Facebook

Instagram

MP: Sjukhusen ska rena vattnet från antibiotika


2018-05-04

Malin Fijen Pacsay (Mp), toppkandidat till landstinget och Amanda Palmstierna (Mp), toppkandidat till Riksdagen.
Bild: Miljöpartiet
Malin Fijen Pacsay (Mp), toppkandidat till landstinget och Amanda Palmstierna (Mp), toppkandidat till Riksdagen.

Vi måste vara rädda om mirakelmedlet antibiotika och våra vatten. I dag finns rester av antibiotika i länets vatten. Miljöpartiet vill se rening av läkemedelsrester vid våra sjukhus. 
– Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande problem. Vi kräver rening av vattnet som släpps ut från länets sjukhus, säger Amanda Palmstierna (Mp) toppkandidat till Riksdagen.

Läkemedelsrester i våra vatten är ett allvarligt problem. Att förhindra antibiotikaresistens är en ödesfråga. Läkemedel i allmänhet bryts ned långsamt och våra reningsverk är inte byggda för att bryta ned till exempel antibiotika. Och resultatet är att det finns läkemedelsrester i länets vatten.

En uppmärksammad studie visade för några år sedan till exempel hur det påverkar abborrar och fått dem att ändra beteende så att de tar större risker än annars.

På dagens miljöberednig i Stockholms läns landsting behandlas den motion som Miljöpartiet lagt om just att vi vill se punktrening vid landstingets infektions- och onkologiska kliniker.

I svaret de får skriver man att de vill invänta resultatet från de pilotprojekt som pågår när det gäller punktrening. Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett exempel och Knivsta reningsverk ett annat.

– Jag är inte imponerad. Det duger inte att stå med händerna i fickorna och se på vad andra gör när vi ser att åtgärder behövs nu. Det duger inte att Centerpartiet som i tal säger att de vill ha punktrening i praktiken säger nej när vi föreslår det. Stockholms läns landsting måste ha en högre ambition, säger Malin Fijen Pacsay (Mp) toppkandidat till landstinget.
Källa: Miljöpartiet de Gröna


Skriv utFörenklat installationssystem av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar.

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar....

Läs mer
Zeta


Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i...

Läs mer
Maxi Grip
Helen Steenbuch bestämde sig för att byta bana.

Helen lämnade försäkringsbranschen för VVS-yrket

Helen Steenbuch flyttade till Umeå för två år sedan. Nu har hon gjort ett...

Läs mer
tolago
Ragn-Sells, genom Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Ragn-Sells tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet...

Läs mer
Ecot
Bild från Borgeby avloppsreningsverk.

VA SYD välkomnar Lomma

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Araz Ismail, gruppledare och geotekniker på Norconsult.

Innovativa metoder gjorde Östra länken till Årets Bygge

När projekt Östra länken i Luleå startade var uppdraget att bygga ett nytt...

Läs mer
BAGA


NSVA får klimatinvesteringsstöd för Tre rör ut – ett världsunikt miljösystem

Två miljoner kronor har beviljats inom investeringsstödet Klimatklivet från...

Läs mer


Mest lästaTågkraft

Uni-väg

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se