Facebook

Instagram

En halv miljard till vatten- och avloppsförsörjning i Härryda


2019-03-03

En tidig skiss på det planerade vattenverket i Hindås som är en viktig kugge för att Härryda ska bli självförsörjande på dricksvatten.
Bild: Sweco
En tidig skiss på det planerade vattenverket i Hindås som är en viktig kugge för att Härryda ska bli självförsörjande på dricksvatten.

Härryda är rik på sjöar men inte självförsörjande på vatten. För att trygga den växande kommunens behov av dricksvatten och avlopp beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun igår att godkänna den största infrastruktursatsningen hittills.

Kommunfullmäktige sa efter en lång och intensiv debatt på torsdagen ja till satsningar på en dryg halv miljard, 547 miljoner kronor, för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp. Pengarna investeras i ett nytt vattenverk i Hindås, en ny högreservoar och en ny intagsstation för råvatten från intilliggande Västra Nedsjön, som också blir Härrydas huvudvattentäkt i framtiden.

I investeringen ingår även 16 kilometer vatten- och avloppsledningar som binder samman de västra och östra delarna av kommunen. Det arbetet har redan startat.

– Den här satsningen är till för hela kommunen. Det är avgörande för att kunna utveckla alla våra orter att vi säkrar vattenförsörjning och att allt kommunalt avlopp på sikt kan föras ner till Gryaab i Göteborg, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kapacitetsförstärkningen innebär att Härryda kommun tar höjd för framtida tillväxt med fler företag och en nära fördubblad befolkning fram till år 2050. Inte minst Landvetter med det nya hållbara samhället Landvetter södra och området för handel och logistik Airport City.

– Ett nytt vattenverk i Hindås i östra Härryda gör att vi kan fördela tillgång och efterfrågan på kommunalt vatten inom hela kommunen och inte är beroende av att köpa vatten från grannkommunerna. Vi kommer också kunna erbjuda säker vattenförsörjning för nyanslutningar och oförutsedda händelser, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för Vatten och avfall.

Hela projektet ska vara klart senast i slutet av 2022 då vattenverket i Hindås är i drift. Investeringskostnaden fördelas på abonnenter som redan har eller kommer att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. VA-taxan höjs och utgår från reella kostnader.Källa: Härryda kommun


Skriv utInvigning av skyfallsanpassade parker i Söderkulla

Malmö stad och VA SYD har arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken, eftersom det ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn.

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat...

Läs mer
Zeta

Reningsverk ovan jord med möjlighet att återanvända renat avloppsvatten

4evergreen MBR Premium introduceras av AB Evergreen Solutions på MaskinExpo.

4evergreen MBR Premium är ett reningsverk som möjliggör direkt återanvä...

Läs mer
Water & waste

PE växlar upp satsning på infrastruktur

Linda Lönneberg, Affärsområdeschef Infrastruktur.

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang ökar tempot i sin satsning på...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco startar nya bolaget Instamate

David Lindahl, Sofia Carlsén, Magnus Ekman, Daniel Eriksson och Susanne Hansson på Instamate.

I april förvärvade Instalco DynaMate AB:s division för installationer. Bolaget som...

Läs mer
Zinga

Leca och WEREC lanserar Stormclens ™ – En räddning för kommunernas rening och magasinering av dagvatten


Leca, Europas ledande producent av lättklinker, har tillsammans med WEREC, Water ...

Läs mer
BAGA

Sandbäckens fortsätter den strategiska utvecklingen med nytillsatt VD

Daniel Johansson Sandbäckens Rör i Västerås AB.

I höstas tog Sandbäcken beslut om att utveckla det befintliga bolaget i...

Läs mer
tolago
Så här kommer ett av utedassen att se ut.

Nu får KTH hemlighus på campusområdet

Med spännande namn som Rågsvedsslottet och Krabban håller 25 arkitekturstudenter...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se