Facebook


Instagram

Ny metod för rena dricksvatten från PFAS testas i stor skala


2021-03-26

Tekniken för att rena dricksvatten från PFAS testas nu på Hammarby sjöstadsverk.
Bild: Andriy Malovanyy, IVL
Tekniken för att rena dricksvatten från PFAS testas nu på Hammarby sjöstadsverk.

En ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS har i laboratorieförsök visat mycket goda resultat. Nu testas tekniken i större skala på IVL:s och KTH:s gemensamma forskningsanläggning Hammarby sjöstadsverk.

PFAS är en grupp kemikalier som används i ett stort antal produkter, till exempel i brandskum. Eftersom ämnena är svårnedbrytbara lagras de både i naturen och i människor. Studier visar att hög exponering för ämnena kan kopplas till en rad negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Höga halter av PFAS har tidigare hittats i dricksvatten och vattentäkter i Sverige.

– Problem med PFAS i dricksvatten finns på flera platser runtom i Sverige och även i andra länder. Det behövs lösningar och här hoppas vi som arbetar med forskning och teknikutveckling att kunna bidra, säger Andriy Malovanyy, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare från KTH har inom programmet Mistra TerraClean utvecklat en teknik som i laboratorieförsök renat vatten från PFAS med över 90 procent. Nu ska tekniken testas i större skala i forskningsanläggningen Hammarby sjöstadsverk för att se om den goda reduktionsgraden även kan uppnås i större volymer av vatten, som återspeglar verkliga förhållanden, samt under längre tid.

Pilottesterna i Hammarby sjöstadsverk utförs med en utrustning som har utvecklats av företaget Stockholm Water Technology. Försöken kommer att ge viktig information om teknikens kapacitet och resursförbrukning och ligga till grund för livscykelsbedömning som görs av IVL och RISE.

Den teknik som används för PFAS-reningen är samma sorts teknik som kan användas för avsaltning av havsvatten.

– Vi har modifierat CDI-teknik för att den ska fungera på PFAS. Tekniken bygger på rör med aktivt kol som rullas upp som cigarrer för att fånga upp PFAS-föroreningarna, säger Joydeep Dutta, professor i material- och nanofysik på KTH, som har utvecklat tekniken.

I pilotförsöken tillsätter man PFAS till kranvatten så att det innehåller samma halter som Uppsalas råvatten. Utöver själva reningen ska forskarna även undersöka vad som händer med PFAS-föreningarna när de väl har avskilts från dricksvattnet.

– Renat vatten från försöken i labbskala har analyserats avseende möjliga nedbrytningsprodukter. Vi hittade väldigt låga halter, nära detektionsgränser, av endast fem av 200 eventuella PFAS-nedbrytningsformer. Det tyder på att PFAS troligtvis mineraliseras nästan helt. Det blir spännande att se om vi kan få samma goda resultat även i pilotförsöken, säger Raed Awad, forskare på IVL som studerar nedbrytningsmekanismerna i projektet.

Både elektrokemisk nedbrytning och koncentrering testas. IVL och RISE kommer att analysera reningen ur ett livscykelperspektiv och undersöka vilka substanser som bildas vid infångning. Testerna på Hammarby sjöstadsverk pågår till och med september.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv utSkanska ersätter pumpsystem vid avloppsreningsverk i New York för cirka 640 miljoner

Skanska har, som en del av ett joint venture med RJ Industries, tecknat avtal med New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP) för att ersätta avloppspumpar och tillhö...

Läs mer
BAGA
Illustration av den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan.

NCC bygger nytt VA-nät och gator i stadsdelen Vårvik, Trollhättan

NCC ska tillsammans med Trollhättans stad och Trollhättan Energi bygga vatten- och...

Läs mer
Zinga
Utformningen av avloppsreningsverket som ska byggas i Funäsdalen. Verket kommer att behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

YIT bygger nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen

På uppdrag av Vatten och Miljöresurs i Härjedalens kommun ska YIT bygga ett nytt...

Läs mer
Mttsweden
Tekniken för att rena dricksvatten från PFAS testas nu på Hammarby sjöstadsverk.

Ny metod för rena dricksvatten från PFAS testas i stor skala

En ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS har i laboratorieförsök visat...

Läs mer
Inpipe
Naturskyddsföreningen och Instalco värnar om Östersjön och Sveriges andra livsviktiga vatten.

Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten

Instalco och Naturskyddsföreningen inleder ett samarbete för att minska förekomsten...

Läs mer
Vattenfall


Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige i unikt samarbete kring validering av lärande i arbetet

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lä...

Läs mer
Godkända Avlopp
Tusental kilometer VA-rör utgör miljonprogrammet under mark.

Miljonprogrammet under mark behöver rustas för miljarder

Under marken vi går på finns en dold värld: ett miljonprogram med tusentals...

Läs mer
Zugol 550


Bosse och Bettan nominerade till årets VA-pris

Tekniska verken i Linköping är en av finalisterna till VA-priset 2021 för det å...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se