Facebook


Instagram

Startbeslut för reningsverk


2020-03-26

Så här ser reningsanläggningen ut idag.
Bild: Kristianstds kommun
Så här ser reningsanläggningen ut idag.

I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas.
Bild: Kristianstds kommun
I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas.

På onsdagseftermiddagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt och en viktig förutsättning för verksamheten i och kring vår stad.

Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Det gäller inte bara vägar och det som syns, utan även avloppshanteringen. Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956, byggdes ut 1976 och renoverades 1992. Idag är reningsverket omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste reningsverket byggas om och byggas ut. Planering och projektering för ombyggnationen har pågått sedan ett par år och kommunen har behövt göra omtag med hänsyn till platsens markförhållanden, men har nu äntligen nått byggstart. Hela projektet är kostnadsberäknat till 535 miljoner kronor.

– Det är vår största investering hittills i kommunen. Av den anledningen har vi efterfrågat en fördjupad projektredovisning av tekniska förvaltningen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

– Vi har idag fått den redovisningen och tagit beslut att påbörja byggnationen. Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Kapacitetsmässigt kan reningsverket hantera avloppet från dagens befolkningsmängd med god marginal, men staden växer och flera stora livsmedelsindustrier skickar också sitt avlopp till reningsverket. Med hänsyn till det så är kapaciteten inte tillräcklig.


Ett komplicerat bygge med sikte på framtiden
Eftersom avloppsvattnet som kommer in till reningsverket inte kan stoppas så måste verket byggas om under full drift. Det innebär i praktiken att ett nytt reningsverk byggs sydöst om de befintliga byggnaderna och sedan kopplas ledningarna om. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen ska ske i den nya anläggningen.

En spännande teknik som ska användas i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster från vattnet. Verket förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till. Diskussioner förs också med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när det nya verket är färdigt. 

Upphandlingsformen för projektet är så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen, kraven och inriktningarna för projektet. Sedan tas de specifika lösningar fram löpande i samverkan mellan entreprenören och beställaren. Upphandlad totalentreprenör är NCC.

2024 ska Kristianstads nya centrala reningsverk att tas i drift och kommer då att vara ett av Europas modernaste reningsverk.Källa: Kristianstads kommun


Skriv utFredrik Sahl, innovatör.
Fredrik Sahl, innovatör.

Världsunik lösning för smartare avloppsledningsnät

När Fredrik Sahl var föräldraledig fick han en snilleblixt. Nu är inkubatorbolaget Flow Below på väg att lösa Umeå kommuns problem med inläckage av...

Läs mer
Inpipe
Svevia utför mark- VA- och gatuarbete samt grönytor inför nytt bostadsområde i Lidköping.

Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

Lidköping växer och behöver fler bostäder. På uppdrag av Lidköping...

Läs mer
Zeta
Kalmarsundsverket.

Malmberg blir en nyckelaktör i att realisera Kalmars nya avloppsreningsverk

Att bygga ett nytt reningsverk kräver expertkompetens inom flera olika teknikområden och...

Läs mer
Maxi Grip
NCC bygger ut Östra Länken.

NCC färdigställer Östra Länkens etapp 4E i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
Vattenfall

Han blir ny VD för Säker Vatten

Thomas Lundgren, ny VD för Säker Vatten från och med sommaren 2020.

Nu är det klart att Thomas Lundgren tar över som VD för Säker Vatten efter...

Läs mer
Zinga
Så här ser reningsanläggningen ut idag.

Startbeslut för reningsverk

På onsdagseftermiddagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att påbö...

Läs mer
BAGA
Milwaukee Tool presenterar stolt sin senaste lösning för avloppsrensning. M18 FUEL rensmaskin med CABLE-DRIVE är marknadens första batteridrivna avloppsrensare.

Nu lanseras branschens första batteridrivna rensmaskin

Med maskinen kan användaren rensa besvärliga stopp i avloppsrör med dimensioner...

Läs mer
Storvallens reningsverk.

NCC bygger ytterligare ett reningsverk i Åre

NCC och Åre kommun inleder nu bygget av Storvallens reningsverk som ska möta framtida...

Läs mer
Zugol 550
Camilla Hadarsson, Jennifer Hanning Ericsson och Lisa Dyrberg har varit med på hela resan – från idé, text och bearbetning fram till färdig bok. De fina illustrationerna är gjorda av den lokala illustratören Tobias Flygar.

Sagobok om vatten gav förstapris

Mälarenergis kommunikationsavdelning har tilldelats VA-priset för sagoboken ”Frans...

Läs mer


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se