Facebook


Instagram

Nytt verksamhetstillstånd:

Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav


2019-08-16

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd är nu avslutad. Det nya tillståndet gäller fortsatt och utökad verksamhet vid Käppalaverket på Lidingö där avloppsvatten från elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm renas. Förbundet får bland annat möjlighet att rena mer avloppsvatten, men med skärpta utsläppsvillkor.

Det nya tillståndet innebär bland annat att Käppalaförbundet får möjlighet att rena mer avloppsvatten (från motsvarande 900 000 personer i stället för 700 000), producera mer fordonsgas (10 miljoner kubikmeter i stället för 6 miljoner) och tillvarata värmeenergi från det renade avloppsvattnet upp till 40 megawatt. Villkor ställs också på att förbundet ska följa utvecklingen och arbeta för att införa ny teknik för läkemedelsrening i Käppalaverket.

I det nya tillståndet ställs skarpa krav på utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material. De nya utsläppsvillkoren gäller som årsmedelvärde från år 2027.

ÄmneÄmneNuvarande utsläppsvillkor
(gäller till och med 2026)

Nya utsläppsvillkor
(gäller från och med 2027)

Kväve10 mg/l6 mg/l (max 400 ton/år)
Fosfor0,3 mg/l0,20 mg/l (max 13 ton/år)
Organiskt material (BOD7)8 mg/l6 mg/l

– Det nya verksamhetstillståndet innebär skärpta utsläppsvillkor, vilket är bra för miljön. Vi kommer visserligen att släppa ut större mängder renat avloppsvatten i Östersjön i framtiden i och med att befolkningen växer i våra medlemskommuner. Men, eftersom utsläppsvillkoren skärps betydligt kommer den totala mängden av utsläppta näringsämnen från Käppalaverket till Östersjön ändå att minska, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

De skärpta utsläppsvillkoren är en tuff utmaning för Käppalaförbundet som nu har sju år på sig innan de nya villkoren börjar gälla. För att uppfylla kraven planerar förbundet att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

– Just nu pågår ett pilotförsök i en av våra elva reningslinjer för att finna rätt teknisk lösning som kan uppfylla de krav som ställs. Därefter planerar vi att under de kommande åren bygga om resterande tio linjer, avslutar Andreas Thunberg.

Stockholmsregionen växer och befolkningsökningen i förbundets elva medlemskommuner förväntas ligga på cirka 1,5-2 procent per år framöver. Käppalaförbundet är en typ av verksamhet som måste planera mycket långsiktigt. Det nya tillståndet är tänkt att kunna gälla under cirka 25 år och förbundet har tagit höjd för de förhållanden som förväntas gälla år 2040 när det gäller exempelvis befolkningsstorlek. Tillståndsprocessen har tagit ungefär 4,5 år.Källa: Käppala


Skriv utAnna Yman utsedd till styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Anna Yman är styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Genom en plats i styrelsen kommer Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter, att bidra till att sätta den övergripande riktningen för högskolans utveckling....

Läs mer
Godkända Avlopp
Provtagning, markbaserad rening.

Fem missuppfattningar om markbaserad rening

Av tradition har nordligare länder som Sverige, USA, Kanada och övriga Norden jobbat med...

Läs mer
Maxi Grip

Ny utloppsledning från Tivoliverket


Nu inleds arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket som ska transportera...

Läs mer
Zeta

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh

Filtret som utvecklats från Pithophora-alger.

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en...

Läs mer
Inpipe
Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.

Knappt en månad kvar att lägga anbud på upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrå...

Läs mer
Vattenfall
Nytt verksamhetstillstånd:

Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd ä...

Läs mer
Water & waste

GPA levererade till den nya avloppsledningen mellan Bua och Varberg


– Mellan Bua och Getteröverket i Varberg byggdes under två år en nästan...

Läs mer
Zinga
Illustration över nya Danderyds Sjukhus.

PE vinner dubbelt uppdrag på Danderyds sjukhus

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har efter upphandling vunnit uppdraget att...

Läs mer
BAGA
Elektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.

Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de...

Läs mer
tolago

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se