Facebook


Instagram

Ledningsbygge vid ryska gränsen


2020-02-14

Bild: Styrud

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget invid den finsk-ryska gränsen gör den till ett livligt handelscenter och vital knutpunkt för tågtrafik mellan EU och Ryssland. Järnvägstrafiken vid Vainikkala är så pass intensiv – ca 560 000 passagerare på ett år och därtill omfattande godstrafik – att man beslutat om fördubbling av kapaciteten från två till fyra spår.

I samband med utbyggnad av järnvägsspåren passade man även på att utöka kapaciteten för dagvattenhantering, då befintliga ledningar inte räcker till. Två nya parallella ledningar skulle installeras under spåren i 1800 mm skyddsrör av stål. Styrud Boreal fick förtroendet att utföra ledningsbyggnaden av Sundström Ab Oy Entreprenad, som av Trafikverket i Väylävirasto utsetts till huvudentreprenör.

Ledningsbygge under järnvägsspår, dessutom utan inskränkningar i trafiken, innebär en del extra utmaningar. Inget får rubba rälsen – markförändringar och sättningar är helt uteslutet. Geotekniska undersökningar visade att området huvudsakligen bestod av lera eller silt med ett grusskikt överst. Baserat på markens beskaffenhet och det känsliga läget, blev valet av metod att ramma stålrören på plats med hjälp av en Grundoram Taurus rammare från Tracto-Technik.

Rammning innebär rörslagning med tryckluftsdriven hammare utan mothåll och med öppen front. Materialet i ledningslinjen samlas inuti röret, som rensas först när rörslagningen är klar och på så vis elimineras risken för ras eller underminering. Metoden har mycket hög noggrannhet, som t ex. möjliggör självfallsledningar ända ned till 1%.

Ledningsbygget i Vainikkala pågick under 10 dagar. Från en 26 m lång startgrop rammades 2 stycken 21 m långa 1800 mm stålrör in, på ett djup av 1,80 m under järnvägsspåren. Det är rejäla dimensioner och stora krafter som är igång under rördrivningen; 180 slag per minut och maskinens tryckkraft är på 20 000kN. Inte någon liten flugsmälla, precis.Källa: Styrud

Skriv ut

Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien

IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus...

Läs mer
Inpipe


Del av Södra Stenbocksgatan avstängd ytterligare en månad

Sedan januari bygger Helsingborgs stad bullerdämpande tegelmurar mellan kö...

Läs mer
Zeta

Göteborgs vattendrag förorenade – kräver rening av dagvatten

Linnéa Lundberg är en av författarna till rapporten om Göteborgs förorenade av vattendrag.

Fosfor, zink, koppar, arsenik. En ny rapport visar att Göteborgs vattendrag är fö...

Läs mer
Maxi Grip


Ledningsbygge vid ryska gränsen

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget...

Läs mer
Vattenfall


Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren

Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls...

Läs mer
Zinga
”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur. Vinnande tävlingsbidrag i arkitekttävling för \

Nytt beslut om vem som kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra

Det blir NCC Sverige AB som får i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar, Lyra,...

Läs mer
BAGA

Nya Vattenuppropet ska skapa samhällsnytta – på riktigt


Sobonas medlemmar inom Vatten och Miljö har mobiliserat sig inom Vattenuppropet – ett...

Läs mer


Nu är det klart – vatten och bredband till Nötön och Renön

Arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av nya vatten- och avloppsledningar samt bredband...

Läs mer
Zugol 550
Instalco får uppdrag av NCC vid Hangar 5 i Bromma.

Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se