Facebook

Instagram

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet


2018-03-09

Bild: Svenskt Vatten

Regeringen har beslutat om en remiss lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

Lagrådsremissen har föregåtts av en mycket kritisk debatt om det tidigare presenterade förslaget. Detta tog ingen som helst hänsyn till miljöskyddande verksamheter, exempelvis avloppsreningsverk. De negativa konsekvenserna för miljön nämndes inte med ett ord.

– Det vore välkommet om regeringen lyssnat på vår kritik och beaktat våra förslag, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har varit starkt engagerade och samverkat med Svenskt Näringsliv och LRF om konkreta ändringsförslag. Kritiken har särskilt gällt den föreslagna så kallade ”äventyrsregeln”. Den riskerade att förhindra tillstånd för att rena avloppsvatten och dagvatten från växande tätorter och riskerade därför att försvåra bostadsbyggandet.

– Det kan ändå bli tufft men det är angeläget förslaget blir förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten, avloppsdirektivet och det övergripande målet om en hållbar utveckling, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten och den som deltagit i arbetet med förändringsförslagen.

Det är också viktigt att nuvarande möjlighet finns kvar att kunna tillståndspröva ändringar i ett avloppsreningsverk utan att behöva ompröva hela verksamheten. Den möjligheten riskerade att försvinna med det ursprungliga förslaget.

– Ändringstillstånden är viktiga. Det gjorde det möjligt att införa storskalig läkemedelsrening i Linköping utan att först under flera år ompröva hela verksamheten. En annan positiv effekt har varit att utsläppen löpande sjunkit långt under de ursprungliga gränsvärdena när kraften kunnat läggas på reningsåtgärder istället för byråkrati, fortsätter Peter Sörngård.

Trots nya förslag måste Sveriges regelverk för vattenförvaltningen ses över i grunden om denna ska bli ändamålsenlig och effektiv. Då. Det föreslog Miljömålsberedningen redan 2014, men så har ännu inte skett.

– För oss är det viktigt att svenska regeringen och myndigheterna inför ett regelverk och tillämpar detta som EU-domstolen faktiskt förutsätter i sin s.k. Weserdom och inte övertolkar EU och skapar byråkrati som inte leder till miljöförbättringar, avslutar Anna Linusson.

Weserdomen är det rättsfall i Tyskland som handlade om flodmuddring, men som utlöste en omprövning av hur EU:s ramdirektiv för vatten skulle tolkas. Det i sin tur föranledde regeringens lagförslag. Se vidare om Weserdomen här.Källa: Svenskt Vatten


Skriv utSchematisk skiss över pilotanläggningen i AGNES III.
Schematisk skiss över pilotanläggningen i AGNES III.

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med...

Läs mer
Zeta
Välkommen till mötesplatsen för det hållbara samhället!

Snart dags för Sveriges största VA-event

VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning skapar tillsammans mötesplatsen fö...

Läs mer
tolago
Sunsdvall och Sundsvallsbron.

63,7 miljoner kronor i vinst för Stadsbacken AB

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, visar ett resultat fö...

Läs mer
VA-Mässan
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Vatten är ett viktigt livsmedel

Allt för få tänker på att VVS är ett system för leverans av...

Läs mer
Ecot
Tove Karnstedt blir ny affärschef på Tyréns.

Tyréns rekryterar ny affärschef

Tove Karnstedt, före detta biträdande regionchef på Sweco, blir ny affärschef...

Läs mer
Verksamhetsplatsen

VVS Tjänst etablerar sig i Katrineholm och Kent Skytt utsedd till platschef

Kent Skytt, VVS Tjänst, Katrineholm.

VVS Tjänst fortsätter sin offensiva tillväxtstrategi och etablerar nu ytterligare...

Läs mer
BAGA

Alfa Laval fortsätter att teckna avtal på sitt barlastvattenreningssystem

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flö...

Läs mer
BAGA vann priset Made in Karlskrona. Det är en nominering till Guldekengalans nyinstiftade pris Made in Blekinge. Här är Hans Pettersson, Patrik Ellis och Katarina Ketzénius från BAGA, tillsammans med Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona.

BAGA vann Made in Karlskrona

BAGA Water Technology AB är vinnare av Made in Karlskrona, en del av den nya prisklassen Made...

Läs mer

Sista pusselbiten klar när Ifö Sanitär AB byter namn till Geberit Production AB

Peter Helgesson VD för Geberit Production AB.

Från och med 31 augusti 2018 kommer Ifö Sanitärs verksamhet i Bromölla och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se