Facebook

Instagram

En halv miljard till vatten- och avloppsförsörjning i Härryda


2019-03-03

En tidig skiss på det planerade vattenverket i Hindås som är en viktig kugge för att Härryda ska bli självförsörjande på dricksvatten.
Bild: Sweco
En tidig skiss på det planerade vattenverket i Hindås som är en viktig kugge för att Härryda ska bli självförsörjande på dricksvatten.

Härryda är rik på sjöar men inte självförsörjande på vatten. För att trygga den växande kommunens behov av dricksvatten och avlopp beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun igår att godkänna den största infrastruktursatsningen hittills.

Kommunfullmäktige sa efter en lång och intensiv debatt på torsdagen ja till satsningar på en dryg halv miljard, 547 miljoner kronor, för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp. Pengarna investeras i ett nytt vattenverk i Hindås, en ny högreservoar och en ny intagsstation för råvatten från intilliggande Västra Nedsjön, som också blir Härrydas huvudvattentäkt i framtiden.

I investeringen ingår även 16 kilometer vatten- och avloppsledningar som binder samman de västra och östra delarna av kommunen. Det arbetet har redan startat.

– Den här satsningen är till för hela kommunen. Det är avgörande för att kunna utveckla alla våra orter att vi säkrar vattenförsörjning och att allt kommunalt avlopp på sikt kan föras ner till Gryaab i Göteborg, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kapacitetsförstärkningen innebär att Härryda kommun tar höjd för framtida tillväxt med fler företag och en nära fördubblad befolkning fram till år 2050. Inte minst Landvetter med det nya hållbara samhället Landvetter södra och området för handel och logistik Airport City.

– Ett nytt vattenverk i Hindås i östra Härryda gör att vi kan fördela tillgång och efterfrågan på kommunalt vatten inom hela kommunen och inte är beroende av att köpa vatten från grannkommunerna. Vi kommer också kunna erbjuda säker vattenförsörjning för nyanslutningar och oförutsedda händelser, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för Vatten och avfall.

Hela projektet ska vara klart senast i slutet av 2022 då vattenverket i Hindås är i drift. Investeringskostnaden fördelas på abonnenter som redan har eller kommer att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. VA-taxan höjs och utgår från reella kostnader.Källa: Härryda kommun


Skriv utUmeå Energi Kranmärker verksamheten

Vakins kund- och kommunikationschef Anna-Lena Fomin överlämnar diplomet om att Umeå Energi är kranmärkt till Umeå Energis VD och koncernchef Mårten Henriksson.

Umeå Energi Kranmärker verksamheten På Världsvattendagen den 22 mars tar Umeå Energi som det första kommunala bolaget, efter Vakin, ett viktigt ställningstagande...

Läs mer
Zeta

Skräp i avloppet kostar mer än 1 miljon kronor per år

Konstigt skräp som hittats i Käppalaverkets rensgaller.

Varje år fastnar ungefär 900 000 kilo skräp i rensgallren i Käppalafö...

Läs mer
Safetyseal
Östra länken nya parkområdet Luleå kommun.

NCC fortsätter att bygga ut Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
Zinga
På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga ut VA-nätet som behöver uppdateras och moderniseras.

Svevia tryggar VA-nätet i Härryda

På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga en överföringsledning mellan...

Läs mer
BAGA

Mälarenergi söker läckor i fjärrvärmenätet med grönt varmvatten

Idag, onsdagen den 13 mars tillsätter Mälarenergi det gröna färgämnet...

Läs mer
tolago

Instalco installerar multidisciplinärt med tre dotterbolag

Så ska ICA Maxi Bålsta se ut.

Instalcos bolag DALAB, Sprinklerbolaget och Automationsbolaget har fått i uppdrag att...

Läs mer
Uniteam


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se