Facebook


Instagram

Haninge växer – satsar på utbyggda reningsverk


2020-09-23

Fors reningsverk.
Bild: Ramboll
Fors reningsverk.

Anna Hamrin, enhetschef på Ramboll.
Bild: Rosie Alm
Anna Hamrin, enhetschef på Ramboll.

Haninge kommun växer och har beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka kapaciteten för Västerhaninge och Tungelsta. Det möjliggör att dessa kommundelar kan öka från dagens cirka 19 000 invånare till 37 000 invånare fram till 2050. Dessutom ska reningsverket på Dalarö byggas ut. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken och ska följa projekten tills de är färdiga.

– Satsningen bidrar till att fler kan bo och verka i Haninge och dessutom skapas fler arbetstillfällen. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken med tillhörande anslutningar och personalbyggnader. De nya reningsverken kommer att vara betydligt mer effektiva och driftsäkra än de befintliga, med en modernare utrustning, säger Lise Langseth, VA-chef på Haninge kommun.

– I Fors reningsverk har vi tagit mycket stor hänsyn i projekteringen till vattendraget Vitsån, som enligt Haninge kommuns klimat- och miljöpolitiska program ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2027, fortsätter Lise Langseth.

De nya reningsverken kommer att klara ökad inflyttning utan högre belastning på Vitsån och Östersjön. Moderniseringen innebär att den nya anläggningen kommer att vara anpassad för framtida krav på rening av avloppsvatten. Dessutom kommer anläggningen i Fors till stora delar att vara självförsörjande på värme och el.

– Anläggningens värme kommer från rötgas som bildas i reningsprocessen och en solcellsanläggning ska tillgodose stora delar av anläggningens elenergibehov, berättar Anna Hamrin, enhetschef på Ramboll.

Haninge kommun och Ramboll har jobbat med båda reningsverken under lång tid. 2016 gjorde Ramboll en förstudie för Dalarö reningsverk och 2012 genomfördes en förstudie med ett antal alternativ avseende Fors reningsverk.

– Enligt vår analys var alternativet att bygga ut Fors för framtida expansion det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi har tillsammans med kommunen jobbat med förstudier som lett fram till nuvarande lösningar för både Fors och Dalarö. Det är så klart väldigt roligt att vi nu får fortsatt förtroende att driva båda projekten i mål, säger Anna Hamrin. 

Nästa steg är nu att ta fram systemhandling och förfrågningsunderlag och sedan kommer en byggfas att pågå under tiden 2022–2025.Källa: Ramboll


Skriv ut

Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och...

Läs mer
BAGA
Den nya avloppspumpstationen vid Ekeby.

Ny avloppspumpstation vid Ekeby framtidssäkrar VA-driften

Projektet att byta den gamla stationen har planerats i flera år och under hösten...

Läs mer
Zinga
BAGA Water Technology AB är nominerade till Bästa Blekingeföretag.

BAGA kan bli årets bästa företag i Blekinge

BAGA är nominerade till Bästa Blekingeföretag 2020. På Guldekengalan...

Läs mer
Mttsweden


VA-priserna upp 3,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt nä...

Läs mer
Zeta

Peab bygger ut Vombverket till Sydvatten

Vombverket.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionslinje för rening av råvatten...

Läs mer
Vattenfall
Fors reningsverk.

Haninge växer – satsar på utbyggda reningsverk

Haninge kommun växer och har beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka...

Läs mer
Godkända Avlopp


NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en...

Läs mer
Zugol 550
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se