Facebook


Instagram

Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar


2020-09-10

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. Det ska underlätta en cirkulär omställning genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar. I projektet som leds av IVL deltar även Rise och sju svenska VA-organisationer spridda över landet.

Svenska avloppsreningsverk väntar inom kort lagkrav på återvinning av det fosfor som finns i avloppsvattnet. Exakt hur dessa lagkrav kommer att formuleras är fortsatt okänt men många avloppsreningsverk i Sverige vill redan nu förbereda sig så gott det går inför en framtida omställning av sin process. En del av denna förberedelse är att kunna testa olika tekniker för näringsåtervinning.

– I dagsläget finns väldigt få eller inga referens- och fullskaleinstallationer av dessa tekniker vilket ökar behovet av test i mindre skala. I det här projektet kommer vi därför att titta på vad det finns för möjligheter att etablera en arena av testbäddar hos dessa sju olika VA-organisationer som deltar i projektet, säger Klara Westling, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns begränsningar till vad varje reningsverk kan möjliggöra som testbädd. Tanken är därför att de olika reningsverken ska erbjuda testbäddar med olika fokus vilket ger ökad effektivitet och samverkan.

– Många VA-organisationer uttrycker ett behov av samordning och koordinering av insatser och resurser i gemensamma projekt för att de ska kunna skapa sig en faktabaserad uppfattning över vad som krävs av dem och få stöd för att kunna investera i nya tekniklösningar. Tillgången till testbäddar ger också möjlighet till studier som rör större delar av värdekedjan, samt att vi säkerställer att datainsamling och utvärdering sker på ett jämförbart sätt, säger Klara Westling.

Hon menar att det också är viktigt att utveckla tekniker för återvinning av andra näringsämnen än fosfor, som exempelvis kväve, kalium och svavel, samt även mull, då studier visat att återvinning av även dessa näringsämnen är positivt ur samhällssynpunkt.

– Det pågår en intensiv teknikutveckling inom området näringsåtervinning från avloppsströmmar och det skapas en ny marknad med nya lösningar som fortfarande är i utvecklingsfas. Här kommer testbäddarna att fylla en jätteviktig funktion med oberoende testning och utvärdering.Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut

NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn fö...

Läs mer
BAGA
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och...

Läs mer
Mttsweden
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de...

Läs mer
Zeta
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner...

Läs mer
Vattenfall
Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.

VA-verksamhet och 16 medarbetare flyttas till Pireva

Piteås kommunfullmäktige har tagit beslutet att drift och underhåll av vatten- och...

Läs mer
Godkända Avlopp
Värdefulla tips inför avloppsvalet.

Fem tips när du väljer avlopp för hög miljöskyddsnivå

En fastighetsägare byter kanske avlopp en gång under sin livstid. Det är olika...

Läs mer
Zugol 550


Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se