Måndagen den 21 augusti 2017 - klockan 10:07Väder Göteborg


Väder Stockholm


Väder Malmö

Stolpar för vägräcken krockprovade på VTI


2017-04-03

Bild:VTI

Krockprover utförda av VTI visar att vägräckesstolpar bör ha ett nedstick i marken som är minst 1 meter. Dessutom bör inte slänt anläggas närmre än 0,6 meter bakom ett vägräcke.

Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning och gav uppdraget till VTI att testa detta. För att få fram underlag har VTI:s krocklaboratorium gjort dynamiska prov med krockvagn, några statiska dragprov samt ett par krockprov med fordon.

– Resultaten visar att ståndarens (stolpens) funktion tämligen direkt beror på dess nedgrävda längd i väl packad mark, oavsett stolptyp eller stolpfundament, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI.

I sammanlagt 28 prov har olika vägräckesståndare provats, såväl dynamiskt som statiskt. I rapporten konstaterar författaren att ståndare som har ett nedstick kortare under marknivån än 1,0 meter kategoriskt bör undvikas, då dessa lättare dras upp av det deformerade vägräcket eller roterar upp ur marken vid påkörning.

En annan slutsats är att slänter inte bör anläggas närmare än 0,6 meter bakom ett vägräcke, eftersom den av slänten störda grusvolymen gör att vägräckets funktion minskas. Projektet visar också att man med all sannolikhet enkelt kan förbättra vägräckens generella funktion i mark med sämre bärighet eller packningsbarhet, genom att förlänga vägräckesståndare ned i marken.

– Troligen finns ett behov av en framtida mätmetod som snabbt och enkelt kan mäta markens sidostablitet i fält med avseende på vägräckens funktion. Ett sådant verktyg skulle underlätta för entreprenören som sätter ut ett vägräcke, så att denne vet att det blir rätt. Det skulle samtidigt underlätta för väghållaren som enklare kan göra ett korrekt förfrågningsunderlag och i efterhand kontrollera om han fått det funktionella vägräcke som var beställt, säger Jan Wenäll.

I rapporten konstateras avslutningsvis att det finns annan vägutrustning som är lika beroende av markförhållanden, till exempel belysnings- och skyltstolpar, vägräckesändar – kanske särskilt de vägräckesändar/förankringar för vajerräcken som är konstant belastade av en sidledes kraft, samt diverse olika krockdämpare förankrade i mark.

Källa: VTI


Skriv utSvevia har fått uppdraget att under fyra år sköta underhållet av det statliga vägnätet i Österlen.
Svevia har fått uppdraget att under fyra år sköta underhållet av det statliga vägnätet i Österlen.

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Trafikverkets uppdrag för drift och underhåll av vägarna på Österlen kommer under de närmaste fyra åren att skötas av Svevia.

Läs mer
DLMASKIN550
Under de närmaste fyra åren ska Svevia sköta underhållet på vägarna i norra Bohuslän.

Vägunderhållet i norra Bohuslän ska skötas av Svevia

Under de närmaste fyra åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverkets sköta om...

Läs mer


Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på...

Läs mer

Peab Asfalt och Swerock förvärvar verksamhet i Ludvika


Då AEB Anläggningsentreprenader AB i Ludvika har för avsikt att renodla sin...

Läs mer

NCC utökar sitt uppdrag för vägunderhåll i Västsverige

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skö...

Läs mer


Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade...

Läs mer


Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Tomas Johansson har utsetts till ny chef för division Beläggning i Svevia, från och...

Läs mer

Svevia fortsätter sköta om vägarna i EdsbynÖkad trafik och förbättrat resultat under första halvåret 2017

Trafiken på Øresundsbron ökade under första halvåret 2017. Tillsammans...

Läs mer


Sh bygg landar ramavtal i fyra kommuner

Sh bygg har vunnit nya upphandlingar i kommuner i Stockholmsområdet. Uppdragen för...

Läs mer
– Det bästa med jobbet är ändå att få vara en i gänget. Vi klickar så otroligt bra och hjälps åt och har roligt. Det är ett härligt och utmanande jobb, säger Emma Landin.

Vägarbetaren som gillar utmaningar

Emma Landin tvekade inte att söka jobb som vägarbetare. Hon är medveten om att det...

Läs mer
Allt bättre datorer driver på utvecklingen med autonoma arbetsfordon. Men än så länge är det svårt att ersätta manuell styrning av mer avancerad karaktär som grävmaskiner och snöröjning.

Självkörande arbetsfordon upphandlingskrav i framtiden

Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling.

Läs mer
Kommunens satsningar på nya gång- och cykelvägar under 2017-2018 får ekonomiskt stöd av Trafikverket.

Umeå får miljoner för satsningar på hållbara färdsätt

Umeå kommun har sökt ekonomiskt stöd hos Trafikverket för att bygga gå...

Läs mer


Mest lästa

varmforzinkning-360

Wennerström Ljuskontroll

svenskvagkompetens360

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Tamtron360

Epox-360

Nordic roads

EXTE

Norrsken

blue systems

Tågkraft

Eurodrilling

overaasen360

Settler

ECUS

Abandon360

Nordicc360

Balaagri360

Trafiksystem360

Etebra

Awimex360

Kvdpro360

Redskaparna

Aqvis360

Markskydd

Jackon

LST-AB360

svenningsens360

Gtcenter360

veka360

FLA Geoprodukter

nordicroads360

lännen tractors

Trinorth

sundsvalls logistikpark

östgöta mobilkranar

Iterio

DSEC

Spraymaster

srisa250

Ferrozink250

Scandihall250

Staffare

Fann250

Trisses

ojsvagsystem250

Blinken250

Lifa250

Skydda250

Hilltip250

Holte

Thorns

Elpress 1

Elpress 2

eabussar250

Vitrea

Mobilaris250

Terrawing

DLMASKIN250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se