Facebook


Instagram

Ledningsbygge vid ryska gränsen


2020-02-14

Bild: Styrud

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget invid den finsk-ryska gränsen gör den till ett livligt handelscenter och vital knutpunkt för tågtrafik mellan EU och Ryssland. Järnvägstrafiken vid Vainikkala är så pass intensiv – ca 560 000 passagerare på ett år och därtill omfattande godstrafik – att man beslutat om fördubbling av kapaciteten från två till fyra spår.

I samband med utbyggnad av järnvägsspåren passade man även på att utöka kapaciteten för dagvattenhantering, då befintliga ledningar inte räcker till. Två nya parallella ledningar skulle installeras under spåren i 1800 mm skyddsrör av stål. Styrud Boreal fick förtroendet att utföra ledningsbyggnaden av Sundström Ab Oy Entreprenad, som av Trafikverket i Väylävirasto utsetts till huvudentreprenör.

Ledningsbygge under järnvägsspår, dessutom utan inskränkningar i trafiken, innebär en del extra utmaningar. Inget får rubba rälsen – markförändringar och sättningar är helt uteslutet. Geotekniska undersökningar visade att området huvudsakligen bestod av lera eller silt med ett grusskikt överst. Baserat på markens beskaffenhet och det känsliga läget, blev valet av metod att ramma stålrören på plats med hjälp av en Grundoram Taurus rammare från Tracto-Technik.

Rammning innebär rörslagning med tryckluftsdriven hammare utan mothåll och med öppen front. Materialet i ledningslinjen samlas inuti röret, som rensas först när rörslagningen är klar och på så vis elimineras risken för ras eller underminering. Metoden har mycket hög noggrannhet, som t ex. möjliggör självfallsledningar ända ned till 1%.

Ledningsbygget i Vainikkala pågick under 10 dagar. Från en 26 m lång startgrop rammades 2 stycken 21 m långa 1800 mm stålrör in, på ett djup av 1,80 m under järnvägsspåren. Det är rejäla dimensioner och stora krafter som är igång under rördrivningen; 180 slag per minut och maskinens tryckkraft är på 20 000kN. Inte någon liten flugsmälla, precis.Källa: Styrud

Skriv utMed hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.
Med hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.

Malmberg vinner kontrakt för processutbyggnad på Smedstorp VV

Malmberg har fått uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen.

Läs mer
Godkända Avlopp
Under 2019 renades 8,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten vid Tivoliverket. Efter reningen släpps vattnet ut i Sundsvallsfjärden och är då så rent att fiskarna mår bra och vi kan bada i det.

50-årsjubileum för avloppsrening i Sundsvall

När Tivoliverket stod klart och togs i drift den 29 juni 1970 var det också premiär...

Läs mer
Mttsweden


Premiär för VA-branschens nya mötesplats Water & Wastewater hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av...

Läs mer
Zeta
Lakvattenreningsanläggning i Västerås.

Dyrt att rena bort PFAS från lakvatten

IVL driver ett projekt där tekniker för att rena bort PFAS ur lakvatten testas på...

Läs mer
Vattenfall


31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar...

Läs mer
BAGA
Gimo damm i april 2020.

Structor utreder en bättre vattenförsörjning i Gimo

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB och Structor Miljö Öst AB har tillsammans med...

Läs mer
Zugol 550
Stadsutveckling sker i Hallonbergen.

Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se