Facebook

Instagram

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel


2018-12-07

Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.
Bild: NSVA
Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.

NSVA har fått strax över sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att bygga framtidens rening av läkemedel och andra organiska föroreningar i det kommande reningsverket Reco lab.

Reco lab är det första testet i fullskala av framtidens avloppsteknik i Sverige. Tack vare källsorterande avlopp i de fastigheter som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg nås flera miljövinster, bland annat ökad biogasproduktion, ökad näringsåtervinning och mer energieffektiv läkemedelsrening.

– Tekniken som ska användas i Reco lab är beprövad, men just sättet som vi kombinerar den på är det nya, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Läkemedel från hushåll återfinns främst i toalettvattnet. När detta behandlas separat i Reco lab minskar avloppsvolymen från 350 liter per person och dygn ned till tio liter per person och dygn.

– Att behandla en betydligt mindre mängd toalettvatten minskar energiförbrukningen till en bråkdel av motsvarande rening vid ett vanligt reningsverk, berättar Hamse Kjerstadius.

NSVA, NSR och Öresundskraft driver tillsammans med Helsingborgs stad konceptet Tre-rör-ut som framtidens avlopps- och avfallssystem. Avloppsvatten från nybyggda fastigheter i Oceanhamnen för cirka 2 100 personer ska kopplas till Reco lab för rening inklusive borttagning av läkemedelsrester.

– Under våren 2019 ska vi jämföra en vanligt förekommande ozoneringsanläggning mot en mer avancerad teknik med nanofiltrering. Med nanofiltrering kan det renade vattnet återanvändas eller släppas ut lokalt vilket kan ge en mycket stor ekonomisk vinst. I så fall kommer vi i framtiden att ha lokal rening av källsorterat disk- och duschvatten medan toalettvattnet, som samlas in med vakuumtoaletter, leds med mindre vakuumledningar till centrala reningsverk, säger Hamse Kjerstadius.

Med lokal rening minskar även kostnaderna för anläggning och underhåll av ledningsnät som är den enskilt största kostnadsposten för avloppshantering ur ett livscykelkostnadsperspektiv.

– I framtiden kan det alltså bli både billigare och mer miljövänlig avloppshantering, säger Hamse Kjerstadius.
Källa: NSVA

Skriv utJens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.
Jens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.

Ramboll köper amerikanska konsultföretaget OBG

Ramboll har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten, energi, miljö och avancerad tillverkning. Med förvärvet har Ramboll nu 2 000 experter...

Läs mer
Zeta


Ramboll i projekt om digitala tvillingar för vattenrening

I ett nytt Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka...

Läs mer
Maxi Grip


Grönt för Värmdös VA-utbyggnad

Värmdö kommun beviljas Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden...

Läs mer
tolago
Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel

NSVA har fått strax över sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Ecot


Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Det nya avloppsvattenreningsverk i Bolivia ska hantera avloppsvatten från ungefär 1 miljon invånare med bättre hälsa och levnadsstandard som resultat.

Nytt reningsverk ger bättre hälsa för befolkningen i Bolivia

Sweco har fått uppdraget att designa ett avloppsvattenreningsverk i staden La Paz i Bolivia....

Läs mer
BAGA
Rikard tillsammans med klassen på Newtons Yrkeshögskola.

Norconsult utbildar framtidens VVS-ingenjörer

Rikard Borneroth arbetar till vardags som VVS-ingenjör och energikonsult på Norconsult i...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se