Facebook


Instagram

Nytt verksamhetstillstånd:

Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav


2019-08-16

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd är nu avslutad. Det nya tillståndet gäller fortsatt och utökad verksamhet vid Käppalaverket på Lidingö där avloppsvatten från elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm renas. Förbundet får bland annat möjlighet att rena mer avloppsvatten, men med skärpta utsläppsvillkor.

Det nya tillståndet innebär bland annat att Käppalaförbundet får möjlighet att rena mer avloppsvatten (från motsvarande 900 000 personer i stället för 700 000), producera mer fordonsgas (10 miljoner kubikmeter i stället för 6 miljoner) och tillvarata värmeenergi från det renade avloppsvattnet upp till 40 megawatt. Villkor ställs också på att förbundet ska följa utvecklingen och arbeta för att införa ny teknik för läkemedelsrening i Käppalaverket.

I det nya tillståndet ställs skarpa krav på utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material. De nya utsläppsvillkoren gäller som årsmedelvärde från år 2027.

ÄmneÄmneNuvarande utsläppsvillkor
(gäller till och med 2026)

Nya utsläppsvillkor
(gäller från och med 2027)

Kväve10 mg/l6 mg/l (max 400 ton/år)
Fosfor0,3 mg/l0,20 mg/l (max 13 ton/år)
Organiskt material (BOD7)8 mg/l6 mg/l

– Det nya verksamhetstillståndet innebär skärpta utsläppsvillkor, vilket är bra för miljön. Vi kommer visserligen att släppa ut större mängder renat avloppsvatten i Östersjön i framtiden i och med att befolkningen växer i våra medlemskommuner. Men, eftersom utsläppsvillkoren skärps betydligt kommer den totala mängden av utsläppta näringsämnen från Käppalaverket till Östersjön ändå att minska, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

De skärpta utsläppsvillkoren är en tuff utmaning för Käppalaförbundet som nu har sju år på sig innan de nya villkoren börjar gälla. För att uppfylla kraven planerar förbundet att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

– Just nu pågår ett pilotförsök i en av våra elva reningslinjer för att finna rätt teknisk lösning som kan uppfylla de krav som ställs. Därefter planerar vi att under de kommande åren bygga om resterande tio linjer, avslutar Andreas Thunberg.

Stockholmsregionen växer och befolkningsökningen i förbundets elva medlemskommuner förväntas ligga på cirka 1,5-2 procent per år framöver. Käppalaförbundet är en typ av verksamhet som måste planera mycket långsiktigt. Det nya tillståndet är tänkt att kunna gälla under cirka 25 år och förbundet har tagit höjd för de förhållanden som förväntas gälla år 2040 när det gäller exempelvis befolkningsstorlek. Tillståndsprocessen har tagit ungefär 4,5 år.Källa: Käppala


Skriv ut

Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien

IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus...

Läs mer
Inpipe


Del av Södra Stenbocksgatan avstängd ytterligare en månad

Sedan januari bygger Helsingborgs stad bullerdämpande tegelmurar mellan kö...

Läs mer
Zeta

Göteborgs vattendrag förorenade – kräver rening av dagvatten

Linnéa Lundberg är en av författarna till rapporten om Göteborgs förorenade av vattendrag.

Fosfor, zink, koppar, arsenik. En ny rapport visar att Göteborgs vattendrag är fö...

Läs mer
Maxi Grip


Ledningsbygge vid ryska gränsen

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget...

Läs mer
Vattenfall


Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren

Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls...

Läs mer
Zinga
”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur. Vinnande tävlingsbidrag i arkitekttävling för \

Nytt beslut om vem som kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra

Det blir NCC Sverige AB som får i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar, Lyra,...

Läs mer
BAGA

Nya Vattenuppropet ska skapa samhällsnytta – på riktigt


Sobonas medlemmar inom Vatten och Miljö har mobiliserat sig inom Vattenuppropet – ett...

Läs mer


Nu är det klart – vatten och bredband till Nötön och Renön

Arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av nya vatten- och avloppsledningar samt bredband...

Läs mer
Zugol 550
Instalco får uppdrag av NCC vid Hangar 5 i Bromma.

Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se