Facebook


Instagram

Trafikverkets sänkning av hastighetsgränser i Dalarna ska rädda liv


2019-05-17

Trafikverket föreslår hastighetssänkning på vägsträckor i Dalarna för att anpassa hastigheten så bra som möjligt till vägarnas standard. Främsta målet är att rädda liv.

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränsen till vägarnas säkerhetsstandard, på statliga vägar runtom i Sverige. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre. På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim.

Nu utreder Trafikverket ett antal vägar för hastighetssänkningar och vilka konsekvenser det får. Efter sommaren går förslaget ut på remiss till berörda kommuner, Region Dalarna samt andra aktörer. Trafikverket planerar att införa de nya hastigheterna under hösten.

Förslag hastighetssänkning i Dalarna 2019:
E16 Borlänge-Djurås-Malung och riksväg 68 Horndal - Gävleborgs länsgräns

Samtidigt införs en hastighetshöjning i Dalarna 2019:
E16 Dala Järna-Vansbro, som snart är en mötesfri väg. 

– Vi har tidigare fått reaktioner om sänkta hastigheter, med önskan om åtgärder för säkrare vägar i stället. Men de medel som finns tillgängliga räcker inte till att åtgärda alla sträckor på en gång, som att exempelvis bygga mötesseparering. Att vi nu justerar hastigheterna räddar liv och det är vårt främsta mål, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.


Minskar risken att omkomma med 40 procent vid en kollision
Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren och antalet dödade ökade 2018 i hela landet. Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Krockeffekten varierar vid olika hastigheter. Om du kolliderar i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim i stället för 90 km/tim förlorar du maximalt 50 sekunder per mil.


Arbetet i Dalarna fortsätter
Det intensiva arbetet med säkerhetshöjande åtgärder i Dalarnas vägnät fortsätter, med både pågående och planerade arbeten:

 • E45/väg 70 genom Mora, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Väg 50 genom Ludvika, ökad säkerhet och tillgänglighet
 • Väg 70 Smedjebacksvägen–Gyllehemsvägen, bättre framkomlighet och trafiksäkerhet
 • Väg 70 Trafikplats Smedjebacksvägen i Borlänge, mitträckesseparering
 • Väg 66 Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetsåtgärder
 • Väg 635 Halvarsgårdarna i Borlänge, trafiksäkerhetsåtgärder
 • E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg
 • E16 Dala-Järna–Vansbro, mötesfri väg
 • E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesfri väg
 • E45 Vattnäs–Trunna, ny vägsträckning, mötesfri väg
 • Väg 66 Smedjebacken–Ludvika, mitträckesseparering
 • Väg 66 Västmanland länsgräns (Oti)–Smedjebacken, mitträckesseparering.Källa: Trafikverket

Skriv utBullerskydd Ståthöga.

Maja Borg gestaltar bullerskydd vid Ståthöga

Ståthögavägen får ett nytt bullerskydd med konstnärlig gestaltning av...

Läs mer
Elmia Infra
Antalet omkomna i vägtrafiken under juli månad är halverat jämfört med föregående år.

Färre omkom i julitrafiken på väg

Under juli 2019 omkom 22 personer och skadades 1 265 personer i vägtrafiken (171 svårt...

Läs mer
Zinga
Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där den nya gång- och cykelbron över Frykensundet ska byggas.

Klartecken för ny gång- och cykelbro i Sunne

I vinter påbörjas bygget av den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i...

Läs mer
ABAS

Peab Asfalt vinner asfaltkontrakt i Säffle och Åmåls kommun


Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar i Säffle...

Läs mer
DLMASKIN550
Jönköpings kommun bygger nu för ökad säkerhet och framkomlighet, i november är arbetet färdigt.

Säkrare korsning byggs i Huskvarna

I korsningen Wilhelm Thams väg – Öxnehagaleden – Häradsvägen...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se