Facebook

Instagram

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet


2018-03-09

Bild: Svenskt Vatten

Regeringen har beslutat om en remiss lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

Lagrådsremissen har föregåtts av en mycket kritisk debatt om det tidigare presenterade förslaget. Detta tog ingen som helst hänsyn till miljöskyddande verksamheter, exempelvis avloppsreningsverk. De negativa konsekvenserna för miljön nämndes inte med ett ord.

– Det vore välkommet om regeringen lyssnat på vår kritik och beaktat våra förslag, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har varit starkt engagerade och samverkat med Svenskt Näringsliv och LRF om konkreta ändringsförslag. Kritiken har särskilt gällt den föreslagna så kallade ”äventyrsregeln”. Den riskerade att förhindra tillstånd för att rena avloppsvatten och dagvatten från växande tätorter och riskerade därför att försvåra bostadsbyggandet.

– Det kan ändå bli tufft men det är angeläget förslaget blir förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten, avloppsdirektivet och det övergripande målet om en hållbar utveckling, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten och den som deltagit i arbetet med förändringsförslagen.

Det är också viktigt att nuvarande möjlighet finns kvar att kunna tillståndspröva ändringar i ett avloppsreningsverk utan att behöva ompröva hela verksamheten. Den möjligheten riskerade att försvinna med det ursprungliga förslaget.

– Ändringstillstånden är viktiga. Det gjorde det möjligt att införa storskalig läkemedelsrening i Linköping utan att först under flera år ompröva hela verksamheten. En annan positiv effekt har varit att utsläppen löpande sjunkit långt under de ursprungliga gränsvärdena när kraften kunnat läggas på reningsåtgärder istället för byråkrati, fortsätter Peter Sörngård.

Trots nya förslag måste Sveriges regelverk för vattenförvaltningen ses över i grunden om denna ska bli ändamålsenlig och effektiv. Då. Det föreslog Miljömålsberedningen redan 2014, men så har ännu inte skett.

– För oss är det viktigt att svenska regeringen och myndigheterna inför ett regelverk och tillämpar detta som EU-domstolen faktiskt förutsätter i sin s.k. Weserdom och inte övertolkar EU och skapar byråkrati som inte leder till miljöförbättringar, avslutar Anna Linusson.

Weserdomen är det rättsfall i Tyskland som handlade om flodmuddring, men som utlöste en omprövning av hur EU:s ramdirektiv för vatten skulle tolkas. Det i sin tur föranledde regeringens lagförslag. Se vidare om Weserdomen här.



Källa: Svenskt Vatten


Skriv ut





Kemira-priset 2018 till Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten

Sydvattens säkerhets- och kvalitetschef Stefan Johnsson har tilldelats Föreningen Vattens miljöpris Kemira-priset. Motiveringen är bland annat att han arbetat fram branschunderlag...

Läs mer
EntreprenadLive550
Digital vattenmätning kan avslöja läckage i rörsystemet, men bara 13 procent av vattenverken använder denna möjlighet.

Få vattenverk får ut fullt värde från sina mätdata

Bara 13 procent av vattenverken använder intelligent vattenmätning för att avslö...

Läs mer
Svarven550

Karin van der Salm ny vd på Gryaab

Karin van der Salm, ny vd på Gryaab.

Karin van der Salm blir ny vd på Gryaab. Det beslutade Gryaabs styrelse idag 12 mars under...

Läs mer
Fann550


Grävarbeten i Tannefors för en framtidssäker infrastruktur

Tekniska verken fortsätter att framtidssäkra Linköping för en trygg...

Läs mer
Verksamhetsplatsen


Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet

Regeringen har beslutat om en remiss lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra...

Läs mer
BAGA

Man brännskadad efter olycka med varmt vatten i Helsingborg

En man brännskadades på eftermiddagen den 7 mars efter att ha kommit i kontakt med...

Läs mer
Från kvällen den 5 mars körs slambilar med avloppsvatten från Täfteå.

Slambilar transporterar avloppsvatten till Umeå avloppsreningsverk

Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden ä...

Läs mer


Åtgärder efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk

Under helgen har efterarbetet påbörjats vid Täfteå reningsverk. Arbetet med...

Läs mer
MittSverige Vatten & Avfall har idag fredag gjort de sista kopplingarna på Strandgatan.

Målgång på Strandgatan

Efter snart ett års grävande längs Strandgatan i centrala Sundsvall ä...

Läs mer

Täfteå avloppsreningsverk har brunnit ned

Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ned till grunden, endast materiella skador...

Läs mer
Niklas under uppbyggnaden av VA SYDs monter på Stora Villamässan i Malmö.

VA SYD pratar översvämningar och sopsortering på Stora Villamässan

Villaägare kan vara med och förebygga översvämningar i samband med skyfall....

Läs mer
När de första flyttar in Oceanhamnen ska det unika matavfalls- och avloppssystemet vara i drift. Här kommer de nya fastigheterna att anslutas till tre olika rör; ett vakuumrör för toaletter, ett för bad, disk och tvätt och ett för kvarnat matavfall.

Arbetet med unikt avloppssystem i Helsingborg prisas

Det nya avloppssystemet som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen uppmärksammas både...

Läs mer


Mest lästa

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Epox

blue systems

Tågkraft

Eurodrilling

ECUS

LST-AB360

Balaagri360

Trafiksystem360

Redskaparna

FLA Geoprodukter

Ilsbo360

NKM

Trinorth 2

spraymaster

JIWA

Lillevrå

Tripak

Svea Diesel

Rehnman & Co

KABE

Zugol

PRC Sweden

Rockbreakertools

vermeerviking

Oilquick

Semab

Rensman

sundsvalls logistikpark

Iterio

DSEC

Fann250

Elpress 1

Elpress 2

Vitrea

Terrawing

Roxtec250Infra

Sluta gräv 250

Mobilaris250


Dynapac250

Svarven250

Waldung250

srisa250

SvenskaMaskinMässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se