Facebook


Instagram

Trafiksäkerhetsenkäten 2020: 3 av 10 tycker att hastigheten är viktig för trafiksäkerheten


2020-11-26

– Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Ju högre hastighet du har om du krockar desto allvarligare konsekvenser, helt enkelt, säger Maria Krafft.
Bild: Trons
– Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Ju högre hastighet du har om du krockar desto allvarligare konsekvenser, helt enkelt, säger Maria Krafft.

Trafiksäkerhetsenkäten 2020.
Bild: Trafikverket
Trafiksäkerhetsenkäten 2020.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
Bild: Kerstin Ericsson
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. De som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna finns i det breda åldersspannet 20–54 år där 3 av 10 anger alternativet, medan den äldsta åldersgruppen (75–84 år) ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet (44 procent). Personer som aldrig kör bil ser hålla hastighetsgränserna som ett viktigare beteende (41 procent) än dem som kör bil varje dag (27 procent). 

De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten är:

  • Inte köra rattfull
  • Inte använda mobiltelefon när man kör
  • Använda bilbälte

Acceptansen för hastighetssänkningar har ökat över tid
Trafiksäkerhetsenkäten visar att acceptansen för att sänka hastighetsgränserna för att skapa trafiksäkerhet har ökat stadigt de senaste fem åren och når i år en toppnotering sett till alla år som frågan mätts. Åsikten är mycket starkt relaterad till kön och ålder på så sätt att kvinnor och äldre i högre grad instämmer i påståendet. Andelen intervjuade som instämmer att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna:

  •  ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten” – 63 procent instämmer
  • ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister” – 78 procent instämmer
  • ”Det är rimligt att sänka hastigheten på högtrafikerade 90-vägar utan mitträcke” – 48 procent instämmer


Rätt hastighet räddar liv
– Resultaten speglar det vi vet är en utmaning nämligen den att det är svårt att känna om en fartnivå är farlig eller inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
– Samtidigt vet vi att det får stora konsekvenser att köra 5–10 km/tim för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten med 1 km/tim sparas 15 liv per år.

En av utgångspunkterna för Nollvisionsarbetet är att räkna med att olyckor sker, men se till att man överlever.

– Vi gör många åtgärder för att förhindra och mildra konsekvenserna av en olycka – men rätt hastighet är trots allt en av de viktigaste förutsättningarna, säger Maria Krafft.


Trafikverket mäter allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet sedan 1981
2020 års undersökning genomfördes under coronapandemin vilket syns på resultaten i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat. Det är 6 700 individer i åldrarna 16 till 84 år som tillfrågats.

Trafikverket har årligen undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet sedan 1981 i Trafiksäkerhetsenkäten. Urvalsstorlek: 6 700 individer i åldrarna 16–84 år.Svarsfrekvens: 49,9 procent (48,8 procent via post, 47,4 procent på webben och 3,8 procent per telefon). Individerna i populationen indelades efter kön, åldersgrupper och geografiska områden. Inom varje indelning drogs ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.

Läs mer i Trafikverkets rapport om allmänhetens syn på trafiksäkerhet 2020Källa: Trafikverket

 


Skriv utSvevia ska sköta underhållet av gator och parker i Jönköping kommun under de fyra kommande åren.

Svevia sköter om parker och gator i Jönköpings kommun

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Jönkö...

Läs mer
Pacetell
Anders Thomasson, ny regionchef hos Peab.

Peab satsar på en sammanhållen region för statlig vägdrift i Sverige

Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affä...

Läs mer
Zinga
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan.

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär...

Läs mer
Kregis 550


Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till sä...

Läs mer
Zugol 550
Skiss från broprojektet.

Skanska bygger ersättningsbro i Storbritannien för cirka 580 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Network Rail om att bygga en ersättningsbro i West...

Läs mer
DLMASKIN550

Peab bygger ny bro över Tärendö Älv

Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Tärendö älv i Norrbotten...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se