Facebook

Instagram

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet


2018-03-09

Bild: Svenskt Vatten

Regeringen har beslutat om en remiss lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

Lagrådsremissen har föregåtts av en mycket kritisk debatt om det tidigare presenterade förslaget. Detta tog ingen som helst hänsyn till miljöskyddande verksamheter, exempelvis avloppsreningsverk. De negativa konsekvenserna för miljön nämndes inte med ett ord.

– Det vore välkommet om regeringen lyssnat på vår kritik och beaktat våra förslag, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har varit starkt engagerade och samverkat med Svenskt Näringsliv och LRF om konkreta ändringsförslag. Kritiken har särskilt gällt den föreslagna så kallade ”äventyrsregeln”. Den riskerade att förhindra tillstånd för att rena avloppsvatten och dagvatten från växande tätorter och riskerade därför att försvåra bostadsbyggandet.

– Det kan ändå bli tufft men det är angeläget förslaget blir förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten, avloppsdirektivet och det övergripande målet om en hållbar utveckling, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten och den som deltagit i arbetet med förändringsförslagen.

Det är också viktigt att nuvarande möjlighet finns kvar att kunna tillståndspröva ändringar i ett avloppsreningsverk utan att behöva ompröva hela verksamheten. Den möjligheten riskerade att försvinna med det ursprungliga förslaget.

– Ändringstillstånden är viktiga. Det gjorde det möjligt att införa storskalig läkemedelsrening i Linköping utan att först under flera år ompröva hela verksamheten. En annan positiv effekt har varit att utsläppen löpande sjunkit långt under de ursprungliga gränsvärdena när kraften kunnat läggas på reningsåtgärder istället för byråkrati, fortsätter Peter Sörngård.

Trots nya förslag måste Sveriges regelverk för vattenförvaltningen ses över i grunden om denna ska bli ändamålsenlig och effektiv. Då. Det föreslog Miljömålsberedningen redan 2014, men så har ännu inte skett.

– För oss är det viktigt att svenska regeringen och myndigheterna inför ett regelverk och tillämpar detta som EU-domstolen faktiskt förutsätter i sin s.k. Weserdom och inte övertolkar EU och skapar byråkrati som inte leder till miljöförbättringar, avslutar Anna Linusson.

Weserdomen är det rättsfall i Tyskland som handlade om flodmuddring, men som utlöste en omprövning av hur EU:s ramdirektiv för vatten skulle tolkas. Det i sin tur föranledde regeringens lagförslag. Se vidare om Weserdomen här.Källa: Svenskt Vatten


Skriv utJens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.
Jens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.

Ramboll köper amerikanska konsultföretaget OBG

Ramboll har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten, energi, miljö och avancerad tillverkning. Med förvärvet har Ramboll nu 2 000 experter...

Läs mer
Zeta


Ramboll i projekt om digitala tvillingar för vattenrening

I ett nytt Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka...

Läs mer
Maxi Grip


Grönt för Värmdös VA-utbyggnad

Värmdö kommun beviljas Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden...

Läs mer
tolago
Läkemedel och andra organiska föroreningar ska renas från 2 100 personer i reningsverket Reco lab i Helsingborg.

NSVA får investeringsbidrag för rening av läkemedel

NSVA har fått strax över sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att...

Läs mer
Ecot


Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Det nya avloppsvattenreningsverk i Bolivia ska hantera avloppsvatten från ungefär 1 miljon invånare med bättre hälsa och levnadsstandard som resultat.

Nytt reningsverk ger bättre hälsa för befolkningen i Bolivia

Sweco har fått uppdraget att designa ett avloppsvattenreningsverk i staden La Paz i Bolivia....

Läs mer
BAGA
Rikard tillsammans med klassen på Newtons Yrkeshögskola.

Norconsult utbildar framtidens VVS-ingenjörer

Rikard Borneroth arbetar till vardags som VVS-ingenjör och energikonsult på Norconsult i...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se