Facebook


Instagram

31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist


2020-06-11

Bild: Styrud

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar kommun. Situationen har i perioder varit så ansträngd, att man fått införa restriktioner och även emellanåt fått transportera vatten för att fylla på. Men i Uppsalaåsen finns det vatten så det räcker och nu är lösningen nära.

Mellan Örbyhus i Tierps kommun och Alunda i Östhammar kommun byggs en ny 31 km lång vattenledning. Ett omfattande ledningsbyggnadsprojekt som kommer att kosta omkring 150 miljoner kronor och som kommer att råda bot på vattenbristen i Östhammar. I ett samarbete mellan Temab (Tierps Energi och Miljö AB) och Gästrike Vatten AB dras en ledning från vattenverket Odens källa i Örbyhus via Österbybruk till vattenverket i Alunda. Samarbetet innebär att man gemensamt jobbar med rutiner, utredningar och investeringar och att kostnader fördelas på fler vilket blir positivt för invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Jessica Zetterholm, kommunikatör på Gästrike Vatten, är märkbart glad och stolt över projektet som invigdes ceremoniellt i början av mars.

– Den nya vattenledningen kommer inte bara att lösa våra nuvarande högst påtagliga problem med vattentillförsel, utan innebär dessutom att visionen om tillväxt ute i Alunda kan realiseras, säger Jessica. Här vill man bygga 3-5000 nya bostäder och med vattenfrågan löst, är ett stort och viktigt steg taget.

Projektet har utretts och förberetts i ungefär 1,5 år och hela den 31 km långa ledningssträckan kommer att vara klar i slutet av 2021. När projektet är som störst, kommer hela 5 entreprenader att pågå samtidigt. Första etappen som är ca 11 km går från Örbyhus i Tierp till vattenverket i Österbybruk och kommer att tas i drift vid nyår 2020/21. Etapp två fortsätter från Örbyhus till Alunda och kommer att vara i mål innan vi ser slutet på 2021. Ledningsbygget genomförs med både schaktning och med schaktfritt ledningsbygge. Styrud har fått förtroendet att ombesörja de schaktfria avsnitten som omfattas av sammanlagt 19 borrsträckor av olika längd och karaktär.


Geotekniken avgör val av metod
Hittills har väg 292 korsats med hammarborrning på 4 ställen, där ca 25 m långa 273 mm stålrör anlagts. Rören kommer att infodras med 225 mm plaströr och i anslutning kommer skvallerbrunnar att sättas för att kunna ha koll på ledningarna.

Styrd borrning var den metod som planerats för merparten av det resterande sträckorna, men geotekniken har visat sig bjuda tuffare motstånd än beräknat med mycket block och sten i borrlinjen.

– Det har blivit lite mer komplicerat än det planerats för, konstaterar Henrik Bernövall, projektledare på Styrud. Med tanke på geotekniken har många av de styrda borrningarna fått genomföras med AT-teknik, som är en längre process för hård mark. Som tur är har vi tiden med oss i alla fall, eftersom detta ska vara klart först i november och i höst finns det utrymme att forcera med mer resurser om det skulle behövas.

I dagsläget har 6 stycken AT-borrningar och styrda borrningar genomförts för 225-rör i varierande längd. Ett par sträckor som skulle borras, ska i stället schaktats men även det omvända gäller, då ett par avsnitt som skulle grävas i stället omvandlats till borrsträckor.

Lite längre fram väntar ett par längre styrda borrningar på vardera strax över 600 meter genom sumpmark och gammal sjöbotten. Då byts D60- och D40-riggarna som används nu, mot en lite större D100-rigg.

Det finns metoder för varje geoteknik, så det är bra med en omfattande verktygslåda att välja ur.Källa: Styrud


Skriv utMed hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.
Med hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.

Malmberg vinner kontrakt för processutbyggnad på Smedstorp VV

Malmberg har fått uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen.

Läs mer
Godkända Avlopp
Under 2019 renades 8,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten vid Tivoliverket. Efter reningen släpps vattnet ut i Sundsvallsfjärden och är då så rent att fiskarna mår bra och vi kan bada i det.

50-årsjubileum för avloppsrening i Sundsvall

När Tivoliverket stod klart och togs i drift den 29 juni 1970 var det också premiär...

Läs mer
Mttsweden


Premiär för VA-branschens nya mötesplats Water & Wastewater hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av...

Läs mer
Zeta
Lakvattenreningsanläggning i Västerås.

Dyrt att rena bort PFAS från lakvatten

IVL driver ett projekt där tekniker för att rena bort PFAS ur lakvatten testas på...

Läs mer
Vattenfall


31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar...

Läs mer
BAGA
Gimo damm i april 2020.

Structor utreder en bättre vattenförsörjning i Gimo

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB och Structor Miljö Öst AB har tillsammans med...

Läs mer
Zugol 550
Stadsutveckling sker i Hallonbergen.

Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se