Facebook


Instagram

Digitala tvillingar säkrar driftsättningen av Stockholms nya reningsverk


2020-05-20

En bild från ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, eftersedimenteringsbassäng till membranbassäng.
Bild: Mikael Ullén/Stockholm Vatten och Avfall
En bild från ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, eftersedimenteringsbassäng till membranbassäng.

Sommaren 2020 ska en helt ny reningsprocess tas i drift på Henriksdals avloppsreningsverk. Tidsschemat är pressat och reningsverket har krav på full reningsgrad dygnet runt, även under ombyggnationen, så det finns inget utrymme för misstag och förseningar. För att säkerställa att den nya processtyrningen fungerar optimalt redan från start tar Stockholm Vatten och Avfall hjälp av digitala tvillingar som IVL och Siemens har utvecklat.

– Att ha en digital kopia av processen är fördelaktigt ur flera perspektiv. Det innebär till exempel att vi kan testa och trimma in systemet i förväg och skaffa oss bättre beredskap att hantera eventuella störningar som kan påverka reningsgraden, säger Erik U. Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Efter den stora ombyggnationen som pågår för fullt kommer Henriksdal att bli Sveriges största reningsverk. Verket som ligger insprängt i urberget i södra Stockholm kommer ha kapacitet att rena avloppsvatten för 1,6 miljoner personer. Det ska klara den växande befolkningen i staden och samtidigt minska utsläppen av övergödande ämnen till Östersjön.

En stor utmaning för reningsverken är att föroreningsbelastningen i det inkommande avloppsvattnet varierar kraftigt över dygnet. Vid regn kan inflödet bli fyra gånger högre än normalt och vid snösmältning sjunker temperaturen i vattnet vilket försämrar bakteriernas förmåga att rena vattnet i det biologiska reningssteget.

För att hantera svängningarna styrs reningsverket med hjälp av ett avancerat processtyrsystem. Mycket är automatiserat men systemet kräver ändå korrekt hantering och intrimning av de hundratals regulatorer och tusentals signaler som används i styrsystemet. Om fel inte uppmärksammas innan driftsättning kan det både vara svårt och tidsödande att felsöka och korrigera. Det kan också leda till oönskade utsläpp till vattenmiljön.

För att säkerställa att driften fungerar optimalt redan från start initierade IVL Svenska Miljöinstitutet ett utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Siemens där en digital processtvilling används för att i förtid utvärdera och justera in processtyrningen. Projektet kallas VAT – Virtual Acceptance Test. Det sker genom att kombinera Siemens processtyrsystem PCS7 med dynamiska matematiska modeller i programvaran Matlab/Simulink som kan simulera både reningsresultat och resursförbrukning i realtid.

– Med den digitala tvillingen kan vi testa och verifiera det nya styrsystemet innan den verkliga idrifttagningen, säger Erik U. Lindblom.


Bättre beredskap för extremväder
Förutom att trimma in styrsystemen och korrigera eventuella fel kan den digitala tvillingen även användas för att göra prestandatest mot störningar som är svåra att generera i verkligheten. Det handlar om att öva sig på händelser som kanske inte inträffar så ofta, men som är viktiga både ur ett miljömässigt perspektiv och för samhället i stort. Till exempel behövs det beredskap att hantera kraftiga skyfall som kan orsaka översvämningar i våra städer. Det som i dag definieras som ett hundraårsregn, ett begrepp som betecknar en extremt kraftig nederbörd som statistiskt sett inträffar en gång på hundra år, kommer enligt prognoserna att inträffa oftare i framtiden och vara mycket kraftigare.

– Ett viktigt mål är att operativ personal och övriga projektdeltagare kan öva och utbildas i den nya styrsystemmiljön med den digitala processtvillingen. Det tror vi kommer att leda till en snabbare driftsättning med mindre problem men även till att vi har en bättre förberedelse att hantera driftstörningar och de extremväder som väntas bli vanligare i framtiden, säger Oscar Samuelsson på IVL, som också arbetar i projektet.Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut<span>Ett symboliskt första spadtag. Fr v Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning, Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret och Anders Ekström, General manager på Veolia Water Technologies , VA-Ingenjörerna. </span>
Ett symboliskt första spadtag. Fr v Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning, Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret och Anders Ekström, General manager på Veolia Water Technologies , VA-Ingenjörerna.

Peab och Alingsås kommun i samverkan för nytt reningsverk

Idag har Peab tecknat ett samverkansavtal med Alingsås kommun om att bygga Nolhagas nya reningsverk. Samverkansavtalet innebär att Peab, med Veolia Water Technologies som...

Läs mer
Godkända Avlopp


NSVA uppmanar boende i Torekov och längs kusten ned till Stora Hult att spara på dricksvattnet

Helgen som gick (21-24 maj) sjönk nivåerna oroväckande lågt i...

Läs mer
Inpipe
Den nya inloppsbyggnaden på Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Där sker den första grova reningen av avloppsvattnet.

Nu blir Malmös avloppsvatten renare

Nu är ett nytt inlopp till Sjölunda avloppsreningsverk på plats. Det innebär...

Läs mer
Zeta
En bild från ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, eftersedimenteringsbassäng till membranbassäng.

Digitala tvillingar säkrar driftsättningen av Stockholms nya reningsverk

Sommaren 2020 ska en helt ny reningsprocess tas i drift på Henriksdals avloppsreningsverk....

Läs mer
Vattenfall


Låga grundvattennivåer till trots: Stockholmarna förbrukar mest vatten i Norden

Ingen annanstans i Norden förbrukar invånarna så mycket vatten som i Stockholm....

Läs mer
BAGA
Miljöborgarrådet Katarina Luhr pratar med de ansvariga från entreprenören YIT efter den första sprängningen för nya avloppstunneln.

Första sprängningen för nya avloppstunneln genomförd

Måndagen den 11 maj kl 13.00 gjordes den första sprängningen i Smedslätten...

Läs mer
Zugol 550
Fördelar för hantverkare: De nya produkterna i Geberits rörsystem gör livet enklare för installatören.

Enklare installation med nya avloppsprodukter från Geberit

Under april 2020 lanserade Geberit flera smarta produkter som underlättar installationen av...

Läs mer


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se