Facebook


Instagram

Nytt reningsverk för framtidens Nora


2020-11-17

Kommunalråden i Nora kommun; Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) tar de första spadtagen för nytt reningsverk den 16 november. Det kommer att betjäna Nora tätort, Ås, Gyttorp, LejLejonbacken, Alntorp m fl.
Bild: Nora kommun
Kommunalråden i Nora kommun; Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) tar de första spadtagen för nytt reningsverk den 16 november. Det kommer att betjäna Nora tätort, Ås, Gyttorp, LejLejonbacken, Alntorp m fl.

Nora kommuns nya reningsverk står klart sommaren 2022. För lång framtid kommer det att hålla Norasjöns vatten rent och livsvänligt för djur, natur och fritidsliv. Satsningen på drygt 150 miljoner kronor innebär att Nora kommun tar ett stort steg för att utveckla den infrastruktur för vatten och avlopp som byggdes upp från 1950-talet och framåt och som nu möjliggör för fler invånare.

Nora kommun är uppdragsgivare för byggandet och finansieringen sker genom taxor och avgifter knutna till vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sköter byggnationen och även den kommande driften.

– Att bygga det nya reningsverket är nog det långsiktigt mest avgörande beslut som jag varit med om i Nora kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S). Det kommer att göra skillnad för miljön under lång tid framöver.

– För en kommun av Nora storlek är drygt 150 miljoner kronor en stor summa och det har tagit tid att genomföra dialogen med Samhällsbyggnad Bergslagen så att reningsverket motsvarar Nora kommuns behov både nu och i framtiden, säger Tom Rymoen, kommunalråd (M) och ordförande i kommunstyrelsen vid beslutet.. 


Investering för en växande kommun
Det befintliga avloppsreningsverket byggdes på 1950-talet. I takt med tillväxten och ökade krav på avloppsrening har anläggningen byggts till och bytts ut till att bli den anläggning som finns idag och som betjänar bland annat Nora tätort, Gyttorp, Ås, Lejonbacken, Alntorp.

Betongen i den nuvarande anläggningen börjar bli sliten och ett av bassängblocken har börjat sjunka och lutar med flera decimeter.

För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen samtidigt som Hagbyåns och Norasjöns vattenkvalitet är fortsatt hög beslutade Nora kommunfullmäktige i december 2019 om byggande av nytt reningsverk och avsatte 150 miljoner kronor.


Lokala aktörer delaktiga i projektet
Nora Kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet i uppdrag att genomföra projektet. Lokala företag från Nora och Örebro finns med i arbetet, som drivs som ett partneringsprojekt, med ElvaAB i Örebro som sammanhållande.

En arbetsgrupp med alla nödvändiga kompetenser har under det gångna året projekterat det nya verket och upphandlat ett byggföretag som nu kommer att genomföra bygget. Arbetet kommer att pågå under hela år 2021 och beräknas bli färdigt till sommaren 2022.Källa: Nora Kommun

Skriv utProjekt i Nora.
Projekt i Nora.

De vann kontraktet om Nora kommuns avloppsreningsverk – värt 151 miljoner kronor

ELVA ProcessAutomation AB, ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och avloppsrening, har fått uppdraget att bygga om avloppsreningsverket i Nora kommun. Affären är vä...

Läs mer
BAGA

Mätningar i avloppsvattnet visar att narkotika finns i hela Östergötland

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från...

Läs mer
Zinga
Miva åtgärdar va-ledningsnät.

Omfattande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har beslutat om en långsiktig plan med prioriteringar för utbyggnad av...

Läs mer
Mttsweden
Projektledare Fredrik Christensson vid LBVA:s regnvattentankar.

Laholmsbuktens VA AB spolar dricksvattnet – spolar med regnvatten

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett av de första bolagen i Sverige som spolar toaletterna...

Läs mer
Inpipe


Fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt...

Läs mer
Zeta


Ny språkparlör – ett stöd för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk

Att förstå språket och den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen är...

Läs mer
Vattenfall
Majid Mustafa, doktorand vid Företagsforskarskolan och Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

I en ny avhandling från Företagsforskarskolan har Majid Mustafa studerat en avancerad...

Läs mer
Godkända Avlopp
Bild från arbete vid etapp 4E av Östra länken, foto NCC.

NCC bygger etapp tre av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med utbyggnaden av Östra länken...

Läs mer
Zugol 550
Våtservetter orsakar många onödig stopp i avloppet.

Skräp som orsakar stopp i toaletten

I Stockholm spolas drygt 2 000 ton skräp ner i avloppet varje år. En hel del av...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se