Facebook

Instagram

Miljövänligt glid när avloppsvatten blir konstsnö


2019-02-21

Avloppsvatten blir konstsnö.
Avloppsvatten blir konstsnö.

Med hjälp av membranbioreaktorer behandlas avloppsvattnet på skidanläggningar och blir till rent vatten, perfekt för konstsnö. Alfa Laval är ledande inom utvecklingen och har bland annat installerat sina filtermoduler på en skidort i Polen. Ett effektivt sätt att lösa både problemet med smutsigt vatten och bristen på rent vatten till anläggningen.

Att rena smutsigt vatten i membranbioreaktorer, så kallad MBR-teknik, förutspås få en allt viktigare roll för hur man världen över bättre kan ta tillvara på vatten. Historiskt sett har den höga energianvändningen varit ett av de främsta hindren för ett brett genomslag för tekniken. Detta har Alfa Laval, som en av de ledande aktörerna på området, nu gjort extra insatser för att komma tillrätta med.

I företagets senaste membranfiltreringsmoduler, som utgör en av de centrala delarna i tekniken, har energiförbrukningen kunnat minskas med hela 50 procent. Nu installeras Alfa Lavals enheter i anläggningar över hela världen, från vingårdar i USA till skidanläggningar i Polen.


Ger extra snö i vinter
En visionär skidort i södra Polen tacklar två utmaningar med hjälp av MBR; föroreningar och vattenbrist. Lösningen är mycket effektiv. När fasta och andra biologiska ämnen har tagits bort från avlopssvattnet renar membranreaktorn vattnet som sedan används för att göra konst-snö på vintern och till att bevattna de grässluttningarna på sommaren. Systemet har en dubbel fördel: det förhindrar både att avloppsvattnet släpps ut obehandlat i lokala vattendrag, vilket tidigare var fallet, samtidigt som det minskar påfrestningen på de lokala vattenresurserna.

– I och med klimatförändringarna och förändrade nederbördsmönster utsätts vattenresurserna för en stor påfrestning. Möjligheten att återanvända vatten där vi kan, kommer att efterfrågas allt mer. När vi väl sätter ett värde på vattnet kommer vi få ett större incitament att investera i MBR. Det kommer inte bara vara en bra sak att ha, det kommer bli ett krav. Vattnet kommer vara för värdefullt för att användas bara en gång, säger Nick Gurieff, Global Sales Business Development Manager på Alfa Laval.


Utbildning ska öka acceptansen
MBR-tekniken brottas fortfarande med ett motstånd hos allmänheten till att återanvända avloppsvatten. Oavsett hur rent vattnet i slutändan är. Och trots att det främst återanvänds för bevattning och liknande. Det är ett motstånd som i första hand är psykologiskt, och som delvis kan motverkas genom att, som i till exempel Singapore, istället kalla det återvunna vattnet för ”nytt vatten”.

– Vi måste också övervinna motståndet med bättre utbildning och kunskap om hur säkra teknikerna är. Det är en urinstinkt som stöter ihop med en teknisk framtid. Annars finns det inget hinder för att börja använda MBR-behandlat vatten för att spola toaletter, tvätta fordon och vattna växter, säger Nick Gurieff.Källa: Alfa Laval


Skriv utInvigning av skyfallsanpassade parker i Söderkulla

Malmö stad och VA SYD har arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken, eftersom det ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn.

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat...

Läs mer
Zeta

Reningsverk ovan jord med möjlighet att återanvända renat avloppsvatten

4evergreen MBR Premium introduceras av AB Evergreen Solutions på MaskinExpo.

4evergreen MBR Premium är ett reningsverk som möjliggör direkt återanvä...

Läs mer
Water & waste

PE växlar upp satsning på infrastruktur

Linda Lönneberg, Affärsområdeschef Infrastruktur.

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang ökar tempot i sin satsning på...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco startar nya bolaget Instamate

David Lindahl, Sofia Carlsén, Magnus Ekman, Daniel Eriksson och Susanne Hansson på Instamate.

I april förvärvade Instalco DynaMate AB:s division för installationer. Bolaget som...

Läs mer
Zinga

Leca och WEREC lanserar Stormclens ™ – En räddning för kommunernas rening och magasinering av dagvatten


Leca, Europas ledande producent av lättklinker, har tillsammans med WEREC, Water ...

Läs mer
BAGA

Sandbäckens fortsätter den strategiska utvecklingen med nytillsatt VD

Daniel Johansson Sandbäckens Rör i Västerås AB.

I höstas tog Sandbäcken beslut om att utveckla det befintliga bolaget i...

Läs mer
tolago
Så här kommer ett av utedassen att se ut.

Nu får KTH hemlighus på campusområdet

Med spännande namn som Rågsvedsslottet och Krabban håller 25 arkitekturstudenter...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se