Facebook

Instagram

Miljövänligt glid när avloppsvatten blir konstsnö


2019-02-21

Avloppsvatten blir konstsnö.
Avloppsvatten blir konstsnö.

Med hjälp av membranbioreaktorer behandlas avloppsvattnet på skidanläggningar och blir till rent vatten, perfekt för konstsnö. Alfa Laval är ledande inom utvecklingen och har bland annat installerat sina filtermoduler på en skidort i Polen. Ett effektivt sätt att lösa både problemet med smutsigt vatten och bristen på rent vatten till anläggningen.

Att rena smutsigt vatten i membranbioreaktorer, så kallad MBR-teknik, förutspås få en allt viktigare roll för hur man världen över bättre kan ta tillvara på vatten. Historiskt sett har den höga energianvändningen varit ett av de främsta hindren för ett brett genomslag för tekniken. Detta har Alfa Laval, som en av de ledande aktörerna på området, nu gjort extra insatser för att komma tillrätta med.

I företagets senaste membranfiltreringsmoduler, som utgör en av de centrala delarna i tekniken, har energiförbrukningen kunnat minskas med hela 50 procent. Nu installeras Alfa Lavals enheter i anläggningar över hela världen, från vingårdar i USA till skidanläggningar i Polen.


Ger extra snö i vinter
En visionär skidort i södra Polen tacklar två utmaningar med hjälp av MBR; föroreningar och vattenbrist. Lösningen är mycket effektiv. När fasta och andra biologiska ämnen har tagits bort från avlopssvattnet renar membranreaktorn vattnet som sedan används för att göra konst-snö på vintern och till att bevattna de grässluttningarna på sommaren. Systemet har en dubbel fördel: det förhindrar både att avloppsvattnet släpps ut obehandlat i lokala vattendrag, vilket tidigare var fallet, samtidigt som det minskar påfrestningen på de lokala vattenresurserna.

– I och med klimatförändringarna och förändrade nederbördsmönster utsätts vattenresurserna för en stor påfrestning. Möjligheten att återanvända vatten där vi kan, kommer att efterfrågas allt mer. När vi väl sätter ett värde på vattnet kommer vi få ett större incitament att investera i MBR. Det kommer inte bara vara en bra sak att ha, det kommer bli ett krav. Vattnet kommer vara för värdefullt för att användas bara en gång, säger Nick Gurieff, Global Sales Business Development Manager på Alfa Laval.


Utbildning ska öka acceptansen
MBR-tekniken brottas fortfarande med ett motstånd hos allmänheten till att återanvända avloppsvatten. Oavsett hur rent vattnet i slutändan är. Och trots att det främst återanvänds för bevattning och liknande. Det är ett motstånd som i första hand är psykologiskt, och som delvis kan motverkas genom att, som i till exempel Singapore, istället kalla det återvunna vattnet för ”nytt vatten”.

– Vi måste också övervinna motståndet med bättre utbildning och kunskap om hur säkra teknikerna är. Det är en urinstinkt som stöter ihop med en teknisk framtid. Annars finns det inget hinder för att börja använda MBR-behandlat vatten för att spola toaletter, tvätta fordon och vattna växter, säger Nick Gurieff.Källa: Alfa Laval


Skriv utUmeå Energi Kranmärker verksamheten

Vakins kund- och kommunikationschef Anna-Lena Fomin överlämnar diplomet om att Umeå Energi är kranmärkt till Umeå Energis VD och koncernchef Mårten Henriksson.

Umeå Energi Kranmärker verksamheten På Världsvattendagen den 22 mars tar Umeå Energi som det första kommunala bolaget, efter Vakin, ett viktigt ställningstagande...

Läs mer
Zeta

Skräp i avloppet kostar mer än 1 miljon kronor per år

Konstigt skräp som hittats i Käppalaverkets rensgaller.

Varje år fastnar ungefär 900 000 kilo skräp i rensgallren i Käppalafö...

Läs mer
Safetyseal
Östra länken nya parkområdet Luleå kommun.

NCC fortsätter att bygga ut Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
Zinga
På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga ut VA-nätet som behöver uppdateras och moderniseras.

Svevia tryggar VA-nätet i Härryda

På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga en överföringsledning mellan...

Läs mer
BAGA

Mälarenergi söker läckor i fjärrvärmenätet med grönt varmvatten

Idag, onsdagen den 13 mars tillsätter Mälarenergi det gröna färgämnet...

Läs mer
tolago

Instalco installerar multidisciplinärt med tre dotterbolag

Så ska ICA Maxi Bålsta se ut.

Instalcos bolag DALAB, Sprinklerbolaget och Automationsbolaget har fått i uppdrag att...

Läs mer
Uniteam


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se