Facebook


Instagram

NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021


2020-09-21

Bild: Studio-E

Henrik Landelius, Sverigechef NCC.
Bild: Joakim Kröger
Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn för att öka byggandet och bidra till att lösa några av Sveriges största samhällsutmaningar. Satsningar för upprustning av det befintliga bostadsbeståndet samt att regeringen vill öka takten i uppgraderingen av VA-nätet är särskilt positivt.


– Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer långvarig än vad man tidigare trott. Regeringens budget är ett steg i rätt riktning för en återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn, för att öka byggandet och bidra till att lösa några av Sveriges största samhällsutmaningar, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

NCC har under våren och hösten lyft vikten av att myndigheter, regioner och kommuners planerade projekt fortsätter enligt plan, att beslutsprocesserna fortgår eller intensifieras och att investeringar genomförs i viktiga samhällsprojekt som är eftersatta och där det finns stora underhållsskulder.

NCC har särskilt pekat på de stora behoven av upprustning av det befintliga bostadsbeståndet, eftersattheten i landets VA-system samt kapacitetsbristen i elnätet. Kännetecknande för dessa samhällsprojekt är att de har relativt kort startsträcka, det är investeringar som samhället tydligt kan räkna hem och det är projekt som leder till ökad sysselsättning och stora vinster inom miljö och samhällsnyttan om de genomförs.

– Det är mycket välkommet att regeringen och januaripartierna inrättar ett nytt stöd för renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom detta stöd kan åtgärder som är positiva både i klimatarbetet och för de boende sättas igång. Dessutom kommer det att skapa nya arbetstillfällen. Sannolikt behöver stödet vara ännu mer omfattande eftersom arbetet både med renovering och energieffektivisering är mycket eftersatt, men detta är en början, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

– Investeringsbehoven i VA-näten runt om i Sverige är stort och är en tickande bomb. Kraven på rening av avlopp ska vara högt ställda. Inte minst läkemedel i avloppen ger allvarliga konsekvenser för miljön. Det är bra att regeringen nu föreslår att öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsverken, säger Henrik Landelius.

– Tillståndsgivningen vid ny- och utbyggnad av elnätet har varit en riktig flaskhals som under lång tid försenat nödvändiga åtgärder. Problemet har varit känt länge och beskedet om att Energimarknadsinspektionen får ytterligare resurser för att klara av sina uppgifter kommer sent. Det är dock bra att ytterligare medel till inspektionen kommer redan i år. Vi ser det som en stark signal till myndigheten att ta krafttag, säger Henrik Landelius.Källa: NCC


Skriv ut

Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och...

Läs mer
BAGA
Den nya avloppspumpstationen vid Ekeby.

Ny avloppspumpstation vid Ekeby framtidssäkrar VA-driften

Projektet att byta den gamla stationen har planerats i flera år och under hösten...

Läs mer
Zinga
BAGA Water Technology AB är nominerade till Bästa Blekingeföretag.

BAGA kan bli årets bästa företag i Blekinge

BAGA är nominerade till Bästa Blekingeföretag 2020. På Guldekengalan...

Läs mer
Mttsweden


VA-priserna upp 3,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt nä...

Läs mer
Zeta

Peab bygger ut Vombverket till Sydvatten

Vombverket.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionslinje för rening av råvatten...

Läs mer
Vattenfall
Fors reningsverk.

Haninge växer – satsar på utbyggda reningsverk

Haninge kommun växer och har beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka...

Läs mer
Godkända Avlopp


NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en...

Läs mer
Zugol 550
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se