Facebook

Instagram

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel


2018-12-07

Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.
Bild: NSVA
Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.

NSVA har fått strax över sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att bygga framtidens rening av läkemedel och andra organiska föroreningar i det kommande reningsverket Reco lab.

Reco lab är det första testet i fullskala av framtidens avloppsteknik i Sverige. Tack vare källsorterande avlopp i de fastigheter som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg nås flera miljövinster, bland annat ökad biogasproduktion, ökad näringsåtervinning och mer energieffektiv läkemedelsrening.

– Tekniken som ska användas i Reco lab är beprövad, men just sättet som vi kombinerar den på är det nya, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Läkemedel från hushåll återfinns främst i toalettvattnet. När detta behandlas separat i Reco lab minskar avloppsvolymen från 350 liter per person och dygn ned till tio liter per person och dygn.

– Att behandla en betydligt mindre mängd toalettvatten minskar energiförbrukningen till en bråkdel av motsvarande rening vid ett vanligt reningsverk, berättar Hamse Kjerstadius.

NSVA, NSR och Öresundskraft driver tillsammans med Helsingborgs stad konceptet Tre-rör-ut som framtidens avlopps- och avfallssystem. Avloppsvatten från nybyggda fastigheter i Oceanhamnen för cirka 2 100 personer ska kopplas till Reco lab för rening inklusive borttagning av läkemedelsrester.

– Under våren 2019 ska vi jämföra en vanligt förekommande ozoneringsanläggning mot en mer avancerad teknik med nanofiltrering. Med nanofiltrering kan det renade vattnet återanvändas eller släppas ut lokalt vilket kan ge en mycket stor ekonomisk vinst. I så fall kommer vi i framtiden att ha lokal rening av källsorterat disk- och duschvatten medan toalettvattnet, som samlas in med vakuumtoaletter, leds med mindre vakuumledningar till centrala reningsverk, säger Hamse Kjerstadius.

Med lokal rening minskar även kostnaderna för anläggning och underhåll av ledningsnät som är den enskilt största kostnadsposten för avloppshantering ur ett livscykelkostnadsperspektiv.

– I framtiden kan det alltså bli både billigare och mer miljövänlig avloppshantering, säger Hamse Kjerstadius.
Källa: NSVA

Skriv ut

Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade...

Läs mer
Zeta

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge

Kåre Henning &Aring;sly, vd Moi Rör och Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av VS-företaget Moi...

Läs mer
Zinga
Bo Berghult, Jan-Olov Nilsson och Ann Elfström Broo glädjer sig över att tillhöra samma team.

Vattenkemister utökar tjänsteutbud

Norconsult har förvärvat Miljökemigruppen. I och med förvärvet utökar...

Läs mer
BAGA
Optimerad hydralik. De två nya rör-böjarna och rörsystemet Sovent är de olika delarna i Geberit SuperTube teknologi, vilken gör att luftströmmen hålls obruten genom hela avloppssystemet.

Geberit SuperTube ökar kapaciteten i avloppssystemen

Nu lanserar Geberit SuperTube – en unik ny teknik för effektivare och smartare...

Läs mer
tolago

Perstorps kommun ansöker om delägarskap i NSVA

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde den 27 mars 2019...

Läs mer
Safetyseal


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se