Facebook

Instagram

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel


2018-12-07

Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.
Bild: NSVA
Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.

NSVA har fått strax över sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att bygga framtidens rening av läkemedel och andra organiska föroreningar i det kommande reningsverket Reco lab.

Reco lab är det första testet i fullskala av framtidens avloppsteknik i Sverige. Tack vare källsorterande avlopp i de fastigheter som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg nås flera miljövinster, bland annat ökad biogasproduktion, ökad näringsåtervinning och mer energieffektiv läkemedelsrening.

– Tekniken som ska användas i Reco lab är beprövad, men just sättet som vi kombinerar den på är det nya, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Läkemedel från hushåll återfinns främst i toalettvattnet. När detta behandlas separat i Reco lab minskar avloppsvolymen från 350 liter per person och dygn ned till tio liter per person och dygn.

– Att behandla en betydligt mindre mängd toalettvatten minskar energiförbrukningen till en bråkdel av motsvarande rening vid ett vanligt reningsverk, berättar Hamse Kjerstadius.

NSVA, NSR och Öresundskraft driver tillsammans med Helsingborgs stad konceptet Tre-rör-ut som framtidens avlopps- och avfallssystem. Avloppsvatten från nybyggda fastigheter i Oceanhamnen för cirka 2 100 personer ska kopplas till Reco lab för rening inklusive borttagning av läkemedelsrester.

– Under våren 2019 ska vi jämföra en vanligt förekommande ozoneringsanläggning mot en mer avancerad teknik med nanofiltrering. Med nanofiltrering kan det renade vattnet återanvändas eller släppas ut lokalt vilket kan ge en mycket stor ekonomisk vinst. I så fall kommer vi i framtiden att ha lokal rening av källsorterat disk- och duschvatten medan toalettvattnet, som samlas in med vakuumtoaletter, leds med mindre vakuumledningar till centrala reningsverk, säger Hamse Kjerstadius.

Med lokal rening minskar även kostnaderna för anläggning och underhåll av ledningsnät som är den enskilt största kostnadsposten för avloppshantering ur ett livscykelkostnadsperspektiv.

– I framtiden kan det alltså bli både billigare och mer miljövänlig avloppshantering, säger Hamse Kjerstadius.
Källa: NSVA

Skriv utAtlas Copco utökar sin WEDA-portfölj med dränkbara pumpar

WEDA-portfölj utökas med dränkbara pumpar.

Atlas Copco Power and Flow har utökat sin WEDA-portfölj med elektriska dränkbara pumpar. Genom kompletteringarna blir serien nu heltäckande med pumpar för dränering och...

Läs mer
Zeta


Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra...

Läs mer
Maxi Grip
Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer
BAGA
Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.

Utmaningar i VA-branschen öppnar möjligheter att växa

– VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren....

Läs mer
tolago
Kronprinsessan Victoria och Jonas Dahllöf, chef planering och utveckling, Stockholm Vatten och Avfall under visningen av anläggningen för biokol.

Kronprinsessan Victoria besökte Stockholm Vatten och Avfall

Under tisdagen kom Kronprinsessan Victoria på besök till Stockholm Vatten och Avfall...

Läs mer
Uniteam

Ändrade planer för VA-utbyggnaden i delar av Långnäs


Förslaget om vattenskyddsområdet i Svensbyfjärden påverkar den planerade...

Läs mer

Sandbäckens utför VS-installationer i över 120 lägenheter i Göteborg

Visionsillustration av brf Blanka i Lindholmen.

Sandbäckens Rör i Göteborg har erhållit förtroendet av Veidekke...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se