Facebook

Instagram

Dagvattenledning med diameter på 1,4 meter borras under järnvägen i samband med tågstopp


2018-10-22

Förberedelser inför borrning under järnvägen vid Nybrogatan.
Bild: MittSverige Vatten & Avfall
Förberedelser inför borrning under järnvägen vid Nybrogatan.

Torsdag 18 oktober påbörjades borrningen av en dagvattenledning med en diameter på 1,4 meter under järnvägen vid Nybrogatan i samband med ett planerat tågstopp. Arbetet väntas pågå till vecka 48.
– Att borra en ledning med den här diametern under järnvägen är ett komplicerat arbete och kräver noggranna förberedelser, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Sedan vecka 37 har järnvägsövergången på Nybrogatan varit avstängd för all trafik och MittSverige Vatten & Avfall har under tiden genomfört förberedelser för att borra en ny dagvattenledning under järnvägen i samband med ett planerat tågstopp.

Den nya dagvattenledningen med en diameter på 1,4 meter ska transportera dagvatten från Sundsvalls södra delar vidare mot Sundsvallsbukten.

– För att kunna genomföra borrningen krävs en rejäl grop som i marknivå är 30 meter lång och 15 meter bred. Arbetet har så klart påverkat framkomligheten i området, men om inte något oförutsett händer räknar vi med att bli färdiga under vecka 48, säger Peter Nylén. 

Om tekniken och arbetet
Tekniken som används kallas augerborrning och innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör. Samtidigt som borrhuvudet rör sig framåt, skruvas det material som borrats loss bakåt i röret.

– I det här fallet är borrning det enda alternativet då det inte går att gräva av järnvägen och lägga ledningen i en traditionell schakt, säger Peter Nylén.

Arbetet runt järnvägsövergången är en fortsättning på de ledningsarbeten som pågått längs sträckan Sjögatan–Strandgatan sedan i början av 2016. När arbetet runt järnvägsövergången är klart återstår att koppla samman den nya ledningen från Nybrogatan med ledningen som nyligen lagts längs Strandgatan. Det arbetet kommer att ske under Köpmangatan i samband med att Trafikverket bygger om väg 562, gamla E4.

Nya krav på infrastrukturen för vatten och avlopp
Arbetet genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas byggs kapaciteten på vatten- och avloppsledningsnätet ut. Det finns också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att ledningarna måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.Källa: MittSverige Vatten & Avfall


Skriv utSkissbild över campushallen i Ebbepark.
Skissbild över campushallen i Ebbepark.

Sandbäckens utför sprinklerinstallationer i Ebbepark, Linköping

Sandbäckens Sprinkler Mitt har erhållit förtroendet av Torpheimergruppen att, som totalentreprenör, leverera kompletta sprinkleranläggningar i samband med projektet Ebbepark...

Läs mer
Zeta

Bravida skriver ytterligare kontrakt avseende Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har tecknat ett andra kontrakt gällande Förbifart Stockholm, ett...

Läs mer
Maxi Grip
Aquadus blir en del av Instalco.

Instalco förvärvar Aquadus i Eskilstuna

Instalco har ingått avtal om förvärv av Aquadus i Eskilstuna och stärker...

Läs mer
BAGA
Brf Dockporten Malmö.

Sandbäckens utför komplett VS-installation i drygt 90 toppmoderna lägenheter i Malmö

Sandbäckens Rör i Malmö har erhållit förtroendet av PEAB att projektera...

Läs mer
tolago


Sandbäckens utför samtliga VS-installationer i Brf Garvaren, Karlskrona

Sandbäckens Rör i Ronneby har erhållit förtroendet av Blekinge Rot AB att...

Läs mer
Ecot
BAGA deltar i VA Tour Sweden 2019.

BAGA på VA Tour Sweden 2019

I år medverkar BAGA Water Technology AB med lösningar för småskaligt avlopp....

Läs mer
Uniteam
Jens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.

Ramboll köper amerikanska konsultföretaget OBG

Ramboll har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten,...

Läs mer


Ramboll i projekt om digitala tvillingar för vattenrening

I ett nytt Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se