Facebook


Instagram

Ny språkparlör – ett stöd för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk


2020-11-27

Bild: Sobona

Bild: Sobona

Att förstå språket och den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen är avgörande för att kunna utföra ett arbete. Det har Sobona tagit fasta på och lanserar därför tillsammans med Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum och Renova samt med delfinansiering från Tillväxtverket en språkparlör. Parlören riktar sig både till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk och till handledare inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.

– Genom att utveckla verktyg för yrkesspråk kan vi stödja våra medlemsföretag i arbetet att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten till att få jobb. Utvecklingen av språkparlören har tagit avstamp från Sobonas projekt Till ett arbete via återvinning som är en del av Tillväxtverkets satsning Enklare vägar till jobb och kompetens. Två förstudier och insikter från samtal med medlemsföretag inom de aktuella branscherna ligger som grund för utvecklingen av språkparlören.

– Vi har lärt oss många saker längs med vägen. Insikterna har resulterat i en språkparlör som bidrar till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål. Språkparlören är även ett stöd för handledare i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Den digitala språkparlören består av en ordlista med generella arbetsplatsord och yrkesord samt meningar. Det går att översätta till och från svenska på sju språk. Vidare innehåller språkparlören elva korta utbildningsfilmer som är framtagna av språkvetaren Olga Orrit samt språkkontrakt på åtta språk. Det finns även två tryckta språkparlörer.

Sobonas språkparlör innehåller:

  • Digital ordlista: Generella aretsplatsord och yrkesord inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp som kan översättas från svenska till sju olika språk. Det finns även meningar för avfallshantering och återvinning.
  • Språkutbildning: Korta utbildningsfilmer för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk.
  • Handledarutbildning: Korta utbildningsfilmer för handledare.
  • Språkkontrakt: Genom att individen som ska lära sig svenska och handledaren använder ett språkkontrakt tillsammans kan de skapa samsyn kring språkarbetet. Språkkontraktet ger en trygg struktur för samtalet och den professionella relationen.
  • Två tryckta språkparlörer: Det finns en tryckt parlör för chaufförer inom avfallshantering och återvinning och en för återvinningsmedarbetare på återvinningscentral.


Fakta: Språkparlören
Åtta olika språk: Ordlista och språkkontrakt finns på språken: arabiska, dari, engelska, farsi, franska, somaliska, svenska och tigrinja.
Kostnadsfri: Språkparlören finns tillgänglig för alla på sobona.se.
Projektägare: Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum, Renova och Sobona.
Med stöd av: Projektet delfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för Enklare vägar till jobb och kompetens.
Referensbolag: Affärsverken, BORAB, Härnösand Energi & Miljö (Hemab), Miva, Nacka vatten och avfall, Nodra, NSR, Rambo, Stockholm vatten och avfall, Sysav, Söderhamn Nära, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala vatten och avfall, Vafabmiljö, Vakin och Vamas.
Partners: Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Transportarbetarförbundet.


Källa: Sobona


Skriv utVisionsbild över vattentornet VÅGA, som kommer rymma 2000 kubikmeter vatten när den är färdigbyggd (bilden är en illustration).
Visionsbild över vattentornet VÅGA, som kommer rymma 2000 kubikmeter vatten när den är färdigbyggd (bilden är en illustration).

Norconsult projekterar Varbergs nya vattentorn och landmärke

Varbergs nya vattentorn VÅGA ska säkra dricksvattenleveransen när Varberg växer, samtidigt ska det stå som stadens nya landmärke. Norconsult har projekterat...

Läs mer
BAGA
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nytt kommunalt bolag för vatten, avlopp och avfall

Från och med 1 januari 2021 kommer vatten, avlopp och avfall i Härryda kommun att...

Läs mer
Zinga


KTH-studenter gör projektarbeten om hållbarhet och Värmdös vatten

Värmdö kommun och Kungliga Tekniska Högskolan har ett samarbete kring utbildning,...

Läs mer
Mttsweden
Projekt i Nora.

De vann kontraktet om Nora kommuns avloppsreningsverk – värt 151 miljoner kronor

ELVA ProcessAutomation AB, ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och avloppsrening, har...

Läs mer
Inpipe

Mätningar i avloppsvattnet visar att narkotika finns i hela Östergötland

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från...

Läs mer
Vattenfall
Miva åtgärdar va-ledningsnät.

Omfattande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har beslutat om en långsiktig plan med prioriteringar för utbyggnad av...

Läs mer
Godkända Avlopp
Projektledare Fredrik Christensson vid LBVA:s regnvattentankar.

Laholmsbuktens VA AB spolar dricksvattnet – spolar med regnvatten

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett av de första bolagen i Sverige som spolar toaletterna...

Läs mer
Zugol 550


Fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se