Facebook

Instagram

Ändrade planer för VA-utbyggnaden i delar av Långnäs


2019-02-04

Bild: Piteå kommun

Förslaget om vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden påverkar den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i delar av Långnäs. När det föreslagna skyddsområdet minskade, framgår inte skälen för utbyggnad lika tydliga. Nu avvaktar kommunen Länsstyrelsens beslut och fastställande av gränserna för skyddsområdet innan vi går vidare med frågan om VA-utbyggnad.

Piteå kommun arbetar för en fungerande, långsiktig och effektiv VA-planering. Kommunen uppger att de strävar efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen. I slutet av 2016 antogs en utbyggnadsplan för kommunalt VA och riktlinjer för VA-planeringen är utformade.

I höstas påbörjades förberedelser, men nu har arbetet avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skälen till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoperspektiv inte är lika tydliga.

Förslaget till vattenskyddsområde ligger i nuläget hos Länsstyrelsen för beslut. När ett sådant beslut fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dagsläget oklart. Av den orsaken har kommunen beslutat att avvakta utbyggnationen av VA tills länsstyrelsen fattat beslut och gränserna för skyddsområdet är fastställda.

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte med kommunen för att få ytterligare information om detta, samt få möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem.Källa. Piteå kommun


Skriv utMiljövänligt glid när avloppsvatten blir konstsnö

Avloppsvatten blir konstsnö.

Med hjälp av membranbioreaktorer behandlas avloppsvattnet på skidanläggningar och blir till rent vatten, perfekt för konstsnö. Alfa Laval är ledande inom utvecklingen...

Läs mer
Zeta
Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer
Maxi Grip

Atlas Copco utökar sin WEDA-portfölj med dränkbara pumpar

WEDA-portfölj utökas med dränkbara pumpar.

Atlas Copco Power and Flow har utökat sin WEDA-portfölj med elektriska dränkbara...

Läs mer
Zinga


Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra...

Läs mer
BAGA
Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer
tolago
Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.

Utmaningar i VA-branschen öppnar möjligheter att växa

– VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren....

Läs mer
Uniteam


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se