Facebook

Instagram

WSP utreder fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg


2019-03-07

Illustration över de tänkta förbindelserna.
Bild: WSP
Illustration över de tänkta förbindelserna.

WSP ska på uppdrag av Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen aktualisera tidigare tekniska utredningar gällande två tunnlar mellan Helsingör och Helsingborg. Uppdraget utgör en inledande delaktivitet av den strategiska förberedande studien mellan Helsingör och Helsingborg som ska presenteras under 2020.

Uppdraget, som omfattar både en vägtunnel och en järnvägstunnel, ska verifiera om dessa fasta förbindelser är byggbara, en bedömning av förslaget utifrån gällande lagstiftning samt en bedömd anläggskostnad.

För WSP är detta ett betydelsefullt och strategiskt viktigt uppdrag där flera av bolagets affärsområden är inblandade. Dessutom kommer uppdraget ske i samarbete med WSP Danmark, vilket resulterar i en uppdragsorganisation med hög kompetens gällande så väl det tekniska som det geografiska.

– Analysarbetet för en fast förbindelse är utmanande. Uppdragsgivaren är en svensk-dansk beställarorganisation och de experter vi ger uppdrag till måste ha förmågan att samarbeta över landsgränser, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket.

Tilldelning av uppdraget skedde i slutet av oktober 2018 och slutleverans till projektet ska ske oktober 2019. Runt 30 konsulter från WSP kommer arbeta i projektet, och över tio teknikområden kommer vara inblandade.

– För oss på WSP är det väldigt roligt att få uppdrag där vi kan använda oss av flertalet av våra affärs- och kompetensområden. Genom möjligheten att arbeta multidisciplinärt kan vi leverera mervärde till våra kunder på en nivå som annars kan vara svårt att få till. Att vi i detta uppdrag dessutom kan skapa ytterligare värden genom samarbetet med WSP Danmark gör oss extra stolta, säger Anders Danielsson, regionchef och ombud på WSP.

Vägtunnelns landanslutning antas att i Sverige ansluta till väg E6 och E4 via Malmöleden och i Danmark ansluta till väg E47 söder om Snekkersten. Tågtunnelns landanslutning antas att i Sverige ansluta till Helsingborg Centralstation och i Danmark ansluta till Kystbanan vid Helsingör.

– Detta är ett komplext projekt med många utmaningar där vår gedigna kunskap kommer väl till pass. Uppdragsgivarna ger oss ett flertal parametrar att förhålla oss till under arbetets gång, allt från teknik, miljö, vattenfrågor och lagstiftning till att så lite som möjligt påverka städerna och invånarna. Bland annat är en förutsättning att färjetrafiken ska gå som vanligt under den eventuella byggtiden, avslutar Christian Nilsson, uppdragsledare på WSP.Källa: WSP


Skriv utKrister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.
Krister Löthman, samordnande byggledare WSP, Nicoline Jakobsson och Magnus Leander, Svenska kraftnät, Mikael Pyyny, uppdragsledare WSP.

WSP vinner byggledningsuppdrag för projekt Anneberg-Skanstull tunnel

WSP har tecknat avtal med Svenska kraftnät gällande byggledningsorganisation för tunnelprojektet mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i Södra Hammarbyhamnen. Tunneln är...

Läs mer
Safetyseal

Svevia tryggar vägarna för Sälens skidturister

Vägunderhållet i Malungs driftområde präglas vintertid mycket av skidturister. Svevia fortsätter trygga vägarna och gör de säkra och framkomliga.

Svevia kommer att fortsätta som entreprenör för att snöröja, halkbekä...

Läs mer
Pacetell


Sopsaltade cykelvägar gör att fler vill cykla och minskar olyckorna

Varannan person som cyklar på sommaren ställer cykeln på vintern. Dålig...

Läs mer
Zinga

Svevia ny entreprenör för vägarna i Bollnäs

Svevias vägarbetare utför trafiksäkerhetshöjande arbete.

Från och med 1 september 2019 är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska...

Läs mer
ABAS


NCC tecknar nytt vägserviceavtal för Mjölby

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i...

Läs mer
Uniteam

Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel

Ett konsortium bestående av Sweco och BG Ingénieurs Conseils har fått i uppdrag...

Läs mer
DLMASKIN550


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se