Facebook


Instagram

Vasagatan byggs om – nu startar flera arbeten som påverkar trafiken


2020-09-14

Visionsbild på Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen (bilden är en illustration).
Bild: Sweco Architechts
Visionsbild på Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen (bilden är en illustration).

Karta över aktuella arbetsområden och hänvisning för gående, bil- och cykeltrafik.
Bild: Trafikkontoret
Karta över aktuella arbetsområden och hänvisning för gående, bil- och cykeltrafik.

Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.
Bild: Trafikkontoret
Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan.

Natten mellan den 14 och 15 september startar nya arbeten i tre olika områden på Vasagatan. Under byggtiden blir det stor påverkan på framkomligheten för gående, bil- och cykeltrafik vid Vasagatan. Sommaren 2021 beräknas dessa aktuella områdena bli färdiga.

Stockholms stads arbete med att bygga om Vasagatan har pågått sedan hösten 2018. Nu startar arbeten i tre nya områden på gatan. Natten mellan måndagen den 14 och 15 september startar arbeten med att etablera de nya arbetsområdena och leda om trafiken. Följande områden på Vasagatan berörs (se även kartor i bildspelet ovan):

  • Östra sidan mellan Kungsgatan och Olof Palmes gata
  • Västra sidan mellan Vasaplan och Centralplan/taxiplatsen
  • Östra sidan mellan Tegelbacken och området under Vattugatan


Framkomlighet under byggtiden
Under byggtiden begränsas framkomligheten. Vid arbetsområdena kommer många att behöva samsas om utrymmet. Gående kan i första skedet gå på trottoaren närmast husfasaderna men på ett mindre utrymme. Bilar och cyklar kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdena men behöver använda samma körbana då det inte finns plats för separata filer. Stockholms stad rekommenderar den som har möjlighet att använda alternativa vägar och den som behöver passera Vasagatan att vara extra uppmärksam och köra försiktigt.


Satsning på en grönare gata
I projektet ingår en satsning på nya träd. De flesta av de befintliga träden på Vasagatan är i dåligt skick och behöver tas bort för att ge plats för cykelbanor, breddade gångbanor, nya träd och växtbäddar. I byggetappen som startar den 15 september 2020 kommer tolv befintliga träd i berörda områden att tas bort. När hela projektet är klart kommer totalt 43 befintliga träd ha tagits bort och ersatts av 67 nya träd. Plantering sker successivt, främst vintertid då träden mår bäst av att flyttas.


Fakta: Om projektet
Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Bredare uppvärmda trottoarer, nya och fler träd och sittplatser, nya cykelbanor och cykelparkeringar, ny belysning och nya ledstråk för att öka tillgängligheten. Det blir resultatet på Vasagatan när hela projektet är klart, vilket beräknas ske hösten 2022. I samband med att gatan byggs om läggs även nya ledningar för el och fiber under marken.Källa: Stockholms stad


Skriv utSvevia sköter drift och underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Viskadalen.

Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

Svevia tar över uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområde...

Läs mer
Pacetell

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer
Kregis 550
Svevia sköter drift och underhåll av vägarna inom Borås driftområde.

Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag...

Läs mer
Zugol 550
TensarTech TW1-väggsystemet kan byggas utan kranar eller stöd.

Gigantiskt lösning för vägen som går genom öknen:

Ett beprövat system för konstruktion av stödkonstruktioner och brofundament

Konstruktionsingenjörer måste göra val när de möter svår och...

Läs mer
DLMASKIN550


Cykelfält på Stenportsgatan

Lidköpings kommun anlägger cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan,...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se