Facebook

Instagram

Dagvattenledning med diameter på 1,4 meter borras under järnvägen i samband med tågstopp


2018-10-22

Förberedelser inför borrning under järnvägen vid Nybrogatan.
Bild: MittSverige Vatten & Avfall
Förberedelser inför borrning under järnvägen vid Nybrogatan.

Torsdag 18 oktober påbörjades borrningen av en dagvattenledning med en diameter på 1,4 meter under järnvägen vid Nybrogatan i samband med ett planerat tågstopp. Arbetet väntas pågå till vecka 48.
– Att borra en ledning med den här diametern under järnvägen är ett komplicerat arbete och kräver noggranna förberedelser, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Sedan vecka 37 har järnvägsövergången på Nybrogatan varit avstängd för all trafik och MittSverige Vatten & Avfall har under tiden genomfört förberedelser för att borra en ny dagvattenledning under järnvägen i samband med ett planerat tågstopp.

Den nya dagvattenledningen med en diameter på 1,4 meter ska transportera dagvatten från Sundsvalls södra delar vidare mot Sundsvallsbukten.

– För att kunna genomföra borrningen krävs en rejäl grop som i marknivå är 30 meter lång och 15 meter bred. Arbetet har så klart påverkat framkomligheten i området, men om inte något oförutsett händer räknar vi med att bli färdiga under vecka 48, säger Peter Nylén. 

Om tekniken och arbetet
Tekniken som används kallas augerborrning och innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör. Samtidigt som borrhuvudet rör sig framåt, skruvas det material som borrats loss bakåt i röret.

– I det här fallet är borrning det enda alternativet då det inte går att gräva av järnvägen och lägga ledningen i en traditionell schakt, säger Peter Nylén.

Arbetet runt järnvägsövergången är en fortsättning på de ledningsarbeten som pågått längs sträckan Sjögatan–Strandgatan sedan i början av 2016. När arbetet runt järnvägsövergången är klart återstår att koppla samman den nya ledningen från Nybrogatan med ledningen som nyligen lagts längs Strandgatan. Det arbetet kommer att ske under Köpmangatan i samband med att Trafikverket bygger om väg 562, gamla E4.

Nya krav på infrastrukturen för vatten och avlopp
Arbetet genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas byggs kapaciteten på vatten- och avloppsledningsnätet ut. Det finns också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att ledningarna måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.Källa: MittSverige Vatten & Avfall


Skriv utFörenklat installationssystem av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar.

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar....

Läs mer
Zeta


Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i...

Läs mer
Maxi Grip
Helen Steenbuch bestämde sig för att byta bana.

Helen lämnade försäkringsbranschen för VVS-yrket

Helen Steenbuch flyttade till Umeå för två år sedan. Nu har hon gjort ett...

Läs mer
tolago
Ragn-Sells, genom Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Ragn-Sells tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet...

Läs mer
Ecot
Bild från Borgeby avloppsreningsverk.

VA SYD välkomnar Lomma

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Araz Ismail, gruppledare och geotekniker på Norconsult.

Innovativa metoder gjorde Östra länken till Årets Bygge

När projekt Östra länken i Luleå startade var uppdraget att bygga ett nytt...

Läs mer
BAGA


NSVA får klimatinvesteringsstöd för Tre rör ut – ett världsunikt miljösystem

Två miljoner kronor har beviljats inom investeringsstödet Klimatklivet från...

Läs mer


Mest lästaTågkraft

Uni-väg

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se