Facebook


Instagram

Ny utloppsledning från Tivoliverket


2019-08-27

Bild: MittSverige Vatten & Avfall

Nu inleds arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket som ska transportera renat avloppsvatten ut i Sundsvallsfjärden.
– Vi bygger sjöledningen i sektioner på Södra kajen och skarvar ihop dem till en 550 meter lång ledning, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.


I början av september påbörjas arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket. Det är en grov ledning i dimension 1200 mm som ska transportera det renade avloppsvattnet från Tivoliverket ut i Sundsvallsfjärden. Ledningen beräknas bli klar under december. 

Sjöledningen kommer att byggas i upp till 50 meter långa sektioner. Allt eftersom arbetet fortgår skjuts ledningen ut i Sundsvallsfjärden. Där kommer den att ligga och flyta tills den bogseras på plats, sänks ner och monteras ihop med den befintliga ledningen på Norra kajen.Se bifogad skiss: "Karta över ledningssträckning".

– Att sänka ner en sjöledning i den här dimensionen är både komplicerat och ovanligt i Sverige. Förberedelserna och planeringen är viktiga delar i projektet samtidigt som vädrets makter måste beaktas, säger Peter Nylén.

När ledningen flyter i vattnet kommer den att vara märkt med gula blixtljus, så att den blir lätt att se för sjötrafiken i Sundsvallsfjärden.

– För att minimera störningar i båttrafiken gör vi arbetet under hösten, säger Peter Nylén.

När nya bostadskvarter byggs på Norra kajen påverkas infrastrukturen under marken. En del av den befintliga utloppsledningen från Tivoliverket har flyttats eftersom den gick i mark där nya fastigheter kommer att byggas. Den delen av ledningen har istället lagts i en av de nya gator som kommer att byggas i västra delen av Norra kajen. Nästa steg blir nu att bygga en ny sjöledning som ska transportera det renade avloppsvattnet vidare ut i Sundsvallsfjärden. Källa: MittSverige Vatten & Avfall


Skriv ut

VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft genomföra arbeten i gatan som påverkar trafiken på...

Läs mer
Zinga
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
BAGA


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Mttsweden
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Turboblåsmaskiner från Atlas Copco renar Luleås avloppsvatten

Uddebo avloppsreningsverk är det största reningsverket i Luleå Kommun och hanterar...

Läs mer
Vattenfall
Öresundsverket från ovan, 2021-04-14.

Färre bräddningar till Öresund att vänta

Idag genomförs en stor omkoppling vid Öresundsverket i Helsingborg. Den förvä...

Läs mer
Godkända Avlopp
Arbetet pågår på Dianavägen.

Översvämningsproblem byggs bort i Bråten

Nu ska vatten- och avloppssystemet i Bråten bytas ut. Nuvarande kombinationsledningar som...

Läs mer
Zugol 550
Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.

Nalka blir ny huvudägare till Uniwater

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, få...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se