Facebook


Instagram

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg


2021-07-13

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafiken.

– Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp. Elvägen hjälper oss att sänka utsläppen på sträckan, säger Kenneth Natanaelsson, bitr. chef för Elektrifieringsprogrammet.

Valet av sträcka har stått mellan E20 Örebro-Hallsberg och väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn. Prioriteringarna och val av sträcka har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen.

– Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att elvägen ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad, säger Kenneth Natanaelsson.

Det finns en samsyn mellan Trafikverket och Region Örebro om att transportera godset på ett klimatsmart sätt i ett av Sveriges växande logistikområden.


Vad händer nu?
Arbetet med den planerade upphandlingen för elväg, inklusive val av teknik fortsätter. Efter val av teknik gjorts i upphandlingen kan arbetet med vägplanen för elväg E20 återupptas. Elvägen beräknas kunna öppna för trafik kring årsskiftet 2025–2026.


Bakgrund
Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov för att på sikt nå ett fossilfritt transportsystem 2045. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Det krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Även andra teknologier kommer att behövas.


Källa: Trafikverket


Skriv ut

Arbetet i Götatunneln förlängs igen

Götatunnelns norra rör skulle ha öppnat den 26 september, men brister i den senaste...

Läs mer
Zinga
lera mindre vägar i Lökom och Klovsta byggs om för ökad trafiksäkerhet.

Svevia bygger om vägar för ökad säkerhet

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia bygga om vägarna längs järnvägen i...

Läs mer
Kregis 550


Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i tvisten avseende asfaltsbeläggningar

Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten rörande...

Läs mer
Zugol 550
Från och med den första september är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att se till att vägarna är säkra och framkomliga inom driftområde Älvdalen.

Svevia övertar vägunderhållet i Älvdalen

Från och med den första september och fyra år framåt är det Svevia som...

Läs mer
DLMASKIN550
I den röda markeringen är biltrafiken avstängd från 15 september till december. I den blåa markeringen är trafiken avstängd från mitten av oktober till till december.

Klaraborgsgatan byggs om för bättre flyt i trafiken

Byggnationen av Vikenförbindelsen går in i nästa fas och arbetet längs...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Zugol 550HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se