Facebook


Instagram

Pharem Biotech fortsätter att uppmärksammas internationellt


2019-05-27

Vattenreningstekniken Pharem Filtration System (PFS) har i hård konkurrens valts ut av holländska kunskapscentret STOWA*, som ägs gemensamt av de regionala vattenförvaltarna i landet, för en utvärdering.

PFS använder sig av en ny typ av vattenreningsteknik för rening av organiska mikroföroreningar i utgående vatten från avloppsreningsverk. Enzymer utvecklas och anpassas för de miljöfarliga substanserna, där de senare binds in till ett filtermaterial som används i till exempel kolonnlösningar på avloppsreningsverket. PFS kräver inte energi för att vara fullt funktionellt då enzymerna agerar utan energitillskott.

Teknikgrunden ger ett flexibelt och kostnadseffektivt system som redan från start kan konkurrera med flertalet äldre etablerade tekniker. PFS-systemen erbjuds utan kostnad, den operativa kostnaden för avloppsreningsverket är endast kopplad till filtermaterialet som levereras och byts ut med jämna mellanrum.

– Vi är naturligtvis oerhört stolta över att vår teknik får så stor uppmärksamhet på den internationella marknaden. Utmaningen med organiska mikroföreoreningar i avloppsvatten är en global angelägenhet och vi behöver etablera och tillgängliggöra flexibla tekniker som alla aktörer kan ta del av, säger Martin Ryen, VD, Pharem Biotech

Utvärderingen leds av brittiska konsultfirman Isle Utilities vars verksamhet består av högutbildade ingenjörer och forskare med uppgift är att identifiera, installera och lära sig om tekniker som har stor flexibilitet och framtidspotential. Under den första fasen av projektet kommer information att inhämtas från de olika tekniker som valts ut i projektet. Isle Utilities har under maj månad besökt Pharem’s huvudkontor i Södertälje för ett uppstartsmöte och inledande diskussion, samt PFS stresstestanläggning på Hammarby Sjödstadsverk.

– Pharem är en spännande aktör inom rening av avloppsvatten, som ju är en stor miljöutmaning, säger Peter Wessels, teknisk konsult på Isle Utilities.
– Inte minst eftersom de använder sig av de allra senaste framstegen inom bioteknik för att avlägsna mikroföroreningar. Vi på Isle Utilities är övertygade om att Pharem har kunskapen som behövs och resultaten ser mycket lovande ut.

*STOWA är ett kunskapscenter för de regionala vattenförvaltarna (mestadels är detta de nederländska vattenmyndigheterna) i Nederländerna. Dess uppgift är att utveckla, samla in, distribuera och genomföra tillämpad kunskap som vattenförvaltarna behöver för att på ett adekvat sätt kunna utföra de uppgifter som deras arbete kräver. Denna expertis omfattar tillämpade tekniska, vetenskapliga, administrativa juridiska eller samhällsvetenskapliga områden.
Källa: Pharem Biotech


Skriv ut

Serneke samverkar kring nytt VA-verk i Ystad

Serneke Anläggning har skrivit ett samverkansavtal med Ystad kommun för att utveckla Glemmingebro vattenverk. Under 2023 ska den nya anläggningen kunna tas i bruk.

Läs mer
Godkända Avlopp

De ska värma torg och spårvagnshållplatser i Lunds kommun

Hållplatsen vid Universitetssjukhuset i Lund.

Lunds kommun vill vara i framkant vad gäller energi- och klimatlösningar för att...

Läs mer
Maxi Grip

Instalco förvärvar i Lillehammer

Roger Aksnes, Instalco och Lars Medby, Medby AS.

Instalco etablerar sig på ny geografisk marknad i Norge genom förvärv av VS-fö...

Läs mer
Zeta

VVS-chef och IT-revisor får Arbetsmiljöstipendiet

Oskar Olsén, platschef Nytorps Rör.

Arbetsmiljöstipendiet går i år till Oskar Olsén, platschef på Nytorps...

Läs mer
Inpipe

Var ska Uppsalas avloppsreningsverk ligga i framtiden?

De områden som förutom Kungsängsverkets nuvarande plats bedömts som tänkbara för avloppsreningsverk i framtiden. Rött K visar platsen för Kungsängsverket.

Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett hur Uppsalas avloppsförsörjning...

Läs mer
Vattenfall

Nu kan Borås fortsätta växa – energi- och miljöcenter på Sobacken är invigt

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvä...

Läs mer
Water & waste

Skötseln av dagvattendammar förbättras för att säkra vattenkvaliteten i vattendrag

Skötselplanerna av dagvattensystemet på Långeberga kommer att ses över för att förhindra att dagvattnet påverkar natur och djurliv i Råån.

I somras hittades döda fiskar i Råån. Orsaken var troligen höga halter av...

Läs mer
Zinga

NCC bygger ut reningsverket i Kapellskär

I samverkan med Norrtälje kommun ska NCC bygga ut avlopps- och reningsverket i Kapellskär...

Läs mer
BAGA

Anna Yman utsedd till styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Anna Yman är styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Genom en plats i styrelsen kommer Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter,...

Läs mer
tolago
Provtagning, markbaserad rening.

Fem missuppfattningar om markbaserad rening

Av tradition har nordligare länder som Sverige, USA, Kanada och övriga Norden jobbat med...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se