Facebook


Instagram

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde


2020-09-18

Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.
Bild: Halmstads kommun
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte påverkat. Enskilda brunnar norr och väster om Trönninge kyrka kan innehålla halter av PFAS-ämnen som ligger över gränsvärdet. Halmstads kommun rekommenderar därför att man inte ska dricka vatten eller vattna djur från enskild brunn i det begränsade området i Trönninge tills fler prover tagits.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en miljöteknisk undersökning gjorts i och intill Kistinge industriområde för att försöka lokalisera en möjlig källa till de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Kistingebäcken under 2015 och 2016.

Vid två tillfällen, i december 2019 och maj 2020, genomfördes provtagning på sammanlagt 26 punkter av grundvatten och ytvatten. Analys visar att PFAS-halter upp till 20 000 nanogram per liter vatten har hittats i grundvattnet och i ytvatten har halter upp till 3 000 nanogram per liter vatten uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 nanogram per liter vatten. I både Kistingebäcken och i Trönningeån har höga halter av PFAS uppmätts.

Mycket höga halter av PFAS har också uppmätts i spillvattenledningen som går från Kistinge industriområde.

– Vi har misstänkt problem i området och därför har den här rapporten tagits fram. Vi behövde få mer kunskap och kännedom om föroreningarnas utbredning. Nu har vi tyvärr fått våra misstankar verifierade. Detta är ett avstamp för att kunna jobba vidare med att begränsa föroreningarna, säger Per Leander, enhetschef för Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen.


Det kommunala dricksvattnet säkert att dricka
Trönninge samhälle ligger nära Kistinge industriområde. Risken för att PFAS-föroreningen ska påverka invånarna bedöms som låg. Nytagna prover av dricksvattnet i Trönninge samhälle visar att dricksvattnet inte är påverkat av PFAS-ämnen. Det är alltså helt säkert att dricka det kommunala vattnet i området.

I närheten av Kistinge industriområde ligger en fastighet med enskilt vatten som används till dricksvatten. Provtagning visar att inte heller brunnsvattnet är påverkat av PFAS-ämnen.


Ett 80-tal hushåll avråds från att dricka vatten från egen brunn
Riktningen som föroreningen kan förväntas ta via grundvattnet, den så kallade plymen, går i sydvästlig riktning från industriområdet. Ett begränsat område i Trönninge samhälle kan ligga i plymens riktning. Därför går Halmstads kommun ut med rekommendationer som rör ett 80-tal hushåll norr och väster om Trönninge kyrka (se karta). Rekommendationerna gäller tills ytterligare prover har tagits på enskilda brunnar i området.


Kommunen avråder från:

  • att dricka vatten eller vattna djur från enskild brunn inom området markerat på kartan.
  • användning av vatten från Trönningeån och Kistingebäcken inom området markerat på kartan. 
  • att äta fisk fångad i Trönningeån och Kistingebäcken inom området markerat på kartan.

– Vi utgår ifrån försiktighetsprincipen och tar med ett relativt stort område i våra rekommendationer. Rekommendationerna gäller i första hand hushåll som har egen brunn, eller som använder vatten från Trönningeån. De hushåll som är berörda kommer att få information direkt från kommunen via posten. Vi behöver också Trönningebornas hjälp med en inventering av hur många enskilda brunnar som finns i området, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstads kommun.

Vem eller vilka som ligger bakom föroreningen av PFAS är inte klarlagt. En ansvarsutredning ska göras. Länsstyrelsen och kommunen har inlett en dialog med några av verksamhetsutövarna i området.Källa: Halmstads kommun


Skriv ut

Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och...

Läs mer
BAGA
Den nya avloppspumpstationen vid Ekeby.

Ny avloppspumpstation vid Ekeby framtidssäkrar VA-driften

Projektet att byta den gamla stationen har planerats i flera år och under hösten...

Läs mer
Zinga
BAGA Water Technology AB är nominerade till Bästa Blekingeföretag.

BAGA kan bli årets bästa företag i Blekinge

BAGA är nominerade till Bästa Blekingeföretag 2020. På Guldekengalan...

Läs mer
Mttsweden


VA-priserna upp 3,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt nä...

Läs mer
Zeta

Peab bygger ut Vombverket till Sydvatten

Vombverket.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionslinje för rening av råvatten...

Läs mer
Vattenfall
Fors reningsverk.

Haninge växer – satsar på utbyggda reningsverk

Haninge kommun växer och har beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka...

Läs mer
Godkända Avlopp


NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en...

Läs mer
Zugol 550
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se