Facebook


Instagram

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet


2020-11-27

Majid Mustafa, doktorand vid Företagsforskarskolan och Kemiska institutionen vid Umeå universitet.
Bild: Umeå universitet
Majid Mustafa, doktorand vid Företagsforskarskolan och Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

I en ny avhandling från Företagsforskarskolan har Majid Mustafa studerat en avancerad oxidationsprocess som kallas elektroperoxon. Med denna metod uppnår man en avsevärt bättre reningseffekt på avloppsvatten än med ozonering. Majid försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 3 december.

Runt om i världen ökar användningen av ozonering för att avlägsna organiska föroreningar i avloppsvatten, vilka reningsverken normalt inte kan hantera. Emellertid har metoden begränsningar och kan inte rena bort allt.

– Vi behöver en behandlingsprocess som kan förbättra avloppsvattnets kvalitet genom att ta bort alla typer av mikroföroreningar, inklusive de mest svårnedbrytbara ämnena, säger Majid Mustafa, doktorand vid Företagsforskarskolan och Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Avlägsnande av strukturellt olika organiska föroreningar som finns i avloppsvatten såsom läkemedelsrester, biocider och andra vardags kemikalier är utmanande. Bland de olika tillgängliga behandlingsprocesser kan ozonering ta bort ett stort antal föroreningar från avloppsvattnet. Många föroreningar är emellertid beständiga mot ozonering på grund av deras specifika kemiska egenskaper och kommer att släppas ut i miljön om denna metod används för behandling av avloppsvatten.

En annan utmaning är att identifiera vilka substanser som ozon inte klarar av att bryta ner bland det stora antal kemikalier som kommer in i avloppssystemet. Detta för att fullt ut förstå problemet i samband med användning av ozonering i avloppsreningsverk.

Under senare år har förekomsten av nya typer av mikroföroreningar i avloppsvatten uppmärksammats som ett potentiellt hot inte bara mot vattensystem utan också för människor på grund av föroreningarnas potentiella giftighet och potential att till exempel inducera antibiotikaresistens. Konventionell avloppsvattenrening är inte avsedd för denna typ av rening och således finns ett brådskande behov för nya effektiva processer för avlägsnande av mikroföroreningar för att förbättra kvaliteten på behandlat avloppsvatten.

I sitt avhandlingsarbete har Majid Mustafa studerat och utvecklat en process som kallas elektroperoxon och skalat upp denna process till pilotnivå med avsevärt ökad behandlingskapacitet.

– Mina resultat visar att elektroperoxonprocessen kan påskynda och förbättra avlägsnandet av svårnedbrytbara föroreningar utan att konsumera ytterligare elektrisk energi. Detta innebär att elektroperoxon kan förbättra kvaliteten på renat avloppsvatten avsevärt.

Dessutom har Majid Mustafa utvecklat en beräkningsmodell för att förutsäga ozonreaktiviteten för 491 läkemedel som finns på den svenska marknaden. Resultaten visar att ett stort antal läkemedel är beständiga för ozonering vilket hittills inte varit känt. elektroperoxonprocessen kommer att förbättra avlägsnandet av inte bara dessa svårnedbrytbara läkemedel utan utan även andra klassiska grupper av kemiskt stabila föroreningar.

– En stor fördel med elektroperoxonprocessen är att ozonering enkelt kan byggas om till ett elektroperoxonsteg genom att man sätter in två elektroder i ozoneringsreaktorn. Detta innebär att befintliga ozoneringssystem vid reningsverk kan uppgraderas till E-peroxonprocess utan större investering av pengar, säger Majid Mustafa.

Resultaten är lovande och ger hopp om ett steg i rätt riktning. Majid Mustafas externa part i doktorandprojektet har varit Envix Nord AB i Umeå och Majid kommer att fortsätta utveckla elektroperoxonprocessen för olika applikationer i en ny roll vid företaget.


Vill du läsa avhandlingen? Läs den här!


Källa: Umeå universitet


Skriv utVisionsbild över vattentornet VÅGA, som kommer rymma 2000 kubikmeter vatten när den är färdigbyggd (bilden är en illustration).
Visionsbild över vattentornet VÅGA, som kommer rymma 2000 kubikmeter vatten när den är färdigbyggd (bilden är en illustration).

Norconsult projekterar Varbergs nya vattentorn och landmärke

Varbergs nya vattentorn VÅGA ska säkra dricksvattenleveransen när Varberg växer, samtidigt ska det stå som stadens nya landmärke. Norconsult har projekterat...

Läs mer
BAGA
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nytt kommunalt bolag för vatten, avlopp och avfall

Från och med 1 januari 2021 kommer vatten, avlopp och avfall i Härryda kommun att...

Läs mer
Zinga


KTH-studenter gör projektarbeten om hållbarhet och Värmdös vatten

Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan har ett samarbete kring utbildning,...

Läs mer
Mttsweden
Projekt i Nora.

De vann kontraktet om Nora kommuns avloppsreningsverk – värt 151 miljoner kronor

ELVA ProcessAutomation AB, ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och avloppsrening, har...

Läs mer
Inpipe

Mätningar i avloppsvattnet visar att narkotika finns i hela Östergötland

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från...

Läs mer
Vattenfall
Miva åtgärdar va-ledningsnät.

Omfattande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har beslutat om en långsiktig plan med prioriteringar för utbyggnad av...

Läs mer
Godkända Avlopp
Projektledare Fredrik Christensson vid LBVA:s regnvattentankar.

Laholmsbuktens VA AB spolar dricksvattnet – spolar med regnvatten

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett av de första bolagen i Sverige som spolar toaletterna...

Läs mer
Zugol 550


Fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se