Facebook

Instagram

Ändrade planer för VA-utbyggnaden i delar av Långnäs


2019-02-04

Bild: Piteå kommun

Förslaget om vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden påverkar den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i delar av Långnäs. När det föreslagna skyddsområdet minskade, framgår inte skälen för utbyggnad lika tydliga. Nu avvaktar kommunen Länsstyrelsens beslut och fastställande av gränserna för skyddsområdet innan vi går vidare med frågan om VA-utbyggnad.

Piteå kommun arbetar för en fungerande, långsiktig och effektiv VA-planering. Kommunen uppger att de strävar efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen. I slutet av 2016 antogs en utbyggnadsplan för kommunalt VA och riktlinjer för VA-planeringen är utformade.

I höstas påbörjades förberedelser, men nu har arbetet avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skälen till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoperspektiv inte är lika tydliga.

Förslaget till vattenskyddsområde ligger i nuläget hos Länsstyrelsen för beslut. När ett sådant beslut fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dagsläget oklart. Av den orsaken har kommunen beslutat att avvakta utbyggnationen av VA tills länsstyrelsen fattat beslut och gränserna för skyddsområdet är fastställda.

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte med kommunen för att få ytterligare information om detta, samt få möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem.Källa. Piteå kommun


Skriv ut

Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade...

Läs mer
Zeta

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge

Kåre Henning &Aring;sly, vd Moi Rör och Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av VS-företaget Moi...

Läs mer
Zinga
Bo Berghult, Jan-Olov Nilsson och Ann Elfström Broo glädjer sig över att tillhöra samma team.

Vattenkemister utökar tjänsteutbud

Norconsult har förvärvat Miljökemigruppen. I och med förvärvet utökar...

Läs mer
BAGA
Optimerad hydralik. De två nya rör-böjarna och rörsystemet Sovent är de olika delarna i Geberit SuperTube teknologi, vilken gör att luftströmmen hålls obruten genom hela avloppssystemet.

Geberit SuperTube ökar kapaciteten i avloppssystemen

Nu lanserar Geberit SuperTube – en unik ny teknik för effektivare och smartare...

Läs mer
tolago

Perstorps kommun ansöker om delägarskap i NSVA

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde den 27 mars 2019...

Läs mer
Safetyseal


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se