Facebook


Instagram

NCC förnyar avloppsnätet i Strömstad


2020-08-06

Bild: Strömstad kommun

NCC ska tillsammans med Strömstad kommun förnya stadens avloppsledningar samt anlägga flera nya pumpstationer. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

– Strömstad växer och vi är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tillsammans med NCC utökar vi nu med nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet för våra invånare, sommargäster och framtida etableringar, säger Marie Lundin, projektledare, Strömstad kommun. 

I NCC:s uppdrag ingår att lägga cirka 15 kilometer nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. I uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav cirka 130 meter är genom berg.

Projektet genomförs i partnering, en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog med projektets bästa i fokus. Sedan 2018 har parterna planerat och projekterat uppdraget och nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt.

– Entreprenaden är mångfacetterad och kräver en bred kompetens eftersom vi både arbetar i marken, i vattnet och genom berg. Därför har samarbetsformen partnering varit viktig så att vi tillsammans med kommunen arbetat fram de bästa tänkbara lösningarna för utförandet och med rätt samarbetspartners i projektet, säger Martin Freidh, entreprenadingenjör NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas i augusti 2020 och beräknas vara färdigställt i juni 2021. Ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.



Källa: NCC


Skriv ut



Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte på...

Läs mer
BAGA
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de...

Läs mer
Mttsweden
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner...

Läs mer
Zeta
Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.

VA-verksamhet och 16 medarbetare flyttas till Pireva

Piteås kommunfullmäktige har tagit beslutet att drift och underhåll av vatten- och...

Läs mer
Vattenfall
Värdefulla tips inför avloppsvalet.

Fem tips när du väljer avlopp för hög miljöskyddsnivå

En fastighetsägare byter kanske avlopp en gång under sin livstid. Det är olika...

Läs mer
Godkända Avlopp


Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell...

Läs mer
Zugol 550
Gustaf Larsson Ernefeldt, Tobias Eriksson, Niclas Jansson, Martin Edvinsson och Robin Boheman.

Instalco förvärvar MR Rör

Instalco växer ytterligare inom VS-området i Stockholm genom förvärv av MR...

Läs mer


Mest lästa



















Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se