Facebook


Instagram

Supercykelstråk ska göra Skåne mer cykelvänligt


2019-11-25

Snelfietsrute i Nederländerna. Cykelstråk med hög standard och en av förebilderna för framtida supercykelstråk.
Bild: Ramboll
Snelfietsrute i Nederländerna. Cykelstråk med hög standard och en av förebilderna för framtida supercykelstråk.

Olle Evenäs, cykelexpert på Ramboll.
Bild: Ramboll
Olle Evenäs, cykelexpert på Ramboll.

Ramboll har tagit fram ett koncept för supercykelstråk som ska leda in till större orter i Skåne från tätorterna utanför och på så sätt bidra till en starkare cykelregion tillsammans med Köpenhamnsområdet och dess supercykelstier. Projektet har varit ett nära samarbete med regionen och flera skånska kommuner.

– Region Skåne, som redan ligger långt fram i frågan, vill skapa bättre förutsättningar för cykelpendlare genom att avsevärt förbättra möjligheterna att cykelpendla till de större tätorterna där många människor bor och jobbar, säger Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll.

Under arbetets gång har Rambolls cykelexperter från både Sverige och Danmark varit involverade och Köpenhamns supercykelstier har varit en förebild. En del av metoden har varit att testa och utvärdera konceptet mellan Malmö-Lomma, Helsingborg-Landskrona och Lund-Dalby för att säkerställa att det går att implementera i praktiken.

– Det handlar till stor del om att förbättra, bygga om och bygga ihop cykelbanor som redan finns. Det finns ett stort engagemang från kommunerna och andra aktörer att göra regionen ännu mer cykelvänlig, säger Olle Evenäs.

Det som definierar ett supercykelstråk är att det binder samman flera tätorter samt att det finns en gemensam standard och ett och samma formspråk. De ger hög framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet. De kommer också i hög utsträckning att gå i redan starka kollektivtrafikstråk och därför göra det möjligt att kombinera cykling och kollektivtrafik, vid exempelvis plötsligt väderomslag eller cykelhaveri. Genom supercykelstråken blir cykeln ett av de naturliga valen för vardagens resor, även när det handlar om längre sträckor. Läs mer i Rambolls ”Koncept för supercykelstråk i Skåne”.

– Det som händer nu är att kommunerna och regionen förhoppningsvis tar ett gemensamt beslut om att utreda exakta dragningar för supercykelstråken och bildar stråkgrupper för vidare planering. Konceptet med Supercykelstråk är universellt och kan appliceras i fler regioner, säger Olle Evenäs.Källa: Ramboll


Skriv ut

Sommarguppen tillbaka på Drottninggatan/Strandvägen

De tillfälliga farthinder som förra sommaren sattes ut på...

Läs mer
Pacetell

1,3 miljoner kronor från Trafikverket till ny gång- och cykelbro i Sunne

Sunne kommun får 1,3 miljoner kronor i medfinansieringsbidrag av Trafikverket till den...

Läs mer
Zugol 550

I sommar får Gävleborg bättre vägar

Sommaren är här och det innebär att Trafikverket drar igång arbetet med att...

Läs mer
DLMASKIN550
Svevia anlägger ny rörbro för att vattenlevande djur och organismer obehindrat ska kunna ta sig genom vattendrag som korsar en vägkonstruktion.

Svevia bygger fri väg för bäckens djur och organismer

En vägtrumma som hindrar att fiskar och djur naturligt kan röra sig i ett vattendrag ska...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se