Facebook


Instagram

Bravida förvärvar vvs-företag i centrala Finland


2019-05-27

På bilden från vänster: Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland, Arto Kokkonen, nuvarande ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy och avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland, samt Markus Hämäläinen, regionalchef Bravida i centrala Finland..
Bild: Bravida
På bilden från vänster: Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland, Arto Kokkonen, nuvarande ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy och avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland, samt Markus Hämäläinen, regionalchef Bravida i centrala Finland..

Bravida Finland Oy utvecklar sitt erbjudande genom att förvärva Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, ett vvs-företag i centrala Finland. Företaget har 10 medarbetare och omsätter ungefär 19 miljoner kronor.

Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är specialister på service och installation av tjänster inom värme, sanitet och ventilation och deras kompetens inom service kommer att stärka Bravidas nuvarande erbjudande inom dessa områden.

– Bravida har en tydlig tillväxtstrategi och det här förvärvet stärker vår position i centrala Finland och utvecklar vårt serviceerbjudande, säger Marko Holopainen, divisionschef Bravida Finland.
– Jyväskylän LVI-Palvelu Oy är ett välskött vvs-företag med kompetenta och målinriktade ledare och medarbetare. Genom förvärvet skapar vi en bra plattform för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans.

Nuvarande ägaren av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, Arto Kokkonen, kommer att fortsätta som avdelningschef för serviceavdelningen i centrala Finland. Han säger:
– Det här upplägget skapar väldigt bra förutsättningar för att fortsätta växa och utveckla kunderbjudandet ytterligare. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder större variation av tjänster.

Bravida tar över som ägare av Jyväskylän LVI-Palvelu den 31 maj 2019.

Förvärvet av Jyväskylän LVI-Palvelu Oy blir det sjätte förvärvet Bravida genomför i Finland sedan etableringen 2015.Källa: Bravida


Skriv ut

Serneke samverkar kring nytt VA-verk i Ystad

Serneke Anläggning har skrivit ett samverkansavtal med Ystad kommun för att utveckla Glemmingebro vattenverk. Under 2023 ska den nya anläggningen kunna tas i bruk.

Läs mer
Godkända Avlopp

De ska värma torg och spårvagnshållplatser i Lunds kommun

Hållplatsen vid Universitetssjukhuset i Lund.

Lunds kommun vill vara i framkant vad gäller energi- och klimatlösningar för att...

Läs mer
Maxi Grip

Instalco förvärvar i Lillehammer

Roger Aksnes, Instalco och Lars Medby, Medby AS.

Instalco etablerar sig på ny geografisk marknad i Norge genom förvärv av VS-fö...

Läs mer
Zeta

VVS-chef och IT-revisor får Arbetsmiljöstipendiet

Oskar Olsén, platschef Nytorps Rör.

Arbetsmiljöstipendiet går i år till Oskar Olsén, platschef på Nytorps...

Läs mer
Inpipe

Var ska Uppsalas avloppsreningsverk ligga i framtiden?

De områden som förutom Kungsängsverkets nuvarande plats bedömts som tänkbara för avloppsreningsverk i framtiden. Rött K visar platsen för Kungsängsverket.

Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett hur Uppsalas avloppsförsörjning...

Läs mer
Vattenfall

Nu kan Borås fortsätta växa – energi- och miljöcenter på Sobacken är invigt

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvä...

Läs mer
Water & waste

Skötseln av dagvattendammar förbättras för att säkra vattenkvaliteten i vattendrag

Skötselplanerna av dagvattensystemet på Långeberga kommer att ses över för att förhindra att dagvattnet påverkar natur och djurliv i Råån.

I somras hittades döda fiskar i Råån. Orsaken var troligen höga halter av...

Läs mer
Zinga

NCC bygger ut reningsverket i Kapellskär

I samverkan med Norrtälje kommun ska NCC bygga ut avlopps- och reningsverket i Kapellskär...

Läs mer
BAGA

Anna Yman utsedd till styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Anna Yman är styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Genom en plats i styrelsen kommer Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter,...

Läs mer
tolago
Provtagning, markbaserad rening.

Fem missuppfattningar om markbaserad rening

Av tradition har nordligare länder som Sverige, USA, Kanada och övriga Norden jobbat med...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se