Facebook

Instagram

Pharem Biotech fortsätter att uppmärksammas internationellt


2019-05-27

Vattenreningstekniken Pharem Filtration System (PFS) har i hård konkurrens valts ut av holländska kunskapscentret STOWA*, som ägs gemensamt av de regionala vattenförvaltarna i landet, för en utvärdering.

PFS använder sig av en ny typ av vattenreningsteknik för rening av organiska mikroföroreningar i utgående vatten från avloppsreningsverk. Enzymer utvecklas och anpassas för de miljöfarliga substanserna, där de senare binds in till ett filtermaterial som används i till exempel kolonnlösningar på avloppsreningsverket. PFS kräver inte energi för att vara fullt funktionellt då enzymerna agerar utan energitillskott.

Teknikgrunden ger ett flexibelt och kostnadseffektivt system som redan från start kan konkurrera med flertalet äldre etablerade tekniker. PFS-systemen erbjuds utan kostnad, den operativa kostnaden för avloppsreningsverket är endast kopplad till filtermaterialet som levereras och byts ut med jämna mellanrum.

– Vi är naturligtvis oerhört stolta över att vår teknik får så stor uppmärksamhet på den internationella marknaden. Utmaningen med organiska mikroföreoreningar i avloppsvatten är en global angelägenhet och vi behöver etablera och tillgängliggöra flexibla tekniker som alla aktörer kan ta del av, säger Martin Ryen, VD, Pharem Biotech

Utvärderingen leds av brittiska konsultfirman Isle Utilities vars verksamhet består av högutbildade ingenjörer och forskare med uppgift är att identifiera, installera och lära sig om tekniker som har stor flexibilitet och framtidspotential. Under den första fasen av projektet kommer information att inhämtas från de olika tekniker som valts ut i projektet. Isle Utilities har under maj månad besökt Pharem’s huvudkontor i Södertälje för ett uppstartsmöte och inledande diskussion, samt PFS stresstestanläggning på Hammarby Sjödstadsverk.

– Pharem är en spännande aktör inom rening av avloppsvatten, som ju är en stor miljöutmaning, säger Peter Wessels, teknisk konsult på Isle Utilities.
– Inte minst eftersom de använder sig av de allra senaste framstegen inom bioteknik för att avlägsna mikroföroreningar. Vi på Isle Utilities är övertygade om att Pharem har kunskapen som behövs och resultaten ser mycket lovande ut.

*STOWA är ett kunskapscenter för de regionala vattenförvaltarna (mestadels är detta de nederländska vattenmyndigheterna) i Nederländerna. Dess uppgift är att utveckla, samla in, distribuera och genomföra tillämpad kunskap som vattenförvaltarna behöver för att på ett adekvat sätt kunna utföra de uppgifter som deras arbete kräver. Denna expertis omfattar tillämpade tekniska, vetenskapliga, administrativa juridiska eller samhällsvetenskapliga områden.
Källa: Pharem Biotech


Skriv utElektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.
Elektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.

Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de senaste åren för att ta fram en ny typ av kolfiberbaserad elektrod. Den gör det...

Läs mer
Zeta

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och...

Läs mer
Inpipe

Brion Installation & Service tar Nytt partneringprojekt för NCC på Landvetter

Brion rör har fått kontraktet att utföra VS installationer åt NCC på...

Läs mer
Water & waste

Uppsala Vatten föreslår ny konstruktion av VA-taxan

Uppsala Vattens styrelse har beslutat om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya...

Läs mer
Godkända Avlopp
Exempel på skyfallsåtgärd i åtgärdsplanen, i form av skyfallsyta i Slottsskogen, Göteborg. I bilden visas även framtida vattennivåer som inträffar vid ett större skyfall.

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för...

Läs mer
Zinga


YIT tecknar avtal värt 1,4 miljarder för ny avloppstunnel mellan Bromma och Sickla

YIT och Stockholm Vatten AB har tecknat avtal för bygget av en ny avloppstunnel i Stockholm....

Läs mer
BAGA

Vatten på landet – avlopp och hälsoskydd med ett sinande grundvatten

Grävd brunn som riskerar att sina.

Många på landet har brunnar som riskerar att sina eller att få...

Läs mer
tolago

Tekniska verken i Linköping testar unik reningsmetod i samarbete med SurfCleaner

SurfCleaner fick stor uppmärksamhet när Axwell från Swedish House Mafia köpte aktier i företaget. Den 21 maj vann SurfCleaner tävlingen Nordic Cleantech Open, i konkurrens med 115 andra miljöföretag från Skandinavien och Baltikum.

Under vissa tidpunkter på året uppkommer så kallat flytslam i reningsbassä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se