gatso Group AB, en global ledare av trafiksäkerhetslösningar, har erhållit...

Läs mer


Mest lästa

varmforzinkning-360

Wennerström Ljuskontroll

svenskvagkompetens360

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Tamtron360

Epox-360

Nordic roads

EXTE

Norrsken

blue systems

Tågkraft

Eurodrilling

overaasen360

Settler

ECUS

Abandon360

Nordicc360

Balaagri360

Trafiksystem360

Etebra

Awimex360

Kvdpro360

Redskaparna

Aqvis360

Markskydd

Jackon

lännen tractors

Trinorth

sundsvalls logistikpark

östgöta mobilkranar

Iterio

JCP

DSEC

Spraymaster

srisa250

Ferrozink250

Scandihall250

Waldung250

Staffare

Fann250

Trisses

ojsvagsystem250

Blinken250

Lifa250

Skydda250

Hilltip250

Holte

Thorns

Elpress 1

Elpress 2

eabussar250

Vitrea
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se