Facebook

Instagram

Ändrade planer för VA-utbyggnaden i delar av Långnäs


2019-02-04

Bild: Piteå kommun

Förslaget om vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden påverkar den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i delar av Långnäs. När det föreslagna skyddsområdet minskade, framgår inte skälen för utbyggnad lika tydliga. Nu avvaktar kommunen Länsstyrelsens beslut och fastställande av gränserna för skyddsområdet innan vi går vidare med frågan om VA-utbyggnad.

Piteå kommun arbetar för en fungerande, långsiktig och effektiv VA-planering. Kommunen uppger att de strävar efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen. I slutet av 2016 antogs en utbyggnadsplan för kommunalt VA och riktlinjer för VA-planeringen är utformade.

I höstas påbörjades förberedelser, men nu har arbetet avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skälen till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoperspektiv inte är lika tydliga.

Förslaget till vattenskyddsområde ligger i nuläget hos Länsstyrelsen för beslut. När ett sådant beslut fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dagsläget oklart. Av den orsaken har kommunen beslutat att avvakta utbyggnationen av VA tills länsstyrelsen fattat beslut och gränserna för skyddsområdet är fastställda.

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte med kommunen för att få ytterligare information om detta, samt få möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem.Källa. Piteå kommun


Skriv utJust nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.
Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.

Knappt en månad kvar att lägga anbud på upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbö...

Läs mer
Zeta
Nytt verksamhetstillstånd:

Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd ä...

Läs mer
Inpipe

GPA levererade till den nya avloppsledningen mellan Bua och Varberg


– Mellan Bua och Getteröverket i Varberg byggdes under två år en nästan...

Läs mer
Water & waste
Illustration över nya Danderyds Sjukhus.

PE vinner dubbelt uppdrag på Danderyds sjukhus

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har efter upphandling vunnit uppdraget att...

Läs mer
Godkända Avlopp
Elektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.

Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de...

Läs mer
Zinga

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och...

Läs mer
BAGA

Brion Installation & Service tar Nytt partneringprojekt för NCC på Landvetter

Brion rör har fått kontraktet att utföra VS installationer åt NCC på...

Läs mer
tolago

Uppsala Vatten föreslår ny konstruktion av VA-taxan

Uppsala Vattens styrelse har beslutat om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se